Advanced

Religionsfrihet i arbetslivet - frihet till och från religion

Johansson, Linn LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Rätten att ha en religion eller trosuppfattning anses vara en mänsklig rättighet och finns skyddad både på ett nationellt och internationellt plan. Artikel 9 i Europakonventionen är den högsta rättskällan och skyddar den enskildes rätt till sin tro och till viss del även rätten att manifestera denna. Konventionen skyddar även den som är utan en religiös övertygelse från att få utstå manifestationer och påtryckningar från andra religioner. Detta kallas den positiva och den negativa religionsfriheten: frihet till och från religion. I Sverige finns skyddet för religionsfrihet dels reglerat i regeringsformen, dels i diskrimineringslagen. Europakonventionen kan också åberopas i nationella domstolar.

Sverige är idag ett mångkulturellt land... (More)
Rätten att ha en religion eller trosuppfattning anses vara en mänsklig rättighet och finns skyddad både på ett nationellt och internationellt plan. Artikel 9 i Europakonventionen är den högsta rättskällan och skyddar den enskildes rätt till sin tro och till viss del även rätten att manifestera denna. Konventionen skyddar även den som är utan en religiös övertygelse från att få utstå manifestationer och påtryckningar från andra religioner. Detta kallas den positiva och den negativa religionsfriheten: frihet till och från religion. I Sverige finns skyddet för religionsfrihet dels reglerat i regeringsformen, dels i diskrimineringslagen. Europakonventionen kan också åberopas i nationella domstolar.

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är inte ovanligt att svårigheter uppstår när människor med olika religiösa övertygelser ska leva sida vid sida. Samhället och arbetslivet är uppbyggt kring den kristna tron, som är den största religionen i vårt land. Detta syns i vår almanacka där veckodagar och helgdagar till stor del bygger på kristendomen. Personer som inte delar denna religiösa övertygelse skulle säkerligen vilja vara lediga under andra dagar eller andra tidpunkter men detta kan orsaka problem på en arbetsplats.

I arbetslivet kan problematik uppstå när en arbetstagare kräver rätt till religionsfrihet. Detta kan innebära krav på ledighet, krav på att få bära speciell religiös klädsel eller en vägran att utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hamnar i en svår situation då han genom aktiva åtgärder ska verka för att arbetsplatsen ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Samtidigt är det viktigt att andra arbetstagares negativa religionsfrihet inte begränsas, och att de inte utsätts för religiös påtryckning. Rätten till religionsfrihet är lika stor som rätten att stå utanför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Linn LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Religionsfrihet, religionsutövning, Europakonventionen, artikel 9, diskriminering på grund av religion.
language
Swedish
id
3165928
date added to LUP
2012-11-14 13:55:16
date last changed
2012-11-14 13:55:16
@misc{3165928,
 abstract   = {Rätten att ha en religion eller trosuppfattning anses vara en mänsklig rättighet och finns skyddad både på ett nationellt och internationellt plan. Artikel 9 i Europakonventionen är den högsta rättskällan och skyddar den enskildes rätt till sin tro och till viss del även rätten att manifestera denna. Konventionen skyddar även den som är utan en religiös övertygelse från att få utstå manifestationer och påtryckningar från andra religioner. Detta kallas den positiva och den negativa religionsfriheten: frihet till och från religion. I Sverige finns skyddet för religionsfrihet dels reglerat i regeringsformen, dels i diskrimineringslagen. Europakonventionen kan också åberopas i nationella domstolar. 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är inte ovanligt att svårigheter uppstår när människor med olika religiösa övertygelser ska leva sida vid sida. Samhället och arbetslivet är uppbyggt kring den kristna tron, som är den största religionen i vårt land. Detta syns i vår almanacka där veckodagar och helgdagar till stor del bygger på kristendomen. Personer som inte delar denna religiösa övertygelse skulle säkerligen vilja vara lediga under andra dagar eller andra tidpunkter men detta kan orsaka problem på en arbetsplats. 

I arbetslivet kan problematik uppstå när en arbetstagare kräver rätt till religionsfrihet. Detta kan innebära krav på ledighet, krav på att få bära speciell religiös klädsel eller en vägran att utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hamnar i en svår situation då han genom aktiva åtgärder ska verka för att arbetsplatsen ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Samtidigt är det viktigt att andra arbetstagares negativa religionsfrihet inte begränsas, och att de inte utsätts för religiös påtryckning. Rätten till religionsfrihet är lika stor som rätten att stå utanför.},
 author    = {Johansson, Linn},
 keyword   = {Religionsfrihet,religionsutövning,Europakonventionen,artikel 9,diskriminering på grund av religion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet i arbetslivet - frihet till och från religion},
 year     = {2012},
}