Advanced

Dammprojektet Sanxia : en studie av ett av Kinas mest kontroversiella byggprojekt

Svensson, Charlott LU (2012) KINK11 20111
Chinese Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en studie av Sanxiadammen vid Yichang i den kinesiska Hubeiprovinsen. Jag redogör inledningsvis för hur projektet började och slutade, i syfte att ge läsaren de basfakta som behövs för att lättare komma in i den huvudsakliga texten. Även miljöpåverkan som ett resultat av de miljöfarliga utsläpp som förekommit i Yangzifloden har studerats för att bättre förstå konsekvenserna av dammbygget. Främst har hotet mot den ekologiska och biologiska mångfald som finns i området uppmärksammats, då detta har lett till allvarliga konsekvenser för miljön. Tidsramen för den här studien inkluderar perioden både före och efter dammprojektets tillkomst, alltså slutet av 1990-talet till början 2000-talet.
Abstract
This essay describes the effects that have come from the construction of the Sanxia Dam, Yichang, Hubei province. I begin with a brief description of how the dam project started and ended, in order to give the reader the basic knowledge that is needed for a better understanding while reading the rest of the text. Focus lies on the project's impact on the environment, such as the pollution of the river Yangzi. In order to better understand its consequences, I conduct a thorough study of how the construction of this dam affects the lives of people and animals in the area. The threat against the ecological and biological diversity
that exists in the area has been given extra attention, as this has led to serious implications for the... (More)
This essay describes the effects that have come from the construction of the Sanxia Dam, Yichang, Hubei province. I begin with a brief description of how the dam project started and ended, in order to give the reader the basic knowledge that is needed for a better understanding while reading the rest of the text. Focus lies on the project's impact on the environment, such as the pollution of the river Yangzi. In order to better understand its consequences, I conduct a thorough study of how the construction of this dam affects the lives of people and animals in the area. The threat against the ecological and biological diversity
that exists in the area has been given extra attention, as this has led to serious implications for the environment. Source material selected is primarily dated from the beginning of the project until present, in other words from late 1990s to early 2010s. (Less)
Abstract (Chinese)
这篇论文描述了湖北省宜昌三峡大坝的建造所产生的(对生态及生物多样性)的影响.
我首先简要介绍了大坝工程的开始和竣工,给读者阅读文本的其余部分的同时,为更好地了解所需的基本知。 文章着重于该项目对环境的影响,如对长江的污染。为了更好地了解其后果,我进行了深入研究大坝建设如何 影响在该地区的人与动物的生命。对于生态环境和生物多样性的威胁已给予额外的关注,因为这已经对环境造 成了重大影响。源材料的选择主要从项目的开始日期,直到目前,换句话说,从20世纪90年代末到2010年初。
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Charlott LU
supervisor
organization
course
KINK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
3173131
date added to LUP
2012-11-19 15:58:58
date last changed
2012-11-19 15:58:58
@misc{3173131,
 abstract   = {This essay describes the effects that have come from the construction of the Sanxia Dam, Yichang, Hubei province. I begin with a brief description of how the dam project started and ended, in order to give the reader the basic knowledge that is needed for a better understanding while reading the rest of the text. Focus lies on the project's impact on the environment, such as the pollution of the river Yangzi. In order to better understand its consequences, I conduct a thorough study of how the construction of this dam affects the lives of people and animals in the area. The threat against the ecological and biological diversity
that exists in the area has been given extra attention, as this has led to serious implications for the environment. Source material selected is primarily dated from the beginning of the project until present, in other words from late 1990s to early 2010s.},
 author    = {Svensson, Charlott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dammprojektet Sanxia : en studie av ett av Kinas mest kontroversiella byggprojekt},
 year     = {2012},
}