Advanced

Utformning av teorertisk modell för erfarenhetsåterföring - en studie inom NCC

Jönsson, Ola and Gensmann, Marcus (2008) In TVBP VBE820 20072
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Construction Management
Abstract (Swedish)
Byggbranschen är idag tillsammans med andra branscher inne i en
högkonjunktur. Byggprojekt hinner knappt avslutas innan nästa
projekt är påbörjat. Samtidigt som denna ”byggboom” råder är
byggbranschen inne i en förändringsfas. Ökad grad av
industrialisering, IT-stöd och internationella inköp är åtgärder som
måste utvecklas för att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt
är branschen inne i en generationsväxling. Det beräknas att
uppemot 50 procent av kåren kommer att försvinna inom fem till sju
år och att endast en del av denna kommer att ersättas med
traditionella metoder som byggprogrammet.
Byggbranschen är därför i stort behov av att utveckla system
som tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns på
individuell... (More)
Byggbranschen är idag tillsammans med andra branscher inne i en
högkonjunktur. Byggprojekt hinner knappt avslutas innan nästa
projekt är påbörjat. Samtidigt som denna ”byggboom” råder är
byggbranschen inne i en förändringsfas. Ökad grad av
industrialisering, IT-stöd och internationella inköp är åtgärder som
måste utvecklas för att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt
är branschen inne i en generationsväxling. Det beräknas att
uppemot 50 procent av kåren kommer att försvinna inom fem till sju
år och att endast en del av denna kommer att ersättas med
traditionella metoder som byggprogrammet.
Byggbranschen är därför i stort behov av att utveckla system
som tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns på
individuell nivå inom företaget, något som byggindustrin under en
längre period försökt med varierat resultat. En väl fungerande
erfarenhetsåterföring skulle i många fall kunna spara både byggtid
och sänka byggkostnaderna då erfarenheter tas till vara och
utvecklas så att samma arbete eller misstag inte behöver begås
flera gånger.
Examensarbetet syftar till att behandla ämnet erfarenhetsåterföring
inom NCC. I första skedet kommer en analys av NCC:s
befintliga system för erfarenhetsåterföring att göras. Tyngdpunkten
i arbetet kommer att ligga i att utforma en teoretisk modell för
erfarenhetsåterföring. Modellen kommer att utgå från befintliga
teorier om erfarenhetsåterföring samt genom en fallstudie. Arbetet
kommer även att innehålla aspekter på hur erfarenhetsåterföringen
kommer att förändras med ett mer industrialiserat byggande.Byggbranschen är idag tillsammans med andra branscher inne i en
högkonjunktur. Byggprojekt hinner knappt avslutas innan nästa
projekt är påbörjat. Samtidigt som denna ”byggboom” råder är
byggbranschen inne i en förändringsfas. Ökad grad av
industrialisering, IT-stöd och internationella inköp är åtgärder som
måste utvecklas för att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt
är branschen inne i en generationsväxling. Det beräknas att
uppemot 50 procent av kåren kommer att försvinna inom fem till sju
år och att endast en del av denna kommer att ersättas med
traditionella metoder som byggprogrammet.
Byggbranschen är därför i stort behov av att utveckla system
som tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns på
individuell nivå inom företaget, något som byggindustrin under en
längre period försökt med varierat resultat. En väl fungerande
erfarenhetsåterföring skulle i många fall kunna spara både byggtid
och sänka byggkostnaderna då erfarenheter tas till vara och
utvecklas så att samma arbete eller misstag inte behöver begås
flera gånger.
Examensarbetet syftar till att behandla ämnet erfarenhetsåterföring
inom NCC. I första skedet kommer en analys av NCC:s
befintliga system för erfarenhetsåterföring att göras. Tyngdpunkten
i arbetet kommer att ligga i att utforma en teoretisk modell för
erfarenhetsåterföring. Modellen kommer att utgå från befintliga
teorier om erfarenhetsåterföring samt genom en fallstudie. Arbetet
kommer även att innehålla aspekter på hur erfarenhetsåterföringen
kommer att förändras med ett mer industrialiserat byggande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Ola and Gensmann, Marcus
supervisor
organization
course
VBE820 20072
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5354
language
Swedish
id
3327556
date added to LUP
2013-01-08 10:33:45
date last changed
2013-01-08 10:33:45
@misc{3327556,
 abstract   = {Byggbranschen är idag tillsammans med andra branscher inne i en
högkonjunktur. Byggprojekt hinner knappt avslutas innan nästa
projekt är påbörjat. Samtidigt som denna ”byggboom” råder är
byggbranschen inne i en förändringsfas. Ökad grad av
industrialisering, IT-stöd och internationella inköp är åtgärder som
måste utvecklas för att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt
är branschen inne i en generationsväxling. Det beräknas att
uppemot 50 procent av kåren kommer att försvinna inom fem till sju
år och att endast en del av denna kommer att ersättas med
traditionella metoder som byggprogrammet.
Byggbranschen är därför i stort behov av att utveckla system
som tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns på
individuell nivå inom företaget, något som byggindustrin under en
längre period försökt med varierat resultat. En väl fungerande
erfarenhetsåterföring skulle i många fall kunna spara både byggtid
och sänka byggkostnaderna då erfarenheter tas till vara och
utvecklas så att samma arbete eller misstag inte behöver begås
flera gånger.
Examensarbetet syftar till att behandla ämnet erfarenhetsåterföring
inom NCC. I första skedet kommer en analys av NCC:s
befintliga system för erfarenhetsåterföring att göras. Tyngdpunkten
i arbetet kommer att ligga i att utforma en teoretisk modell för
erfarenhetsåterföring. Modellen kommer att utgå från befintliga
teorier om erfarenhetsåterföring samt genom en fallstudie. Arbetet
kommer även att innehålla aspekter på hur erfarenhetsåterföringen
kommer att förändras med ett mer industrialiserat byggande.Byggbranschen är idag tillsammans med andra branscher inne i en
högkonjunktur. Byggprojekt hinner knappt avslutas innan nästa
projekt är påbörjat. Samtidigt som denna ”byggboom” råder är
byggbranschen inne i en förändringsfas. Ökad grad av
industrialisering, IT-stöd och internationella inköp är åtgärder som
måste utvecklas för att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt
är branschen inne i en generationsväxling. Det beräknas att
uppemot 50 procent av kåren kommer att försvinna inom fem till sju
år och att endast en del av denna kommer att ersättas med
traditionella metoder som byggprogrammet.
Byggbranschen är därför i stort behov av att utveckla system
som tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns på
individuell nivå inom företaget, något som byggindustrin under en
längre period försökt med varierat resultat. En väl fungerande
erfarenhetsåterföring skulle i många fall kunna spara både byggtid
och sänka byggkostnaderna då erfarenheter tas till vara och
utvecklas så att samma arbete eller misstag inte behöver begås
flera gånger.
Examensarbetet syftar till att behandla ämnet erfarenhetsåterföring
inom NCC. I första skedet kommer en analys av NCC:s
befintliga system för erfarenhetsåterföring att göras. Tyngdpunkten
i arbetet kommer att ligga i att utforma en teoretisk modell för
erfarenhetsåterföring. Modellen kommer att utgå från befintliga
teorier om erfarenhetsåterföring samt genom en fallstudie. Arbetet
kommer även att innehålla aspekter på hur erfarenhetsåterföringen
kommer att förändras med ett mer industrialiserat byggande.},
 author    = {Jönsson, Ola and Gensmann, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Utformning av teorertisk modell för erfarenhetsåterföring - en studie inom NCC},
 year     = {2008},
}