Advanced

Temperaturspänningar i betong vid tidig ålder.

Hagman, Anders (1991)
Division of Structural Engingeering
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete var att först kortfattat beskriva uppkomsten av egenspänningar i massiva betongkonstruktioner.
Dessa spänningar är orsakade av bl a tvång, temperaturhöjningar samt efterföljande temperaturminskningar. Den huvudsakliga uppgiften var att beskriva en teoretisk modell för att beräkna spänningar i ung betong. Denna modell bygger på Hooke's lag, dvs ett linjärt samband mellan spänning och töjning. Modellens giltlighet testades genom att simulera
relaxationsförsök av Emborg. Ingångsparametrarna i beräkningen utvärderades från Emborgs avhandling. Jämförelsen visar att mina beräkningar överensstämmer mycket bra med försöken.
Därför kan man dra slutsatsen att den här valda teoretiska modellen fungerar... (More)
Syftet med detta examensarbete var att först kortfattat beskriva uppkomsten av egenspänningar i massiva betongkonstruktioner.
Dessa spänningar är orsakade av bl a tvång, temperaturhöjningar samt efterföljande temperaturminskningar. Den huvudsakliga uppgiften var att beskriva en teoretisk modell för att beräkna spänningar i ung betong. Denna modell bygger på Hooke's lag, dvs ett linjärt samband mellan spänning och töjning. Modellens giltlighet testades genom att simulera
relaxationsförsök av Emborg. Ingångsparametrarna i beräkningen utvärderades från Emborgs avhandling. Jämförelsen visar att mina beräkningar överensstämmer mycket bra med försöken.
Därför kan man dra slutsatsen att den här valda teoretiska modellen fungerar tillförlitligt. Dock är valet av ingångsparametrar
av stor betydelse i beräkningen. Detta illustreras
med olika spänningsförlopp som beräknas med E-modultillväxt beskriven av dels en modell enligt Hashin och dels med en formel föreslagen av Byfors. Med en E-modul enligt Hashin erhålls spänningar som överensstämmer dåligt med försöken. Däremot erhölls bättre resultat med Byfors formel. E-modulens tillväxt har således en markant inverkan på det tidiga spänningsförloppet. Däremot tycks tidsberoende effekter typ krypning ha relativt liten betydelse för spänningstillståndet i det tidiga skedet. Ett annat sätt att visa betydelsen av ingångsparametrarna i beräkningen är att ändra värdena på
värmeutvidgningskoefficienten, gjuttemperaturen och cementhalten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagman, Anders
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
report number
TVBK-5050
ISSN
0349-4969
language
Swedish
id
3172036
date added to LUP
2012-12-04 12:35:22
date last changed
2014-06-18 10:13:39
@misc{3172036,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete var att först kortfattat beskriva uppkomsten av egenspänningar i massiva betongkonstruktioner.
Dessa spänningar är orsakade av bl a tvång, temperaturhöjningar samt efterföljande temperaturminskningar. Den huvudsakliga uppgiften var att beskriva en teoretisk modell för att beräkna spänningar i ung betong. Denna modell bygger på Hooke's lag, dvs ett linjärt samband mellan spänning och töjning. Modellens giltlighet testades genom att simulera
relaxationsförsök av Emborg. Ingångsparametrarna i beräkningen utvärderades från Emborgs avhandling. Jämförelsen visar att mina beräkningar överensstämmer mycket bra med försöken.
Därför kan man dra slutsatsen att den här valda teoretiska modellen fungerar tillförlitligt. Dock är valet av ingångsparametrar
av stor betydelse i beräkningen. Detta illustreras
med olika spänningsförlopp som beräknas med E-modultillväxt beskriven av dels en modell enligt Hashin och dels med en formel föreslagen av Byfors. Med en E-modul enligt Hashin erhålls spänningar som överensstämmer dåligt med försöken. Däremot erhölls bättre resultat med Byfors formel. E-modulens tillväxt har således en markant inverkan på det tidiga spänningsförloppet. Däremot tycks tidsberoende effekter typ krypning ha relativt liten betydelse för spänningstillståndet i det tidiga skedet. Ett annat sätt att visa betydelsen av ingångsparametrarna i beräkningen är att ändra värdena på
värmeutvidgningskoefficienten, gjuttemperaturen och cementhalten.},
 author    = {Hagman, Anders},
 issn     = {0349-4969},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Temperaturspänningar i betong vid tidig ålder.},
 year     = {1991},
}