Advanced

Olika yrkeskategoriers önskningar kring sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral: Med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer

Lindgren, Jenny LU and Nilmond, Carolin LU (2012) DSKM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Socialstyrelsen gav 2011 ut nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Det finns idag inte angivna metoder för hur arbetet med riktlinjerna ska organiseras. Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva olika yrkeskategoriers önskningar kring sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer. Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med olika yrkeskategorier. Resultatet visar huvudkategorin Förutsättningar med subkategorierna Resurser och Förhållningssätt samt huvudkategorin Organisation med subkategorierna Identifiera och bedöma patienter, Planera patientens hälsovård, Arbetsformer samt Uppföljning av patientens hälsovård. Patientens egenansvar för sin hälsa samt samverkan... (More)
Socialstyrelsen gav 2011 ut nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Det finns idag inte angivna metoder för hur arbetet med riktlinjerna ska organiseras. Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva olika yrkeskategoriers önskningar kring sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer. Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med olika yrkeskategorier. Resultatet visar huvudkategorin Förutsättningar med subkategorierna Resurser och Förhållningssätt samt huvudkategorin Organisation med subkategorierna Identifiera och bedöma patienter, Planera patientens hälsovård, Arbetsformer samt Uppföljning av patientens hälsovård. Patientens egenansvar för sin hälsa samt samverkan mellan alla yrkeskategorier beskrivs som viktiga förutsättningar. Informanterna uppgav önskemål om att ha en hälsomottagning med en hälsospecialist, ett hälsorum, flera olika former av bedömande och behandlande hälsosamtal samt gruppverksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Jenny LU and Nilmond, Carolin LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsens riktlinjer förutsättningar, samverkan, hälsomottagning, hälsosamtal
language
Swedish
id
3166143
date added to LUP
2012-12-07 09:12:47
date last changed
2015-12-14 13:21:28
@misc{3166143,
 abstract   = {Socialstyrelsen gav 2011 ut nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Det finns idag inte angivna metoder för hur arbetet med riktlinjerna ska organiseras. Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva olika yrkeskategoriers önskningar kring sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer. Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med olika yrkeskategorier. Resultatet visar huvudkategorin Förutsättningar med subkategorierna Resurser och Förhållningssätt samt huvudkategorin Organisation med subkategorierna Identifiera och bedöma patienter, Planera patientens hälsovård, Arbetsformer samt Uppföljning av patientens hälsovård. Patientens egenansvar för sin hälsa samt samverkan mellan alla yrkeskategorier beskrivs som viktiga förutsättningar. Informanterna uppgav önskemål om att ha en hälsomottagning med en hälsospecialist, ett hälsorum, flera olika former av bedömande och behandlande hälsosamtal samt gruppverksamheter.},
 author    = {Lindgren, Jenny and Nilmond, Carolin},
 keyword   = {Sjukdomsförebyggande metoder,Socialstyrelsens riktlinjer förutsättningar,samverkan,hälsomottagning,hälsosamtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olika yrkeskategoriers önskningar kring sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral: Med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer},
 year     = {2012},
}