Advanced

Extern påverkan vid markexploatering - en kvalitative fallstudie av exploateringskostnader

Niklasson, Björn and Johansson, Rasmus (2006) In TVBP VBE820 20122
Construction Management
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Att effektivt styra materialflöde på en byggarbetsplats är mycket
viktigt i dagens byggande. Eventuella förbiseenden och
oaktsamheter kan ibland skapa stora problem för byggföretag.
Problemen kan vara av ekonomisk karaktär men de kan också
bli kundrelaterade. Om någon eller några delmoment försenas
innebär det ofta att tidsplanen spricker och måste göras om
vilket i sin tur leder till att hela byggprocessen förlängs. Byggarbetsplatsernas
krav på smidig materialförsörjning ökar hela
tiden och därför är det väsentligt att kartlägga och försöka
förebygga kritiskt materialflöde under projektens gång.
Syfte, målsättning och metod
Syftet med detta arbete blir att undersöka styrsystem och
materialflöde för köksinredning på ett... (More)
Att effektivt styra materialflöde på en byggarbetsplats är mycket
viktigt i dagens byggande. Eventuella förbiseenden och
oaktsamheter kan ibland skapa stora problem för byggföretag.
Problemen kan vara av ekonomisk karaktär men de kan också
bli kundrelaterade. Om någon eller några delmoment försenas
innebär det ofta att tidsplanen spricker och måste göras om
vilket i sin tur leder till att hela byggprocessen förlängs. Byggarbetsplatsernas
krav på smidig materialförsörjning ökar hela
tiden och därför är det väsentligt att kartlägga och försöka
förebygga kritiskt materialflöde under projektens gång.
Syfte, målsättning och metod
Syftet med detta arbete blir att undersöka styrsystem och
materialflöde för köksinredning på ett pågående JM:s bygge.
Arbetet kommer troligtvisst att ge svar på om det finns andra
sätt leverera och färdigmontera köket på.
Dessutom kommer det att kontrolleras på vilket sätt
kunskapsåterföring skall bidra till att underlätta arbetet i
framtiden. I stort kommer arbetet att handla om hela
byggprocessen men den stora fokuseringen blir alltså på
köksinredningen som en delprocess (från ritning till konsument).
Med ett flödesschema kommer hela delprocessen att
beskrivas grafiskt. Beskrivningen kommer att klarlägga olika
steg i ordningsföljd samt hur de olika stegen i processen hänger
ihop med varandra. Olika böcker, stenciler, internetsidor mm
kommer också att användas och (utan tvivel) vara av stor nytta
vid kunskapsinhämtningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niklasson, Björn and Johansson, Rasmus
supervisor
organization
course
VBE820 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5311
language
Swedish
id
3327575
date added to LUP
2013-01-08 12:17:34
date last changed
2013-01-08 12:17:34
@misc{3327575,
 abstract   = {Att effektivt styra materialflöde på en byggarbetsplats är mycket
viktigt i dagens byggande. Eventuella förbiseenden och
oaktsamheter kan ibland skapa stora problem för byggföretag.
Problemen kan vara av ekonomisk karaktär men de kan också
bli kundrelaterade. Om någon eller några delmoment försenas
innebär det ofta att tidsplanen spricker och måste göras om
vilket i sin tur leder till att hela byggprocessen förlängs. Byggarbetsplatsernas
krav på smidig materialförsörjning ökar hela
tiden och därför är det väsentligt att kartlägga och försöka
förebygga kritiskt materialflöde under projektens gång.
Syfte, målsättning och metod
Syftet med detta arbete blir att undersöka styrsystem och
materialflöde för köksinredning på ett pågående JM:s bygge.
Arbetet kommer troligtvisst att ge svar på om det finns andra
sätt leverera och färdigmontera köket på.
Dessutom kommer det att kontrolleras på vilket sätt
kunskapsåterföring skall bidra till att underlätta arbetet i
framtiden. I stort kommer arbetet att handla om hela
byggprocessen men den stora fokuseringen blir alltså på
köksinredningen som en delprocess (från ritning till konsument).
Med ett flödesschema kommer hela delprocessen att
beskrivas grafiskt. Beskrivningen kommer att klarlägga olika
steg i ordningsföljd samt hur de olika stegen i processen hänger
ihop med varandra. Olika böcker, stenciler, internetsidor mm
kommer också att användas och (utan tvivel) vara av stor nytta
vid kunskapsinhämtningen.},
 author    = {Niklasson, Björn and Johansson, Rasmus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Extern påverkan vid markexploatering - en kvalitative fallstudie av exploateringskostnader},
 year     = {2006},
}