Advanced

Subsurface geological setting in the Skagerrak area : suitability for storage of carbon dioxide

Weibull, David LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Som en effekt av den globala strävan som syftar till att motverka klimatförändringar som tillskrivs ökande koldioxidnivåer i atmosfären försöker man hitta okonventionella sätt att minska koldioxidutsläpp.
CCS anses vara en metod med stor potential för detta syfte vilket har föranlett en världsomspännande prospektering av platser som kan användas för geologiskt lagring av koldioxid.

Detta arbete baseras på en sammanfattning av tidigare publicerad litteratur som ska ge en översiktlig beskrivning CCSmetoden följt av en beskrivning av Skagerrakområdets geologi och dess förutsättningar för koldioxidlagring. Skagerrakområdet omgärdas av kustnära tung industri som årligen släpper ut fjorton miljoner ton koldioxid, en insamling och lagring av... (More)
Som en effekt av den globala strävan som syftar till att motverka klimatförändringar som tillskrivs ökande koldioxidnivåer i atmosfären försöker man hitta okonventionella sätt att minska koldioxidutsläpp.
CCS anses vara en metod med stor potential för detta syfte vilket har föranlett en världsomspännande prospektering av platser som kan användas för geologiskt lagring av koldioxid.

Detta arbete baseras på en sammanfattning av tidigare publicerad litteratur som ska ge en översiktlig beskrivning CCSmetoden följt av en beskrivning av Skagerrakområdets geologi och dess förutsättningar för koldioxidlagring. Skagerrakområdet omgärdas av kustnära tung industri som årligen släpper ut fjorton miljoner ton koldioxid, en insamling och lagring av dessa utsläpp skulle hjälpa de skandinaviska länderna att uppnå de uppsatta klimatmålen gällande minskning av koldioxidutsläpp. Geologin i Skagerrakområdet är framförallt bestående av sedimentär berggrund avsatt under Kambrium fram till Krita.

De Paleozoiska sekvenserna genomkorsas av förkastningar som uppkom efter den Variskiska Orogenesen och lämpar sig inte för lagring av koldioxid. Lätt lutande sand- och lerstenar avsatta från sen Trias till Krita verkar utifrån petrografiska egenskaper vara lovande för lagring av koldioxid. Resultat från simuleringar visar att en injektion av
250 miljoner ton koldioxid pågående under 25 år i sandstenar avsatta under Rät och Hettangium täckta av lerstenar från Sinemurium i Skagerrak kan ske utan risk för läckage i Skagerrakgravsänkan.

Ytterligare undersökningar behövsför att ta reda på om området kan nyttjas för lagring av koldioxid. (Less)
Abstract
As a part of a global attempt to mitigate impending climate change owing to increasing atmospheric CO₂levels unconventional methods which may reduce CO₂ emissions are extensively researched.

Carbon Capture and Storage,(CCS) is considered to be a promising method for this purpose. As a consequence, worldwide prospection of geological sites in which CO₂ may be stored is currently underway. This thesis will based on information from litterature give a general introduction to CCS and thereafter present the geology in Skagerrak and thereafter evaluate the possibility for CO₂ storage in deep geological formations in the above mentioned area.

A CCS infrastructure in the Skagerrak area could potentially be supplied with 14 MtCO₂, if... (More)
As a part of a global attempt to mitigate impending climate change owing to increasing atmospheric CO₂levels unconventional methods which may reduce CO₂ emissions are extensively researched.

Carbon Capture and Storage,(CCS) is considered to be a promising method for this purpose. As a consequence, worldwide prospection of geological sites in which CO₂ may be stored is currently underway. This thesis will based on information from litterature give a general introduction to CCS and thereafter present the geology in Skagerrak and thereafter evaluate the possibility for CO₂ storage in deep geological formations in the above mentioned area.

A CCS infrastructure in the Skagerrak area could potentially be supplied with 14 MtCO₂, if storage of such volumes is possible it would greatly help the Scandinavian countries fulfill the climate goals regarding CO₂ emission reductions.

The Skagerrak area is characterized by thick sedimentary sequences of Cambrian – Cretaceous age of which the Paleozoic sequences are severely faulted following Variscan orogeny related tectonism. Gently sloping undeformed sandstones and mudstones of Late Triassic – Middle Jurassic age inherit properties which are well suited for CO₂ storage.

Results from models show that an injection of in total 250 MtCO₂ over 25 years is possible to attain without leakage in the Skagerrak Graben. Further studies are required to confirm that this area is suitable for storage of CO₂. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weibull, David LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geology, CCS, Skagerrak, koldioxidlagring, CO₂
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
319
language
English
id
3164952
date added to LUP
2012-11-07 13:49:30
date last changed
2012-11-07 13:49:30
@misc{3164952,
 abstract   = {As a part of a global attempt to mitigate impending climate change owing to increasing atmospheric CO₂levels unconventional methods which may reduce CO₂ emissions are extensively researched. 

Carbon Capture and Storage,(CCS) is considered to be a promising method for this purpose. As a consequence, worldwide prospection of geological sites in which CO₂ may be stored is currently underway. This thesis will based on information from litterature give a general introduction to CCS and thereafter present the geology in Skagerrak and thereafter evaluate the possibility for CO₂ storage in deep geological formations in the above mentioned area. 

A CCS infrastructure in the Skagerrak area could potentially be supplied with 14 MtCO₂, if storage of such volumes is possible it would greatly help the Scandinavian countries fulfill the climate goals regarding CO₂ emission reductions. 

The Skagerrak area is characterized by thick sedimentary sequences of Cambrian – Cretaceous age of which the Paleozoic sequences are severely faulted following Variscan orogeny related tectonism. Gently sloping undeformed sandstones and mudstones of Late Triassic – Middle Jurassic age inherit properties which are well suited for CO₂ storage. 

Results from models show that an injection of in total 250 MtCO₂ over 25 years is possible to attain without leakage in the Skagerrak Graben. Further studies are required to confirm that this area is suitable for storage of CO₂.},
 author    = {Weibull, David},
 keyword   = {geology,CCS,Skagerrak,koldioxidlagring,CO₂},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Subsurface geological setting in the Skagerrak area : suitability for storage of carbon dioxide},
 year     = {2012},
}