Advanced

Upphovsrätt och crowdcasting - Rättens uppkomst och överföring

Landsbo, Andreas LU (2012) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar immaterialrätters uppkomst och transaktion inom en avgränsad del av öppen innovation, vilken går under namnet crowdcasting. Ämnet tycks relevant då vi i vår vardag möts av ett ökat krav på innovation inom våra företag och organisationer för att upprätthålla våra internationella konkurrensfördelar över tiden. Tillika sker överföringen från akademiska teorier till marknadsmässigt praktiserande allt snabbare, men hur regleras och fördelas då dessa uppkomna rättigheter?

Redogörelsen grundar sig främst på vetenskapliga teorier om öppen innovation och dess olika undergrenar, ett praktiskt fall där crowdcasting förekommer, därtill behandlas svensk immaterialrättslig lagstiftning för att försöka finna en lösning och dra... (More)
Uppsatsen behandlar immaterialrätters uppkomst och transaktion inom en avgränsad del av öppen innovation, vilken går under namnet crowdcasting. Ämnet tycks relevant då vi i vår vardag möts av ett ökat krav på innovation inom våra företag och organisationer för att upprätthålla våra internationella konkurrensfördelar över tiden. Tillika sker överföringen från akademiska teorier till marknadsmässigt praktiserande allt snabbare, men hur regleras och fördelas då dessa uppkomna rättigheter?

Redogörelsen grundar sig främst på vetenskapliga teorier om öppen innovation och dess olika undergrenar, ett praktiskt fall där crowdcasting förekommer, därtill behandlas svensk immaterialrättslig lagstiftning för att försöka finna en lösning och dra paralleller med andra existerande partsförhållanden.

Resultatet av detta är att författaren kan konstatera att det enligt svensk lag är den ursprungliga innovatören som blir skyddssubjekt och därtill erhåller upphovsrätten till det skapade verket, förutsatt att inget annat avtalats eller stipuleras enligt arbetsrättslig praxis. För att med framgång överföra åtminstone de ekonomiska rättigheterna, krävs det med vissa undantag ett väl specificerat avtal om var och hur rättigheterna överförs. Ett sådant svenskt avtal som är anpassat för just crowdcasting står ej att finna än så länge. Däremot kan många grundläggande formuleringar och tankar inlånas från andra sammanhang där upphovsrättsliga transaktioner sker. Inte heller open source-licenser är vidare anpassade för crowdcasting-sammanhang. Varpå det framöver kan behövas ett standardavtal inom området. (Less)
Abstract
The essay discusses IP regulation and transactions in a defined part of the open innovation area, which is called crowdcasting. The topic seems relevant when we in our everyday lives is met by an increased demand for innovation within our companies and organizations in order to maintain our international competitive advantage. It is also so that the transfer from academic theories to market usage is accelerating, but who are entitled to these rights?

The report is primarily based on scientific theories on open innovation and its various sub-branches, but even on a real case where crowdcasting occur, Swedish intellectual property laws are also analyzed in an attempt to find a solution.

The result is that the writer can conclude that,... (More)
The essay discusses IP regulation and transactions in a defined part of the open innovation area, which is called crowdcasting. The topic seems relevant when we in our everyday lives is met by an increased demand for innovation within our companies and organizations in order to maintain our international competitive advantage. It is also so that the transfer from academic theories to market usage is accelerating, but who are entitled to these rights?

The report is primarily based on scientific theories on open innovation and its various sub-branches, but even on a real case where crowdcasting occur, Swedish intellectual property laws are also analyzed in an attempt to find a solution.

The result is that the writer can conclude that, under Swedish law, the original innovator who receive copyright to the created work, of course, can not otherwise be agreed or stipulated under labor law for this to be valid.
In order to successfully transmit at least the economic rights, it requires, with certain exceptions a well-specified contracts where and how rights are transferred. Such Swedish agreements that are specific designed for just crowdcasting is not to be found so far.
However, many basic expressions and thoughts can be borrowed from other contexts where copyright transactions occur. Nor open source licenses are further customized for a crowdcasting context, whereupon the future may require a standard agreement in this field. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landsbo, Andreas LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Öppen Innovation, Crowdsourcing, Crowdcasting
language
Swedish
id
3166061
date added to LUP
2012-11-09 10:50:58
date last changed
2012-11-09 10:50:58
@misc{3166061,
 abstract   = {The essay discusses IP regulation and transactions in a defined part of the open innovation area, which is called crowdcasting. The topic seems relevant when we in our everyday lives is met by an increased demand for innovation within our companies and organizations in order to maintain our international competitive advantage. It is also so that the transfer from academic theories to market usage is accelerating, but who are entitled to these rights?

The report is primarily based on scientific theories on open innovation and its various sub-branches, but even on a real case where crowdcasting occur, Swedish intellectual property laws are also analyzed in an attempt to find a solution.

The result is that the writer can conclude that, under Swedish law, the original innovator who receive copyright to the created work, of course, can not otherwise be agreed or stipulated under labor law for this to be valid.
In order to successfully transmit at least the economic rights, it requires, with certain exceptions a well-specified contracts where and how rights are transferred. Such Swedish agreements that are specific designed for just crowdcasting is not to be found so far.
However, many basic expressions and thoughts can be borrowed from other contexts where copyright transactions occur. Nor open source licenses are further customized for a crowdcasting context, whereupon the future may require a standard agreement in this field.},
 author    = {Landsbo, Andreas},
 keyword   = {Öppen Innovation,Crowdsourcing,Crowdcasting},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrätt och crowdcasting - Rättens uppkomst och överföring},
 year     = {2012},
}