Advanced

Effektivisering av ständig förbättringsprocess för nya byggproduktionsmetoder

Lindholm, Karin and Sjöblom, Jenny (2006) In TVBP VBE820 20052
Construction Management
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Bakgrund
För att effektivisera dagens byggnadsindustri behöver erfarenheten tas
om hand, behandlas och återinföras i framtida projekt. Framförallt finns
ett behov av att kunna handla proaktivt genom att förutse tänkbara framtida
situationer så att oönskade händelser kan förebyggas och förhindras.
Skanska Sverige har utvecklat ett produktionssystem som effektiviserar
själva byggnadsprocessen, projektet heter ModernaHus. Där har
man tagit fram standardiserade byggdelar i form av prefabricerade
element och moduler. I dagsläget har ett pilotprojekt byggts och ett
andra påbörjas i januari 2006. För Skanska är det viktigt med ständig
förbättring för att kunna effektivisera byggnads-processen. I detta
projekt ska eventuella framtida... (More)
Bakgrund
För att effektivisera dagens byggnadsindustri behöver erfarenheten tas
om hand, behandlas och återinföras i framtida projekt. Framförallt finns
ett behov av att kunna handla proaktivt genom att förutse tänkbara framtida
situationer så att oönskade händelser kan förebyggas och förhindras.
Skanska Sverige har utvecklat ett produktionssystem som effektiviserar
själva byggnadsprocessen, projektet heter ModernaHus. Där har
man tagit fram standardiserade byggdelar i form av prefabricerade
element och moduler. I dagsläget har ett pilotprojekt byggts och ett
andra påbörjas i januari 2006. För Skanska är det viktigt med ständig
förbättring för att kunna effektivisera byggnads-processen. I detta
projekt ska eventuella framtida problem kunna förebyggas genom att ta
till vara på erfarenheter från tidigare projekt samt att snabbt få till en
reaktion och aktion på kritiska moment under pågående produktion.
Syfte
Studien syftar till att undersöka hur effektiviteten kan öka på en byggarbetsplats
genom att ta tillvara på existerande kunskap och erfarenhet.
För att minska risker och förenkla processen implementeras befintliga
rutiner från tidigare byggprojekt. Kritiska moment som ofta orsakar
problem i processen kan delvis förhindras genom att snabbt reagera
och agera innan de uppstår. Genom att materialet kontinuerligt
uppdateras kan framtida projekt ständigt förbättras.
Metod
Inledningsvis kommer en fördjupning av begreppet erfarenhetsåterföring
att göras. Genom mätningar, intervjuer och enkätundersökningar
inhämtas den nödvändiga information som behövs för studien. Slutligen
skall det i en sammanställning framgå på vilket sätt informationen bör
återinföras samt vilka förslag på förbättringsåtgärder som är användbara
till kommande projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Karin and Sjöblom, Jenny
supervisor
organization
course
VBE820 20052
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
TVBP-5322
language
Swedish
id
3327623
date added to LUP
2013-01-08 12:16:05
date last changed
2013-01-08 12:16:05
@misc{3327623,
 abstract   = {Bakgrund
För att effektivisera dagens byggnadsindustri behöver erfarenheten tas
om hand, behandlas och återinföras i framtida projekt. Framförallt finns
ett behov av att kunna handla proaktivt genom att förutse tänkbara framtida
situationer så att oönskade händelser kan förebyggas och förhindras.
Skanska Sverige har utvecklat ett produktionssystem som effektiviserar
själva byggnadsprocessen, projektet heter ModernaHus. Där har
man tagit fram standardiserade byggdelar i form av prefabricerade
element och moduler. I dagsläget har ett pilotprojekt byggts och ett
andra påbörjas i januari 2006. För Skanska är det viktigt med ständig
förbättring för att kunna effektivisera byggnads-processen. I detta
projekt ska eventuella framtida problem kunna förebyggas genom att ta
till vara på erfarenheter från tidigare projekt samt att snabbt få till en
reaktion och aktion på kritiska moment under pågående produktion.
Syfte
Studien syftar till att undersöka hur effektiviteten kan öka på en byggarbetsplats
genom att ta tillvara på existerande kunskap och erfarenhet.
För att minska risker och förenkla processen implementeras befintliga
rutiner från tidigare byggprojekt. Kritiska moment som ofta orsakar
problem i processen kan delvis förhindras genom att snabbt reagera
och agera innan de uppstår. Genom att materialet kontinuerligt
uppdateras kan framtida projekt ständigt förbättras.
Metod
Inledningsvis kommer en fördjupning av begreppet erfarenhetsåterföring
att göras. Genom mätningar, intervjuer och enkätundersökningar
inhämtas den nödvändiga information som behövs för studien. Slutligen
skall det i en sammanställning framgå på vilket sätt informationen bör
återinföras samt vilka förslag på förbättringsåtgärder som är användbara
till kommande projekt.},
 author    = {Lindholm, Karin and Sjöblom, Jenny},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Effektivisering av ständig förbättringsprocess för nya byggproduktionsmetoder},
 year     = {2006},
}