Advanced

En studie om hur Bonnier AB arbetar med internkommunikation avseende kärnvärden

Lewis Åkerman, Andrea LU and Skoglund, Fanny (2012) SKOK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur Bonnier AB arbetar med internkommunikation avseende koncernens gemensamma kärnvärden. Med stöd från intervjuer undersöker vi hur arbetet med kärnvärden genomförs och uppfattas av Bonnier AB:s ledning respektive chefer på dotterbolag i koncernen. Resultaten från intervjuerna visar att det finns god kunskap om koncernens gemensamma kärnvärden i dotterbolagen, trots att ämnet sällan diskuteras mellan dotterbolagen och Bonniers ledning. Med detta som grund kan vi vidare dra slutsatsen att det är en lyckad ledningsstrategi att implementera kärnvärden genom att leva och agera utifrån dem, vilket urskiljs som den främsta anledningen till dotterbolagens goda kunskap avseende... (More)
Studien syftar till att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur Bonnier AB arbetar med internkommunikation avseende koncernens gemensamma kärnvärden. Med stöd från intervjuer undersöker vi hur arbetet med kärnvärden genomförs och uppfattas av Bonnier AB:s ledning respektive chefer på dotterbolag i koncernen. Resultaten från intervjuerna visar att det finns god kunskap om koncernens gemensamma kärnvärden i dotterbolagen, trots att ämnet sällan diskuteras mellan dotterbolagen och Bonniers ledning. Med detta som grund kan vi vidare dra slutsatsen att det är en lyckad ledningsstrategi att implementera kärnvärden genom att leva och agera utifrån dem, vilket urskiljs som den främsta anledningen till dotterbolagens goda kunskap avseende organisationens gemensamma kärnvärden. Vidare kan vi visa på att det är en lyckad strategi att ha generella och övergripande kärnvärden och värdegrunder i en stor koncern. Det är en förutsättning för att de ska vara möjligt att låta dem genomsyras i alla dotterbolag som har skilda verksamheter och egna kärnvärden att utgå ifrån. Framtida förhoppningar är att denna studie ska kunna fungera som riktlinjer för ledningar i större företagskoncerner vad gäller arbetet med att formulera och kommunicera gemensamma kärnvärden till sina dotterbolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lewis Åkerman, Andrea LU and Skoglund, Fanny
supervisor
organization
course
SKOK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: kärnvärde, värdegrund, internkommunikation, ledningskommunikation, organisationskommunikation.
language
Swedish
id
3171848
date added to LUP
2013-04-04 11:07:00
date last changed
2014-09-04 08:36:18
@misc{3171848,
 abstract   = {Studien syftar till att, utifrån ett ledningsperspektiv, undersöka hur Bonnier AB arbetar med internkommunikation avseende koncernens gemensamma kärnvärden. Med stöd från intervjuer undersöker vi hur arbetet med kärnvärden genomförs och uppfattas av Bonnier AB:s ledning respektive chefer på dotterbolag i koncernen. Resultaten från intervjuerna visar att det finns god kunskap om koncernens gemensamma kärnvärden i dotterbolagen, trots att ämnet sällan diskuteras mellan dotterbolagen och Bonniers ledning. Med detta som grund kan vi vidare dra slutsatsen att det är en lyckad ledningsstrategi att implementera kärnvärden genom att leva och agera utifrån dem, vilket urskiljs som den främsta anledningen till dotterbolagens goda kunskap avseende organisationens gemensamma kärnvärden. Vidare kan vi visa på att det är en lyckad strategi att ha generella och övergripande kärnvärden och värdegrunder i en stor koncern. Det är en förutsättning för att de ska vara möjligt att låta dem genomsyras i alla dotterbolag som har skilda verksamheter och egna kärnvärden att utgå ifrån. Framtida förhoppningar är att denna studie ska kunna fungera som riktlinjer för ledningar i större företagskoncerner vad gäller arbetet med att formulera och kommunicera gemensamma kärnvärden till sina dotterbolag.},
 author    = {Lewis Åkerman, Andrea and Skoglund, Fanny},
 keyword   = {Nyckelord: kärnvärde,värdegrund,internkommunikation,ledningskommunikation,organisationskommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om hur Bonnier AB arbetar med internkommunikation avseende kärnvärden},
 year     = {2012},
}