Advanced

Barnpornografibestämmelsen- Ett skydd för barn att inte bli kränkta eller en inskränkning av våra fantasier?

Vesterling, Karin LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsatts behandlas barnpornografibestämmelsen i förhållande till våra konstitutionella rättigheter. Med anledning av det aktuella ”Mangamålet” där en serieöversättare innehavt mangateckningar och dömts för innehav av barnpornografi, har barnpornografibestämmelsen och rättsväsendet fått utstå mycket kritik. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida den nuvarande regleringen av barnpornografibrott, där även tecknade bilder kan ligga till grund för straffansvar, innebär en inskränkning av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter, så som yttrande- och informationsfrihet. Därmed utreder uppsatsen gällande nationell rätt vad gäller barnpornografi och konstitutionell rätt. Likaså utreds EU-reglerna på området barnpornografi och... (More)
I denna uppsatts behandlas barnpornografibestämmelsen i förhållande till våra konstitutionella rättigheter. Med anledning av det aktuella ”Mangamålet” där en serieöversättare innehavt mangateckningar och dömts för innehav av barnpornografi, har barnpornografibestämmelsen och rättsväsendet fått utstå mycket kritik. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida den nuvarande regleringen av barnpornografibrott, där även tecknade bilder kan ligga till grund för straffansvar, innebär en inskränkning av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter, så som yttrande- och informationsfrihet. Därmed utreder uppsatsen gällande nationell rätt vad gäller barnpornografi och konstitutionell rätt. Likaså utreds EU-reglerna på området barnpornografi och yttrandefrihet. En kort komparation med våra grannländer görs för att belysa hur de har reglerat barnpornografibrottet.

Barnpornografibrott är nära relaterat till sexuella övergrepp och Internet. Övergreppen dokumenteras för att sedan kunna spridas. Den kränkning det innebär för ett barn medverka i ett pornografiskt alster består i och med dokumentationen. I och med Internet försvinner aldrig bilden vilket gör att kränkningen fortgår. Internet utgör en stor plattform för spridningen av barnpornografiskt material vilket också gör brottet svårt att bekämpa.

Synen på barnpornografi har skiftat över tiden och det har inte alltid varit kriminaliserat i den utsträckning som det är idag. Under 1970- talet ville man avkriminalisera vissa sexuella handlingar med barn och genomföra en generell sänkning för samtliga sexualbrott. Först under 1980- talet kriminaliserades innehav och spridning av barnpornografibrott. 1999 kriminaliserades i princip all befattning med barnpornografi, även innehav. Under 2010 kriminaliserades även att betrakta en barnpornografisk bild. Brottet har under de senare decennierna blivit allt mer utbrett och lagstiftarens vilja har varit att bekämpa barnpornografi.

Intresset för fri- och rättigheter var tidigare i historien svagt men har under de senaste århundrandena ökat. Fri- och rättigheter anses idag starkt förknippade med en demokrati. Inskränkningar och kollisioner av våra fri- och rättigheter får numera stor uppmärksamhet i dagens samhälle. Rätten till yttrande- och informationsfrihet har nu kolliderat med barns rätt att inte bli kränkta genom barnpornografiskt material och frågan är komplex. Vilken rättighet går först? Ett barns rätt att inte bli kränkt eller enskilda individers rätt till innehav av fantasiteckningar. Denna studie visar att det finns svåra gränsdragningsproblem i barnpornografibestämmelsen vad gäller kriminaliseringen av teckningar mot våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Kriminaliseringen av teckningar innebär en inskränkning av vår grundlagsskyddade rätt till yttrande- och informationsfrihet och går utöver vad som är proportionerligt till det ändamål som har föranlett kriminaliseringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vesterling, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
The regulation of child pornogrophy- A protection for the child or a violation of our constitutional rights?
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
barnpornografi, yttrande- och informationsfrihet, manga
language
Swedish
id
3327698
date added to LUP
2013-01-10 10:38:35
date last changed
2013-01-10 10:38:35
@misc{3327698,
 abstract   = {I denna uppsatts behandlas barnpornografibestämmelsen i förhållande till våra konstitutionella rättigheter. Med anledning av det aktuella ”Mangamålet” där en serieöversättare innehavt mangateckningar och dömts för innehav av barnpornografi, har barnpornografibestämmelsen och rättsväsendet fått utstå mycket kritik. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida den nuvarande regleringen av barnpornografibrott, där även tecknade bilder kan ligga till grund för straffansvar, innebär en inskränkning av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter, så som yttrande- och informationsfrihet. Därmed utreder uppsatsen gällande nationell rätt vad gäller barnpornografi och konstitutionell rätt. Likaså utreds EU-reglerna på området barnpornografi och yttrandefrihet. En kort komparation med våra grannländer görs för att belysa hur de har reglerat barnpornografibrottet.

Barnpornografibrott är nära relaterat till sexuella övergrepp och Internet. Övergreppen dokumenteras för att sedan kunna spridas. Den kränkning det innebär för ett barn medverka i ett pornografiskt alster består i och med dokumentationen. I och med Internet försvinner aldrig bilden vilket gör att kränkningen fortgår. Internet utgör en stor plattform för spridningen av barnpornografiskt material vilket också gör brottet svårt att bekämpa. 

Synen på barnpornografi har skiftat över tiden och det har inte alltid varit kriminaliserat i den utsträckning som det är idag. Under 1970- talet ville man avkriminalisera vissa sexuella handlingar med barn och genomföra en generell sänkning för samtliga sexualbrott. Först under 1980- talet kriminaliserades innehav och spridning av barnpornografibrott. 1999 kriminaliserades i princip all befattning med barnpornografi, även innehav. Under 2010 kriminaliserades även att betrakta en barnpornografisk bild. Brottet har under de senare decennierna blivit allt mer utbrett och lagstiftarens vilja har varit att bekämpa barnpornografi. 

Intresset för fri- och rättigheter var tidigare i historien svagt men har under de senaste århundrandena ökat. Fri- och rättigheter anses idag starkt förknippade med en demokrati. Inskränkningar och kollisioner av våra fri- och rättigheter får numera stor uppmärksamhet i dagens samhälle. Rätten till yttrande- och informationsfrihet har nu kolliderat med barns rätt att inte bli kränkta genom barnpornografiskt material och frågan är komplex. Vilken rättighet går först? Ett barns rätt att inte bli kränkt eller enskilda individers rätt till innehav av fantasiteckningar. Denna studie visar att det finns svåra gränsdragningsproblem i barnpornografibestämmelsen vad gäller kriminaliseringen av teckningar mot våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Kriminaliseringen av teckningar innebär en inskränkning av vår grundlagsskyddade rätt till yttrande- och informationsfrihet och går utöver vad som är proportionerligt till det ändamål som har föranlett kriminaliseringen.},
 author    = {Vesterling, Karin},
 keyword   = {barnpornografi,yttrande- och informationsfrihet,manga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnpornografibestämmelsen- Ett skydd för barn att inte bli kränkta eller en inskränkning av våra fantasier?},
 year     = {2012},
}