Advanced

Diskrimineringsskydd för bemanningsanställda - En studie av ansvarsfördelning vid rekrytering och inhyrning av arbetskraft

Isolehto, Patrik LU and Ericsson, Magnus LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bemanningsbranschen är idag starkt etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Dess snabba utveckling och expandering har dock medfört frågetecken kring den trepartsrelation som skapas mellan kundföretaget, bemanningsföretaget och den anställda och hur denna trepartsrelation hanteras i svensk diskrimineringslagstiftning.
Uppsatsen tar avstamp i en promemoria från Näringsdepartementet som belyser denna problematik med fokus på det ansvar i diskrimineringsfrågor som i denna trepartrelation ibland kan vara svårdefinierat. Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida nuvarande lagstiftning reglerar diskrimineringsansvaret i den trepartskonstellation som uppstår vid inhyrning av personal och vilka eventuella risker dessa regleringar kan... (More)
Bemanningsbranschen är idag starkt etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Dess snabba utveckling och expandering har dock medfört frågetecken kring den trepartsrelation som skapas mellan kundföretaget, bemanningsföretaget och den anställda och hur denna trepartsrelation hanteras i svensk diskrimineringslagstiftning.
Uppsatsen tar avstamp i en promemoria från Näringsdepartementet som belyser denna problematik med fokus på det ansvar i diskrimineringsfrågor som i denna trepartrelation ibland kan vara svårdefinierat. Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida nuvarande lagstiftning reglerar diskrimineringsansvaret i den trepartskonstellation som uppstår vid inhyrning av personal och vilka eventuella risker dessa regleringar kan medföra. Utifrån ovanstående, behandlar uppsatsen diskrimineringsskyddet för bemanningsanställda inom följande ansvarsområden: rekrytering, arbetsvillkor och trakasserier.
Rättutredningen och den efterföljande analys som genomförs visar att ansvars-fördelningen för diskrimineringsskyddet mellan bemanningsföretag och kundföretag skiljer sig åt på respektive ansvarsområde. I vissa fall råder ett delat ansvar parterna emellan, där ramarna för ansvaret ej närmare definieras i rättskällorna. En anledning till detta kan vara avsaknaden av praxis på området, vilket medför att dessa situationer ej prövats i praktiken och ramarna för diskrimineringsansvaret därmed ej formats. En oklar ansvarsfördelning vid upprätthållandet av diskrimineringsskyddet kan därför i förlängningen leda till ett ökat missgynnande för anställda i denna bransch. (Less)
Abstract
Employment agencies, as an industry, are well established in the contemporary Swedish labor market. Its vast expansion over the last few decades however, raises questions as to how Swedish discrimination regulations, handle the three-party relationship that occur between the employer, the employee and the host company.
The purpose of the essay is to firstly, analyze whether Swedish labor law regulates the discrimination responsibilities of the three-party relationship that occur when staffing personnel and secondly, if present regulations effect the risk of discrimination for staffing employees within the following areas: recruitment, working conditions and workplaceharassment.
It further focuses on the, sometimes hard to define, legal... (More)
Employment agencies, as an industry, are well established in the contemporary Swedish labor market. Its vast expansion over the last few decades however, raises questions as to how Swedish discrimination regulations, handle the three-party relationship that occur between the employer, the employee and the host company.
The purpose of the essay is to firstly, analyze whether Swedish labor law regulates the discrimination responsibilities of the three-party relationship that occur when staffing personnel and secondly, if present regulations effect the risk of discrimination for staffing employees within the following areas: recruitment, working conditions and workplaceharassment.
It further focuses on the, sometimes hard to define, legal responsibilities in situations of discrimination, and how these responsibilities are divided within the three-party relationship.
The analysis of the legal investigation, show that the division of responsibilities related to discrimination protection, differs between the staffing agency and the host company. In some cases the division of these responsibilities are not defined by the legal sources. One of the reasons for this, is the lack of court praxis of discrimination within staffing employment. A lack of clear legal division of responsibility, could possibly increase discrimination within the staffing industry. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isolehto, Patrik LU and Ericsson, Magnus LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemanningsarbete, diskriminering, trepartskonstellation, uthyrning, diskrimineringsansvar, rekrytering, anställningsvillkor, trakasserier
language
Swedish
id
3165658
date added to LUP
2012-11-14 13:55:41
date last changed
2012-11-14 13:55:41
@misc{3165658,
 abstract   = {Employment agencies, as an industry, are well established in the contemporary Swedish labor market. Its vast expansion over the last few decades however, raises questions as to how Swedish discrimination regulations, handle the three-party relationship that occur between the employer, the employee and the host company. 
The purpose of the essay is to firstly, analyze whether Swedish labor law regulates the discrimination responsibilities of the three-party relationship that occur when staffing personnel and secondly, if present regulations effect the risk of discrimination for staffing employees within the following areas: recruitment, working conditions and workplaceharassment. 
It further focuses on the, sometimes hard to define, legal responsibilities in situations of discrimination, and how these responsibilities are divided within the three-party relationship.
The analysis of the legal investigation, show that the division of responsibilities related to discrimination protection, differs between the staffing agency and the host company. In some cases the division of these responsibilities are not defined by the legal sources. One of the reasons for this, is the lack of court praxis of discrimination within staffing employment. A lack of clear legal division of responsibility, could possibly increase discrimination within the staffing industry.},
 author    = {Isolehto, Patrik and Ericsson, Magnus},
 keyword   = {bemanningsarbete,diskriminering,trepartskonstellation,uthyrning,diskrimineringsansvar,rekrytering,anställningsvillkor,trakasserier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskrimineringsskydd för bemanningsanställda - En studie av ansvarsfördelning vid rekrytering och inhyrning av arbetskraft},
 year     = {2012},
}