Advanced

Utvärdering av m-modellen i jämförelse med andra mögelriskmodeller

Flink, Carolina LU (2012) In Rapport TVBM (5000-serie) VBM820 20121
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Problemställning: Är m-modellen ett lämpligt verktyg för att utvärdera byggnader och byggnadsdelar ur ett mögelriskperspektiv?
För att undvika problem med mögel i byggnader har mögelriskmodeller blivit ett allt vanligare verktyg för att bedöma sannolikheten för mögelpåväxt på ett byggnadsmaterial eller en byggnadsdel. En av de mögelriskmodeller som finns är Skanskas m-modell som ska kunna användas för fluktuerande klimat samt olika material. Syftet med detta arbete är att utvärdera m-modellen för att kunna bedöma om den är ett lämpligt verktyg för att utvärdera om det föreligger risk för mögel på byggnadsdelar.
m-modellen jämförs med tre andra mögelriskmodeller som också tar hänsyn till tidsaspekten och fluktuerande klimat. Validering av... (More)
Problemställning: Är m-modellen ett lämpligt verktyg för att utvärdera byggnader och byggnadsdelar ur ett mögelriskperspektiv?
För att undvika problem med mögel i byggnader har mögelriskmodeller blivit ett allt vanligare verktyg för att bedöma sannolikheten för mögelpåväxt på ett byggnadsmaterial eller en byggnadsdel. En av de mögelriskmodeller som finns är Skanskas m-modell som ska kunna användas för fluktuerande klimat samt olika material. Syftet med detta arbete är att utvärdera m-modellen för att kunna bedöma om den är ett lämpligt verktyg för att utvärdera om det föreligger risk för mögel på byggnadsdelar.
m-modellen jämförs med tre andra mögelriskmodeller som också tar hänsyn till tidsaspekten och fluktuerande klimat. Validering av m-modellen sker också genom att jämföra m-modellens resultat med data från fältmätningar med resultat från mikroskopering av träprover. Sex kraftigt förenklade klimatfall konstrueras där modellernas resultat kan jämföras med resultat från klimatkammartester under samma klimatförhållanden.

Utvärdering av resultaten från fältmätningarna visade på god överensstämmelse med resultaten från m-modellen. För de fyra fall med förenklade klimatdata som kunde jämföras med resultat från klimatkammartester visade m-modellen på dålig överensstämmelse. Endast i ett av dessa fyra fall visade den på risk för mögelpåväxt tidigare än resultaten från klimatkammartesterna. Detta kan tyda på att de data modellen är baserad på inte är tillräcklig för att få en tillförlitlig modell.

Slutsatsen blev att m-modellen är ett lämpligt verktyg för att jämföra olika konstruktioner med varandra men att fortsatt utvärdering och eventuella justeringar behövs för att m-modellen ska kunna användas för att utvärdera byggnader och byggnadsdelar ur ett mögelriskperspektiv. För att bli mer tillförlitlig bör m-modellen kalibreras mot fler resultat från fler undersökningar. För att kunna användas för fler material bör den också jämföras med resultat för olika material. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flink, Carolina LU
supervisor
organization
course
VBM820 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
m-modellen, mögelriskmodell, mögel
publication/series
Rapport TVBM (5000-serie)
report number
5089
ISSN
0348-7911
other publication id
TVBM-5089
language
Swedish
id
3222137
date added to LUP
2012-12-03 16:46:59
date last changed
2012-12-04 16:23:30
@misc{3222137,
 abstract   = {Problemställning: Är m-modellen ett lämpligt verktyg för att utvärdera byggnader och byggnadsdelar ur ett mögelriskperspektiv?
För att undvika problem med mögel i byggnader har mögelriskmodeller blivit ett allt vanligare verktyg för att bedöma sannolikheten för mögelpåväxt på ett byggnadsmaterial eller en byggnadsdel. En av de mögelriskmodeller som finns är Skanskas m-modell som ska kunna användas för fluktuerande klimat samt olika material. Syftet med detta arbete är att utvärdera m-modellen för att kunna bedöma om den är ett lämpligt verktyg för att utvärdera om det föreligger risk för mögel på byggnadsdelar.
m-modellen jämförs med tre andra mögelriskmodeller som också tar hänsyn till tidsaspekten och fluktuerande klimat. Validering av m-modellen sker också genom att jämföra m-modellens resultat med data från fältmätningar med resultat från mikroskopering av träprover. Sex kraftigt förenklade klimatfall konstrueras där modellernas resultat kan jämföras med resultat från klimatkammartester under samma klimatförhållanden.

Utvärdering av resultaten från fältmätningarna visade på god överensstämmelse med resultaten från m-modellen. För de fyra fall med förenklade klimatdata som kunde jämföras med resultat från klimatkammartester visade m-modellen på dålig överensstämmelse. Endast i ett av dessa fyra fall visade den på risk för mögelpåväxt tidigare än resultaten från klimatkammartesterna. Detta kan tyda på att de data modellen är baserad på inte är tillräcklig för att få en tillförlitlig modell.

Slutsatsen blev att m-modellen är ett lämpligt verktyg för att jämföra olika konstruktioner med varandra men att fortsatt utvärdering och eventuella justeringar behövs för att m-modellen ska kunna användas för att utvärdera byggnader och byggnadsdelar ur ett mögelriskperspektiv. För att bli mer tillförlitlig bör m-modellen kalibreras mot fler resultat från fler undersökningar. För att kunna användas för fler material bör den också jämföras med resultat för olika material.},
 author    = {Flink, Carolina},
 issn     = {0348-7911},
 keyword   = {m-modellen,mögelriskmodell,mögel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Rapport TVBM (5000-serie)},
 title    = {Utvärdering av m-modellen i jämförelse med andra mögelriskmodeller},
 year     = {2012},
}