Advanced

Kvalitetsstyrt avlämnande - en riskbedömning

Chavéus, Marcus (2007) In TVBP VBE820 20071
Construction Management
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Alla inblandade parter i ett byggprojekt vill minimera antalet fel i
bygget. Fel görs dock oundvikligen men då vill man att dessa ska
upptäckas och åtgärdas. Det traditionella förfarandet bygger på
att en besiktningsman kontrollerar byggnaden när den är
färdigställd och att fel avhjälps efter det. Den främsta kritiken mot
detta är att det är mestadels ytskikten som kontrolleras. Fel syns
inte då dessa redan är inbyggda och förebyggs inte aktivt. För att
höja kvalitén har förslag från branschen kommit om arbetssättet
”Kvalitetsstyrt godkännande” vilket rent juridiskt övergår i
”Kvalitetsstyrt avlämnande” vilket innebär att entreprenören själv
ansvarar för att upptäcka felen. Entreprenörens kvalitetssystem
ska genom egenkontroller... (More)
Alla inblandade parter i ett byggprojekt vill minimera antalet fel i
bygget. Fel görs dock oundvikligen men då vill man att dessa ska
upptäckas och åtgärdas. Det traditionella förfarandet bygger på
att en besiktningsman kontrollerar byggnaden när den är
färdigställd och att fel avhjälps efter det. Den främsta kritiken mot
detta är att det är mestadels ytskikten som kontrolleras. Fel syns
inte då dessa redan är inbyggda och förebyggs inte aktivt. För att
höja kvalitén har förslag från branschen kommit om arbetssättet
”Kvalitetsstyrt godkännande” vilket rent juridiskt övergår i
”Kvalitetsstyrt avlämnande” vilket innebär att entreprenören själv
ansvarar för att upptäcka felen. Entreprenörens kvalitetssystem
ska genom egenkontroller och intyganden visa att arbetet är utfört
enligt avtal och ligga till grund för ett godkännande istället för
besiktning.
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka kritiska
moment som ingår i kvalitetsstyrt godkännande, vilka risker de
medför och om/hur dessa kan minimeras. Genom att jämföra
Kvalitetsstyrt godkännande mot det traditionella förfarandet med
en slutbesiktning undersöks kritiska moment i arbetssätten. Även
en jämförelse mot förfarandet med fortlöpande besiktningar
kommer göras.
Genom litteraturstudier av böcker och artiklar i ämnet fås en
bra teoretisk grund. Vidare kommer intervjuer av personer med
erfarenhet av kvalitetsstyrt godkännande genomföras för att få del
av deras erfarenheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chavéus, Marcus
supervisor
organization
course
VBE820 20071
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP--5331
language
Swedish
id
3327227
date added to LUP
2013-01-08 11:33:40
date last changed
2013-01-08 11:33:40
@misc{3327227,
 abstract   = {Alla inblandade parter i ett byggprojekt vill minimera antalet fel i
bygget. Fel görs dock oundvikligen men då vill man att dessa ska
upptäckas och åtgärdas. Det traditionella förfarandet bygger på
att en besiktningsman kontrollerar byggnaden när den är
färdigställd och att fel avhjälps efter det. Den främsta kritiken mot
detta är att det är mestadels ytskikten som kontrolleras. Fel syns
inte då dessa redan är inbyggda och förebyggs inte aktivt. För att
höja kvalitén har förslag från branschen kommit om arbetssättet
”Kvalitetsstyrt godkännande” vilket rent juridiskt övergår i
”Kvalitetsstyrt avlämnande” vilket innebär att entreprenören själv
ansvarar för att upptäcka felen. Entreprenörens kvalitetssystem
ska genom egenkontroller och intyganden visa att arbetet är utfört
enligt avtal och ligga till grund för ett godkännande istället för
besiktning.
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka kritiska
moment som ingår i kvalitetsstyrt godkännande, vilka risker de
medför och om/hur dessa kan minimeras. Genom att jämföra
Kvalitetsstyrt godkännande mot det traditionella förfarandet med
en slutbesiktning undersöks kritiska moment i arbetssätten. Även
en jämförelse mot förfarandet med fortlöpande besiktningar
kommer göras.
Genom litteraturstudier av böcker och artiklar i ämnet fås en
bra teoretisk grund. Vidare kommer intervjuer av personer med
erfarenhet av kvalitetsstyrt godkännande genomföras för att få del
av deras erfarenheter.},
 author    = {Chavéus, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Kvalitetsstyrt avlämnande - en riskbedömning},
 year     = {2007},
}