Advanced

Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer

Einarsson, Frida LU (2012) TEOK51 20122
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer är skriven av Frida Einarsson vid Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och framlagd 5 november 2012.

Jag har valt att ägna mitt arbete åt att studera Svenska kyrkans insatser vid kriser och katastrofer. Jag hävdar att det är ett intressant faktum att Svenska kyrkans lite ”undanskymda” roll i dagens samhälle förändras när det sker en större olycka eller katastrof. Svenska kyrkan får då en roll som samlande och förenande, även för människor som inte vanligtvis söker sig till kyrkan. Dels vill jag titta på hur de kyrkliga insatserna har sett ut vid några specifika händelser med start 1988 fram till 2004. Jag vill sedan studera om dessa insatser har... (More)
Uppsatsen Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer är skriven av Frida Einarsson vid Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och framlagd 5 november 2012.

Jag har valt att ägna mitt arbete åt att studera Svenska kyrkans insatser vid kriser och katastrofer. Jag hävdar att det är ett intressant faktum att Svenska kyrkans lite ”undanskymda” roll i dagens samhälle förändras när det sker en större olycka eller katastrof. Svenska kyrkan får då en roll som samlande och förenande, även för människor som inte vanligtvis söker sig till kyrkan. Dels vill jag titta på hur de kyrkliga insatserna har sett ut vid några specifika händelser med start 1988 fram till 2004. Jag vill sedan studera om dessa insatser har förändrats sedan det att Svenska kyrkan och svenska staten gick skilda vägar, år 2000. I detta ligger också att historiskt sett studera hur man betraktat kyrklig beredskap och hur detta arbete tagit sig uttryck. När svenska staten inte längre kunde ställa direkta krav på att Svenska kyrkan skulle agera menar jag att det är intressant att studera vad som har hänt med denna insats som av många betraktas som viktig. Att kyrkan fungerar som samlande och förenande i krissituationer har betydelse. Detta tyder många undersökningar på och jag vill därför studera vad som förändrats gällande denna insats före och efter separationen från staten år 2000. Jag har valt att göra en kvalitativ studie av detta ämnesområde då jag först och främst vill använda mig av material i form böcker, artiklar och rapporter som behandlar ämnet. Jag vill i denna uppsats påvisa att insatsen från Svenska kyrkans sida vid kriser och katastrofer har varit viktig och betydelsefull för de människor som på olika sätt berörts av dessa händelser. Jag vill också påvisa att det inte skett någon större förändring vad gäller Svenska kyrkans medverkan vid kriser och katastrofer, efter det att Svenska kyrkan och svenska staten gick skilda vägar. Jag menar heller inte att efterfrågan på kyrklig närvaro vid dessa händelser har förändrats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Einarsson, Frida LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska kyrkan, krissituation, kyrklig beredskap, kyrklig krishantering
language
Swedish
id
3167849
date added to LUP
2012-11-19 10:28:52
date last changed
2014-02-13 08:53:07
@misc{3167849,
 abstract   = {Uppsatsen Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer är skriven av Frida Einarsson vid Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och framlagd 5 november 2012. 

Jag har valt att ägna mitt arbete åt att studera Svenska kyrkans insatser vid kriser och katastrofer. Jag hävdar att det är ett intressant faktum att Svenska kyrkans lite ”undanskymda” roll i dagens samhälle förändras när det sker en större olycka eller katastrof. Svenska kyrkan får då en roll som samlande och förenande, även för människor som inte vanligtvis söker sig till kyrkan. Dels vill jag titta på hur de kyrkliga insatserna har sett ut vid några specifika händelser med start 1988 fram till 2004. Jag vill sedan studera om dessa insatser har förändrats sedan det att Svenska kyrkan och svenska staten gick skilda vägar, år 2000. I detta ligger också att historiskt sett studera hur man betraktat kyrklig beredskap och hur detta arbete tagit sig uttryck. När svenska staten inte längre kunde ställa direkta krav på att Svenska kyrkan skulle agera menar jag att det är intressant att studera vad som har hänt med denna insats som av många betraktas som viktig. Att kyrkan fungerar som samlande och förenande i krissituationer har betydelse. Detta tyder många undersökningar på och jag vill därför studera vad som förändrats gällande denna insats före och efter separationen från staten år 2000. Jag har valt att göra en kvalitativ studie av detta ämnesområde då jag först och främst vill använda mig av material i form böcker, artiklar och rapporter som behandlar ämnet. Jag vill i denna uppsats påvisa att insatsen från Svenska kyrkans sida vid kriser och katastrofer har varit viktig och betydelsefull för de människor som på olika sätt berörts av dessa händelser. Jag vill också påvisa att det inte skett någon större förändring vad gäller Svenska kyrkans medverkan vid kriser och katastrofer, efter det att Svenska kyrkan och svenska staten gick skilda vägar. Jag menar heller inte att efterfrågan på kyrklig närvaro vid dessa händelser har förändrats.},
 author    = {Einarsson, Frida},
 keyword   = {Svenska kyrkan,krissituation,kyrklig beredskap,kyrklig krishantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer},
 year     = {2012},
}