Advanced

Ifrågasättande av besiktningsprocessen

Björklund, Hampus (2006) In TVBP VBE820 20052
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Construction Management
Abstract (Swedish)
Byggbranschen kännetecknas av ständiga småkonflikter mellan kund och
byggare som i framtiden måste elimineras. Vid varje färdigställt
byggnadsprojekt genomförs en rad olika besiktningar innan, men också
efter, överlämnandet till kund. Det handlar om att för besiktningsmannen
kontrollera kvalitén på utförandet och notera alla eventuella fel och brister.
Fel och brister som kunden sedan har rätt att få avhjälpta.
För ett projektutvecklande företag som JM där man bygger i egen regi
och jobbar direkt emot slutkunden är detta både en tidskrävande och
kostsam process som oftast inte har någon direkt verkan på
ansvarsfördelningen. I verkligheten finns det ofta starkare icke juridiska
aspekter som påverkar företagets agerande. Man måste... (More)
Byggbranschen kännetecknas av ständiga småkonflikter mellan kund och
byggare som i framtiden måste elimineras. Vid varje färdigställt
byggnadsprojekt genomförs en rad olika besiktningar innan, men också
efter, överlämnandet till kund. Det handlar om att för besiktningsmannen
kontrollera kvalitén på utförandet och notera alla eventuella fel och brister.
Fel och brister som kunden sedan har rätt att få avhjälpta.
För ett projektutvecklande företag som JM där man bygger i egen regi
och jobbar direkt emot slutkunden är detta både en tidskrävande och
kostsam process som oftast inte har någon direkt verkan på
ansvarsfördelningen. I verkligheten finns det ofta starkare icke juridiska
aspekter som påverkar företagets agerande. Man måste prioritera och värna
om kundrelationer och har ingenting att vinna på att vägra ansvar för fel med
hänvisning till att felet inte påpekats vid besiktning. Detta skapar bara
missnöje hos kunderna och kan leda till dålig publicitet som i sin tur
minskar företagets anseende.
Därför frågar jag mig nu om den besiktningsprocess som idag används
hos JM kan ersättas med en annan lösning. En lösning som förhoppningsvis
ska minska kostnaderna, minska antalet tvister och skapar en högre kvalitet
i byggverksamheten.
Arbetet inleds med en kartläggning över dagens besiktningsprocess och
dess olika kostnader för att på så sätt motivera tanken om en förändring.
Därefter måste frågan om det är genomförbart rent juridiskt och ekonomiskt
att slopa dagens besiktningsprocess och ta fullt ansvar för överlämnad
produkt under garantitiden besvaras. Slutligen kommer arbetet fokuseras på
att hitta en alternativ lösning som gynnar företaget rent kostnadsmässigt
samtidigt som det stärker bilden av ett kundorienterat företag som tar
ansvar för sin produkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Hampus
supervisor
organization
course
VBE820 20052
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5312
language
Swedish
id
3327560
date added to LUP
2013-01-08 11:54:37
date last changed
2013-01-08 11:54:37
@misc{3327560,
 abstract   = {Byggbranschen kännetecknas av ständiga småkonflikter mellan kund och
byggare som i framtiden måste elimineras. Vid varje färdigställt
byggnadsprojekt genomförs en rad olika besiktningar innan, men också
efter, överlämnandet till kund. Det handlar om att för besiktningsmannen
kontrollera kvalitén på utförandet och notera alla eventuella fel och brister.
Fel och brister som kunden sedan har rätt att få avhjälpta.
För ett projektutvecklande företag som JM där man bygger i egen regi
och jobbar direkt emot slutkunden är detta både en tidskrävande och
kostsam process som oftast inte har någon direkt verkan på
ansvarsfördelningen. I verkligheten finns det ofta starkare icke juridiska
aspekter som påverkar företagets agerande. Man måste prioritera och värna
om kundrelationer och har ingenting att vinna på att vägra ansvar för fel med
hänvisning till att felet inte påpekats vid besiktning. Detta skapar bara
missnöje hos kunderna och kan leda till dålig publicitet som i sin tur
minskar företagets anseende.
Därför frågar jag mig nu om den besiktningsprocess som idag används
hos JM kan ersättas med en annan lösning. En lösning som förhoppningsvis
ska minska kostnaderna, minska antalet tvister och skapar en högre kvalitet
i byggverksamheten.
Arbetet inleds med en kartläggning över dagens besiktningsprocess och
dess olika kostnader för att på så sätt motivera tanken om en förändring.
Därefter måste frågan om det är genomförbart rent juridiskt och ekonomiskt
att slopa dagens besiktningsprocess och ta fullt ansvar för överlämnad
produkt under garantitiden besvaras. Slutligen kommer arbetet fokuseras på
att hitta en alternativ lösning som gynnar företaget rent kostnadsmässigt
samtidigt som det stärker bilden av ett kundorienterat företag som tar
ansvar för sin produkt.},
 author    = {Björklund, Hampus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Ifrågasättande av besiktningsprocessen},
 year     = {2006},
}