Advanced

Barns svarsmönster på semantiska ordflödesuppgifter – kan analyser utifrån ordflödesstrategier och prototypteori avslöja något om barnens mentala lexikon?

Johnsson, Anna LU (2012) LOGM81 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
I uppsatsen analyseras barns svarsmönster på semantiska ordflödesuppgifter. Uppgiftstypen går ut på att producera så många ord som möjligt inom en given kategori under en minut. Analyserna bygger på data från 63 barn med typisk språkutveckling. 32 av barnen gick i förskoleklass och 31 av barnen gick i årskurs två vid tiden för datainsamlingen. I den första frågeställningen analyseras svarsorden utifrån prototypteorin; har barn som inkluderar kategorins mest prototypa svarsord under uppgiftens inledningsskede ett stort totalt antal svarsord? Resultaten visar att det inte finns något samband mellan många svarsord och tidig produktion av kategorins mest prototypa ord. Svarsorden analyseras också utifrån två strategier som är betydelsefulla... (More)
I uppsatsen analyseras barns svarsmönster på semantiska ordflödesuppgifter. Uppgiftstypen går ut på att producera så många ord som möjligt inom en given kategori under en minut. Analyserna bygger på data från 63 barn med typisk språkutveckling. 32 av barnen gick i förskoleklass och 31 av barnen gick i årskurs två vid tiden för datainsamlingen. I den första frågeställningen analyseras svarsorden utifrån prototypteorin; har barn som inkluderar kategorins mest prototypa svarsord under uppgiftens inledningsskede ett stort totalt antal svarsord? Resultaten visar att det inte finns något samband mellan många svarsord och tidig produktion av kategorins mest prototypa ord. Svarsorden analyseras också utifrån två strategier som är betydelsefulla för goda resultat på ordflödesuppgifter. Att svarsorden brukar produceras i ett antal tidsmässiga ”spurtar” och att orden inom samma spurt ofta hör till samma subkategori avslöjar de två ordflödesstrategierna – klustring och växling. Klustring innebär produktion av efterföljande ord som hör till samma subkategori/kluster. Klustringen sammanfaller med spurtarna. Växling innebär förmåga att växla mellan olika kluster. Klustringen tros spegla semantiska förmågor och växlingen antas återspegla exekutiva funktioner. I föreliggande uppsats utreds i vilken utsträckning klustring (och därmed semantiska förmågor) respektive växling (och därmed exekutiva funktioner) påverkar prestationen på semantiska ordflödesuppgifter. Flera tidigare studier har konstaterat att ordflödesuppgifter påverkas mer av exekutiva funktioner och mindre av semantiska förmågor. I föreliggande studie har en rad olika mått på både klustrings- och växlingsförmågan använts och jämförts mot varandra. Resultaten påvisar ett samband mellan växlingsmåtten och det totala antalet svarsord. Ett av fem klustringsmått påvisar ett minst lika starkt samband med det totala antalet svarsord, medan övriga klustringmått förefaller influera ordflödesuppgiften i mindre utsträckning. För att kunna avgöra klustringens respektive växlingens relativa bidrag till det totala antalet svarsord måste framtida studier fastställa vilket som är det mest rättvisande klustringsmåttet och vilket som är det mest rättvisande växlingsmåttet och jämföra dem mot varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Anna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
nätverksteorier, prototypteori, Semantiskt ordflöde, klustring och växling
language
Swedish
id
3243002
date added to LUP
2012-12-18 11:49:50
date last changed
2012-12-18 11:49:50
@misc{3243002,
 abstract   = {I uppsatsen analyseras barns svarsmönster på semantiska ordflödesuppgifter. Uppgiftstypen går ut på att producera så många ord som möjligt inom en given kategori under en minut. Analyserna bygger på data från 63 barn med typisk språkutveckling. 32 av barnen gick i förskoleklass och 31 av barnen gick i årskurs två vid tiden för datainsamlingen. I den första frågeställningen analyseras svarsorden utifrån prototypteorin; har barn som inkluderar kategorins mest prototypa svarsord under uppgiftens inledningsskede ett stort totalt antal svarsord? Resultaten visar att det inte finns något samband mellan många svarsord och tidig produktion av kategorins mest prototypa ord. Svarsorden analyseras också utifrån två strategier som är betydelsefulla för goda resultat på ordflödesuppgifter. Att svarsorden brukar produceras i ett antal tidsmässiga ”spurtar” och att orden inom samma spurt ofta hör till samma subkategori avslöjar de två ordflödesstrategierna – klustring och växling. Klustring innebär produktion av efterföljande ord som hör till samma subkategori/kluster. Klustringen sammanfaller med spurtarna. Växling innebär förmåga att växla mellan olika kluster. Klustringen tros spegla semantiska förmågor och växlingen antas återspegla exekutiva funktioner. I föreliggande uppsats utreds i vilken utsträckning klustring (och därmed semantiska förmågor) respektive växling (och därmed exekutiva funktioner) påverkar prestationen på semantiska ordflödesuppgifter. Flera tidigare studier har konstaterat att ordflödesuppgifter påverkas mer av exekutiva funktioner och mindre av semantiska förmågor. I föreliggande studie har en rad olika mått på både klustrings- och växlingsförmågan använts och jämförts mot varandra. Resultaten påvisar ett samband mellan växlingsmåtten och det totala antalet svarsord. Ett av fem klustringsmått påvisar ett minst lika starkt samband med det totala antalet svarsord, medan övriga klustringmått förefaller influera ordflödesuppgiften i mindre utsträckning. För att kunna avgöra klustringens respektive växlingens relativa bidrag till det totala antalet svarsord måste framtida studier fastställa vilket som är det mest rättvisande klustringsmåttet och vilket som är det mest rättvisande växlingsmåttet och jämföra dem mot varandra.},
 author    = {Johnsson, Anna},
 keyword   = {nätverksteorier,prototypteori,Semantiskt ordflöde,klustring och växling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns svarsmönster på semantiska ordflödesuppgifter – kan analyser utifrån ordflödesstrategier och prototypteori avslöja något om barnens mentala lexikon?},
 year     = {2012},
}