Advanced

APD-plan/placeringsritning - en viktig förutsättning för ett väl fungerande projekt

Forsberg, Martin and Blixt, Carl (2006) In TVBP VBE820 20071
Construction Management
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Byggproduktion som bedrivs idag kräver smarta
logistiklösningar. Ett flertal undersökningar visar att en stor del
av den tid som yrkesarbetarna disponerar på ett projekt går åt
till att leta efter byggnadsmaterial, verktyg och ritningar, ta emot
leveranser samt åtgärda fel. Men med effektiva
logistiklösningar inne på byggarbetsplatsen kan dessa poster
minimeras, vilket medför kortare byggtider och ett mer lönsamt
projekt.
APD-plan/Placeringsritning är ett av de verktyg som idag
används allt för sällan i bygg- och anläggningsprojekt. Tanken
med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg för en väl
fungerande placeringsritning, som är lätt att implementera i
olika projekt. Vid framtagning av detta verktyg skall
... (More)
Byggproduktion som bedrivs idag kräver smarta
logistiklösningar. Ett flertal undersökningar visar att en stor del
av den tid som yrkesarbetarna disponerar på ett projekt går åt
till att leta efter byggnadsmaterial, verktyg och ritningar, ta emot
leveranser samt åtgärda fel. Men med effektiva
logistiklösningar inne på byggarbetsplatsen kan dessa poster
minimeras, vilket medför kortare byggtider och ett mer lönsamt
projekt.
APD-plan/Placeringsritning är ett av de verktyg som idag
används allt för sällan i bygg- och anläggningsprojekt. Tanken
med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg för en väl
fungerande placeringsritning, som är lätt att implementera i
olika projekt. Vid framtagning av detta verktyg skall
medarbetarinvolvering ligga i fokus.
Den första tiden kommer information att samlas in genom
litteraturstudier samt genom granskning av Veidekkes
befintliga APD-system. Detta görs med hjälp av fallstudier på
fyra olika byggprojekt. Datainsamling sker genom intervjuer
och enkäter som ska innefatta både yrkesarbetare och
platsledning. Resultatet av denna studie kommer i sin tur att
jämföras med Veidekkes APD-system i Sverige, Norge och
Danmark.
Det förväntade resultatet är ett dynamiskt APD-vertyg som
skall kunna användas genom hela byggprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Martin and Blixt, Carl
supervisor
organization
course
VBE820 20071
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5626
language
Swedish
id
3327610
date added to LUP
2013-01-08 11:58:46
date last changed
2013-01-08 11:58:46
@misc{3327610,
 abstract   = {Byggproduktion som bedrivs idag kräver smarta
logistiklösningar. Ett flertal undersökningar visar att en stor del
av den tid som yrkesarbetarna disponerar på ett projekt går åt
till att leta efter byggnadsmaterial, verktyg och ritningar, ta emot
leveranser samt åtgärda fel. Men med effektiva
logistiklösningar inne på byggarbetsplatsen kan dessa poster
minimeras, vilket medför kortare byggtider och ett mer lönsamt
projekt.
APD-plan/Placeringsritning är ett av de verktyg som idag
används allt för sällan i bygg- och anläggningsprojekt. Tanken
med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg för en väl
fungerande placeringsritning, som är lätt att implementera i
olika projekt. Vid framtagning av detta verktyg skall
medarbetarinvolvering ligga i fokus.
Den första tiden kommer information att samlas in genom
litteraturstudier samt genom granskning av Veidekkes
befintliga APD-system. Detta görs med hjälp av fallstudier på
fyra olika byggprojekt. Datainsamling sker genom intervjuer
och enkäter som ska innefatta både yrkesarbetare och
platsledning. Resultatet av denna studie kommer i sin tur att
jämföras med Veidekkes APD-system i Sverige, Norge och
Danmark.
Det förväntade resultatet är ett dynamiskt APD-vertyg som
skall kunna användas genom hela byggprocessen.},
 author    = {Forsberg, Martin and Blixt, Carl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {APD-plan/placeringsritning - en viktig förutsättning för ett väl fungerande projekt},
 year     = {2006},
}