Advanced

Toleranser inom byggbranschen - ökad byggkostnad pga toleransfel?

Persson, Frans LU (2008) In TVBP VBE820 20082
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Construction Management
Abstract (Swedish)
En modern byggarbetsplats oavsett om byggobjektet är ett enfamiljshus,
industrilokal eller mer omfattande som idrottsanläggningar och bostadskomplex
präglas det av en strävan efter rationella och kostnadseffektiva
lösningar för att med högsta möjlighet kunna uppfylla de avtal som har
slutits mellan huvudentreprenör och kund. Men vanligtvis tycks
byggnadskalkylerna med få undantag alltid överskridas. Det är rimligt
att acceptera oplanerade kostnadsökningar på arbetskostnad, material
och transporter etc. orsakade av nationella och globala politiska och
ekonomiska skeenden. Men även i själva byggprocessen med dess
omfattning av planering, finansiering, projektering och färdigställande
uppstår en rad kostnadsökande situationer som... (More)
En modern byggarbetsplats oavsett om byggobjektet är ett enfamiljshus,
industrilokal eller mer omfattande som idrottsanläggningar och bostadskomplex
präglas det av en strävan efter rationella och kostnadseffektiva
lösningar för att med högsta möjlighet kunna uppfylla de avtal som har
slutits mellan huvudentreprenör och kund. Men vanligtvis tycks
byggnadskalkylerna med få undantag alltid överskridas. Det är rimligt
att acceptera oplanerade kostnadsökningar på arbetskostnad, material
och transporter etc. orsakade av nationella och globala politiska och
ekonomiska skeenden. Men även i själva byggprocessen med dess
omfattning av planering, finansiering, projektering och färdigställande
uppstår en rad kostnadsökande situationer som kan avsevärt förlänga
byggtiden och som någon av inblandande parter får ta extra kostnader
för.
Det jag närmast funderar på och upplevt på olika byggarbetsplatser
är situationer när byggkomponenter av trä, betong, stål, glas mm skall
monteras eller sammanfogas till tänkt funktion och fungerande byggnad.
Så används avsevärd mertid och vedermöda vid montage och
sammanfogning då komponenter ”inte passar”. Vanligtvis vid sådana
tillfällen, måste en ny metod uppfinnas, andra och ändamålsenliga
verktyg anskaffas och kanske specifik kompetens får anlitas.
Så även om hög ambition kan tillskrivas svensk byggverksamhet så
uppstår dessa kostnadsökande situationer där orsaken tycks härledas
av felaktigt formulerade toleranser eller otillräcklig kontroll av givna
toleranskrav. Måhända att problemet ännu inte på allvar har analyserats
och medvetandegjorts i våra byggprocesser på ett mer adekvat sätt och
där av vill jag i mitt examensarbete undersöka med hjälp av erfarna
platschefer, arbetsledare och byggarbetare, omfattningen och ökningen
av slutkostnad pga. toleransfel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Frans LU
supervisor
organization
course
VBE820 20082
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5368
language
Swedish
id
3326999
date added to LUP
2013-01-08 10:50:05
date last changed
2013-01-08 10:50:05
@misc{3326999,
 abstract   = {En modern byggarbetsplats oavsett om byggobjektet är ett enfamiljshus,
industrilokal eller mer omfattande som idrottsanläggningar och bostadskomplex
präglas det av en strävan efter rationella och kostnadseffektiva
lösningar för att med högsta möjlighet kunna uppfylla de avtal som har
slutits mellan huvudentreprenör och kund. Men vanligtvis tycks
byggnadskalkylerna med få undantag alltid överskridas. Det är rimligt
att acceptera oplanerade kostnadsökningar på arbetskostnad, material
och transporter etc. orsakade av nationella och globala politiska och
ekonomiska skeenden. Men även i själva byggprocessen med dess
omfattning av planering, finansiering, projektering och färdigställande
uppstår en rad kostnadsökande situationer som kan avsevärt förlänga
byggtiden och som någon av inblandande parter får ta extra kostnader
för.
Det jag närmast funderar på och upplevt på olika byggarbetsplatser
är situationer när byggkomponenter av trä, betong, stål, glas mm skall
monteras eller sammanfogas till tänkt funktion och fungerande byggnad.
Så används avsevärd mertid och vedermöda vid montage och
sammanfogning då komponenter ”inte passar”. Vanligtvis vid sådana
tillfällen, måste en ny metod uppfinnas, andra och ändamålsenliga
verktyg anskaffas och kanske specifik kompetens får anlitas.
Så även om hög ambition kan tillskrivas svensk byggverksamhet så
uppstår dessa kostnadsökande situationer där orsaken tycks härledas
av felaktigt formulerade toleranser eller otillräcklig kontroll av givna
toleranskrav. Måhända att problemet ännu inte på allvar har analyserats
och medvetandegjorts i våra byggprocesser på ett mer adekvat sätt och
där av vill jag i mitt examensarbete undersöka med hjälp av erfarna
platschefer, arbetsledare och byggarbetare, omfattningen och ökningen
av slutkostnad pga. toleransfel.},
 author    = {Persson, Frans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Toleranser inom byggbranschen - ökad byggkostnad pga toleransfel?},
 year     = {2008},
}