Advanced

On Truth and Ideology in International Criminal Law

Bergenfelz, Linn LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker de internationella tribunalernas uppfattning om, och beskrivning av, det förflutna. Texten rör sig kring begreppen fred och försoning, vilka kvalificeras i människorätts-principen ‘non-repetition’, eller ‘icke-upprepning’, av tidigare förbrytelser. Denna princip väcker frågan om huruvida internationella brottmålsförfaranden kan motverka framtida förbrytelser, genom den historieskrivning de bidrar till.

Inledningsvis presenteras den allt mer omfattande ’rätten till sanning’, dess ursprung, utveckling och nutida innebörd. Därpå beskrivs hur det förflutna bearbetas vid de internationella tribunalerna, samt hur denna process påverkar karaktären av, och särdragen i, den rättsliga historieskrivning som därigenom tar... (More)
Uppsatsen undersöker de internationella tribunalernas uppfattning om, och beskrivning av, det förflutna. Texten rör sig kring begreppen fred och försoning, vilka kvalificeras i människorätts-principen ‘non-repetition’, eller ‘icke-upprepning’, av tidigare förbrytelser. Denna princip väcker frågan om huruvida internationella brottmålsförfaranden kan motverka framtida förbrytelser, genom den historieskrivning de bidrar till.

Inledningsvis presenteras den allt mer omfattande ’rätten till sanning’, dess ursprung, utveckling och nutida innebörd. Därpå beskrivs hur det förflutna bearbetas vid de internationella tribunalerna, samt hur denna process påverkar karaktären av, och särdragen i, den rättsliga historieskrivning som därigenom tar form. I samband med denna beskrivning ifrågasätts påståendet att den ‘sanning’ om det förflutna som befästs vid tribunalerna bidrar till att motverka framtida grova förbrytelser. ’Rätten till sanning’, företrädesvis den kollektiva dimensionen av normen, används som en måttstock för denna analys. I det avslutande kapitlet belyses den ideologiska dimensionen av den internationella straffrättens historieförståelse. Det framhålls att ambitionen att hålla individer straffrättsligt ansvariga för vissa särskilt grova brott är ett politiskt projekt och skall förstås som sådant.

Slutligen hävdas att den rättsliga historieskrivningens ideologiska särdrag bör exponeras, för att främja den internationella straffrättens preventiva effekt. (Less)
Abstract
The dissertation investigates the character of the historical narrative that is produced at the international tribunals. It revolves around the notions of peace and reconciliation, qualified in the human rights principle of non-repetition and the potential of international criminal law to contribute to these ends. It is held that the collective aspect of the right to truth provides a useful tool, with which the potential of the narrative in preventing future crime can be evaluated.

Following an inquiry into the scope and character of the emerging ‘right to truth’, the construct of truth and history in international criminal trial is described. The dissertation then deploys the ’right to truth’ and the thereby provoked question of the... (More)
The dissertation investigates the character of the historical narrative that is produced at the international tribunals. It revolves around the notions of peace and reconciliation, qualified in the human rights principle of non-repetition and the potential of international criminal law to contribute to these ends. It is held that the collective aspect of the right to truth provides a useful tool, with which the potential of the narrative in preventing future crime can be evaluated.

Following an inquiry into the scope and character of the emerging ‘right to truth’, the construct of truth and history in international criminal trial is described. The dissertation then deploys the ’right to truth’ and the thereby provoked question of the relation between a certain account of the past and the promise of non-recurrence, to analyse the utility of the typical narrative produced at the international tribunals. In the final chapter the concept of ideology is utilised to understand the project of international criminal justice as intrinsically political.

In the final concluding comment it is held that the emancipatory potential of the work of the international tribunals can be fully realised only when the political character of the judicial account of the past is admitted. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergenfelz, Linn LU
supervisor
organization
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Public International Law
language
English
additional info
Linn Bergenfelz

mail: bergenfelz@yahoo.se
telefon: +31633495227
personnummer: 861023-9009

Datum för examensseminarium: 18/1-2013
id
3349584
date added to LUP
2013-02-11 12:17:27
date last changed
2013-02-11 12:17:27
@misc{3349584,
 abstract   = {The dissertation investigates the character of the historical narrative that is produced at the international tribunals. It revolves around the notions of peace and reconciliation, qualified in the human rights principle of non-repetition and the potential of international criminal law to contribute to these ends. It is held that the collective aspect of the right to truth provides a useful tool, with which the potential of the narrative in preventing future crime can be evaluated. 

Following an inquiry into the scope and character of the emerging ‘right to truth’, the construct of truth and history in international criminal trial is described. The dissertation then deploys the ’right to truth’ and the thereby provoked question of the relation between a certain account of the past and the promise of non-recurrence, to analyse the utility of the typical narrative produced at the international tribunals. In the final chapter the concept of ideology is utilised to understand the project of international criminal justice as intrinsically political.

In the final concluding comment it is held that the emancipatory potential of the work of the international tribunals can be fully realised only when the political character of the judicial account of the past is admitted.},
 author    = {Bergenfelz, Linn},
 keyword   = {Public International Law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {On Truth and Ideology in International Criminal Law},
 year     = {2012},
}