Advanced

Hardship

Gezelius, Victor LU (2012) HARK10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det skriftliga avtalet mellan två parter har länge verkat som garanti för upprätthållandet av den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas, både nationellt och internationellt.

Men ska ett avtal alltid, under alla omständigheter, upprätthållas? Förändringar under avtalets bestånd kan göra avtalsvillkor betungande för en avtalspart. Skall en part likväl tvingas till avtalsuppfyllelse även om sannolikt kommer lida affärsmässigt?

En åtgärd för att minska risken för konsekvenserna av förändringar under avtalstiden är att ta in friskrivningsklausuler i avtalet. Dessutom finns det s.k. förutsättningsläran samt 36 § AvtL och regler om force majeure. Dessa regler har dock en restriktiv juridisk tillämpning. Den... (More)
Det skriftliga avtalet mellan två parter har länge verkat som garanti för upprätthållandet av den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas, både nationellt och internationellt.

Men ska ett avtal alltid, under alla omständigheter, upprätthållas? Förändringar under avtalets bestånd kan göra avtalsvillkor betungande för en avtalspart. Skall en part likväl tvingas till avtalsuppfyllelse även om sannolikt kommer lida affärsmässigt?

En åtgärd för att minska risken för konsekvenserna av förändringar under avtalstiden är att ta in friskrivningsklausuler i avtalet. Dessutom finns det s.k. förutsättningsläran samt 36 § AvtL och regler om force majeure. Dessa regler har dock en restriktiv juridisk tillämpning. Den restriktiva tillämpningen har bidragit till uppkomsten av ett behov av mer flexibla friskrivningsklausuler. Där kan s.k. hardship-klausuler ses som ett sätt att möta detta behov. Hardship-klausuler som medger t.ex. omförhandling vid ändrade förhållanden, regleras i sådana regelverk som t.ex. UNIDROIT Principles.

Denna uppsats analyserar jag har jag hardship-klausulerna inom tre av de mest använda regerverken om detta, nämligen; Unidroit principles, PECL och ICC vilka alla utgör s.k. ”soft law”. Jag använder mig av traditionell juridisk metod. För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av lagar, praxis, förarbeten, doktrin, och softlaw. Särskild nytta har jag haft av Grönfors bok ”Avtal och omförhandling” och Lehrbergs bok ”omförhandlingsklausuler”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gezelius, Victor LU
supervisor
organization
course
HARK10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Unidroit principles, PECL och ICC, Hardship, 36 § AvtL, Förutsättningsläran, Force Majeure
language
Swedish
id
3195247
date added to LUP
2012-11-23 13:03:59
date last changed
2012-11-23 13:03:59
@misc{3195247,
 abstract   = {Det skriftliga avtalet mellan två parter har länge verkat som garanti för upprätthållandet av den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas, både nationellt och internationellt. 

Men ska ett avtal alltid, under alla omständigheter, upprätthållas? Förändringar under avtalets bestånd kan göra avtalsvillkor betungande för en avtalspart. Skall en part likväl tvingas till avtalsuppfyllelse även om sannolikt kommer lida affärsmässigt?

En åtgärd för att minska risken för konsekvenserna av förändringar under avtalstiden är att ta in friskrivningsklausuler i avtalet. Dessutom finns det s.k. förutsättningsläran samt 36 § AvtL och regler om force majeure. Dessa regler har dock en restriktiv juridisk tillämpning. Den restriktiva tillämpningen har bidragit till uppkomsten av ett behov av mer flexibla friskrivningsklausuler. Där kan s.k. hardship-klausuler ses som ett sätt att möta detta behov. Hardship-klausuler som medger t.ex. omförhandling vid ändrade förhållanden, regleras i sådana regelverk som t.ex. UNIDROIT Principles. 

Denna uppsats analyserar jag har jag hardship-klausulerna inom tre av de mest använda regerverken om detta, nämligen; Unidroit principles, PECL och ICC vilka alla utgör s.k. ”soft law”. Jag använder mig av traditionell juridisk metod. För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av lagar, praxis, förarbeten, doktrin, och softlaw. Särskild nytta har jag haft av Grönfors bok ”Avtal och omförhandling” och Lehrbergs bok ”omförhandlingsklausuler”.},
 author    = {Gezelius, Victor},
 keyword   = {Unidroit principles,PECL och ICC,Hardship,36 § AvtL,Förutsättningsläran,Force Majeure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hardship},
 year     = {2012},
}