Advanced

Utvärdering av partnering i byggsektorn

Andersson, Ola and Johansson, Rasmus (2006) In TVBP VBE820
Construction Management
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Samverkansformen partnering har blivit allt vanligare inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Partnering har
utvecklats i syfte att förbättra relationer och integrera de olika
kompetenser som finns i ett projekt för att effektivisera byggprocessen.
Grundtanken med konceptet är att kund och
leverantörer gemensamt jobbar för samma mål och därmed
skapas en win-win situation. Kärnan i samarbetet är tillit.
Erfarenheter från Danmark och England indikerar att stora
förbättringar av processen kan göras med hjälp av partnering i
byggprocessen (kortare byggtider, lägre kostnader samt färre fel)
Det finns nu många genomförda partneringprojekt från vilka
erfarenheter kan dras. Många beställare, som övervägt samverkansformen,
är... (More)
Samverkansformen partnering har blivit allt vanligare inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Partnering har
utvecklats i syfte att förbättra relationer och integrera de olika
kompetenser som finns i ett projekt för att effektivisera byggprocessen.
Grundtanken med konceptet är att kund och
leverantörer gemensamt jobbar för samma mål och därmed
skapas en win-win situation. Kärnan i samarbetet är tillit.
Erfarenheter från Danmark och England indikerar att stora
förbättringar av processen kan göras med hjälp av partnering i
byggprocessen (kortare byggtider, lägre kostnader samt färre fel)
Det finns nu många genomförda partneringprojekt från vilka
erfarenheter kan dras. Många beställare, som övervägt samverkansformen,
är starkt intresserade att ta del av dessa
erfarenheter,. Hur genomförs partneringprojekten och vilka
resultat uppnås är frågor som beställare och entreprenörer vill ha
svar på?
Avsikten med arbetet är, att utvärdera genomförandet av ett
större antal partneringprojekt i Sverige. Därtill kommer de
nyckelfaktorer som är kritiska för ett projekts framgång att
kartläggas.
Arbetet inleds med litteraturstudier, intervjuer och några
fallstudie. Med detta som grund utformas i samarbete med en
referensgrupp en enkät för datainsamling. Denna enkät skickas
till beställaren och entreprenörer som genomfört partneringprojekt.
Resultatet från insamlade data analyseras avslutningsvis.
Arbetet genomförs i samarbete med Byggherreforum, en
intresseförening för professionella byggherrar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ola and Johansson, Rasmus
supervisor
organization
course
VBE820
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5324
language
Swedish
id
3327620
date added to LUP
2013-01-08 11:53:17
date last changed
2013-01-08 11:53:17
@misc{3327620,
 abstract   = {Samverkansformen partnering har blivit allt vanligare inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Partnering har
utvecklats i syfte att förbättra relationer och integrera de olika
kompetenser som finns i ett projekt för att effektivisera byggprocessen.
Grundtanken med konceptet är att kund och
leverantörer gemensamt jobbar för samma mål och därmed
skapas en win-win situation. Kärnan i samarbetet är tillit.
Erfarenheter från Danmark och England indikerar att stora
förbättringar av processen kan göras med hjälp av partnering i
byggprocessen (kortare byggtider, lägre kostnader samt färre fel)
Det finns nu många genomförda partneringprojekt från vilka
erfarenheter kan dras. Många beställare, som övervägt samverkansformen,
är starkt intresserade att ta del av dessa
erfarenheter,. Hur genomförs partneringprojekten och vilka
resultat uppnås är frågor som beställare och entreprenörer vill ha
svar på?
Avsikten med arbetet är, att utvärdera genomförandet av ett
större antal partneringprojekt i Sverige. Därtill kommer de
nyckelfaktorer som är kritiska för ett projekts framgång att
kartläggas.
Arbetet inleds med litteraturstudier, intervjuer och några
fallstudie. Med detta som grund utformas i samarbete med en
referensgrupp en enkät för datainsamling. Denna enkät skickas
till beställaren och entreprenörer som genomfört partneringprojekt.
Resultatet från insamlade data analyseras avslutningsvis.
Arbetet genomförs i samarbete med Byggherreforum, en
intresseförening för professionella byggherrar.},
 author    = {Andersson, Ola and Johansson, Rasmus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Utvärdering av partnering i byggsektorn},
 year     = {2006},
}