Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Viljemässig kontroll i förändring: En jämförande studie om könsskillnader i viljemässig kontroll bland barn i Sverige

Malveholm, Sofia LU and Stapleton, Hanna LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract
57 nine to ten year old children, from two small towns in the south of Sweden, were tested for gender differences in effortful control. Data was collected via caregivers completing the Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). A two- tailed t test was performed to examine whether a real difference between boys and girls exists. Results showed a significant gender difference in two measured variables; effortful control and its perceptual sensitivity component. The results were compared with earlier studies in the field, using effect sizes from abroad (d = 1.21) and Sweden (d = .32). Consistent with another Swedish study the effect size results suggests smaller gender differences in effortful control in Sweden (d = .55) compared... (More)
57 nine to ten year old children, from two small towns in the south of Sweden, were tested for gender differences in effortful control. Data was collected via caregivers completing the Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). A two- tailed t test was performed to examine whether a real difference between boys and girls exists. Results showed a significant gender difference in two measured variables; effortful control and its perceptual sensitivity component. The results were compared with earlier studies in the field, using effect sizes from abroad (d = 1.21) and Sweden (d = .32). Consistent with another Swedish study the effect size results suggests smaller gender differences in effortful control in Sweden (d = .55) compared to the foreign studies. However, due to the small sample size and the fact that the compared studies were conducted in different countries and under different circumstances, no conclusions can be drawn from these results, nor can the results be generalized to other groups. (Less)
Abstract (Swedish)
Könsskillnader i viljemässig kontroll undersöktes bland 57 nio- till tioåriga barn bosatta i två mindre samhällen i södra Sverige. Datainsamlingen skedde genom att barnens vårdnadshavare skattade sitt barns beteende i frågeformuläret Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). Ett tvåsvansat t test utfördes för att undersöka om det förelåg en skillnad i viljemässig kontroll mellan pojkar och flickor. Resultatet tyder på en signifikant könsskillnad mellan två mätta variabler; viljemässig kontroll samt dess delkomponent perceptuell sensitivitet. På grund av det lilla samplet och stort bortfall (53%) kan dock inga säkra slutsatser dras. Resultatet jämfördes trots det med tidigare studiers effektstorlekar både från Sverige (d=.32)... (More)
Könsskillnader i viljemässig kontroll undersöktes bland 57 nio- till tioåriga barn bosatta i två mindre samhällen i södra Sverige. Datainsamlingen skedde genom att barnens vårdnadshavare skattade sitt barns beteende i frågeformuläret Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). Ett tvåsvansat t test utfördes för att undersöka om det förelåg en skillnad i viljemässig kontroll mellan pojkar och flickor. Resultatet tyder på en signifikant könsskillnad mellan två mätta variabler; viljemässig kontroll samt dess delkomponent perceptuell sensitivitet. På grund av det lilla samplet och stort bortfall (53%) kan dock inga säkra slutsatser dras. Resultatet jämfördes trots det med tidigare studiers effektstorlekar både från Sverige (d=.32) och utomlands (d=1.21). Liksom tidigare rådata från en svensk studie tyder föreliggande studies effektstorlekar (d=.55) på mindre könsskillnader i viljemässig kontroll än vad tidigare utländska studier kommit fram till. På grund av att de studier resultatet jämförts med är utförda dels i andra länder, vid andra tidpunkter och med andra metoder, skapar det även osäkerhet i jämförelsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3350706,
 abstract   = {57 nine to ten year old children, from two small towns in the south of Sweden, were tested for gender differences in effortful control. Data was collected via caregivers completing the Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). A two- tailed t test was performed to examine whether a real difference between boys and girls exists. Results showed a significant gender difference in two measured variables; effortful control and its perceptual sensitivity component. The results were compared with earlier studies in the field, using effect sizes from abroad (d = 1.21) and Sweden (d = .32). Consistent with another Swedish study the effect size results suggests smaller gender differences in effortful control in Sweden (d = .55) compared to the foreign studies. However, due to the small sample size and the fact that the compared studies were conducted in different countries and under different circumstances, no conclusions can be drawn from these results, nor can the results be generalized to other groups.},
 author    = {Malveholm, Sofia and Stapleton, Hanna},
 keyword   = {Temperament,Effortful control,Gender differences,Emotional regulation,Emotional development,Sex differences,Internalized symptoms,Externalized symptoms,Children’s mental health Temperament,Viljemässig kontroll,Könsskillnader,Självreglering,Internaliserade symptom,Externaliserade symptom,Barns psykiska hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Viljemässig kontroll i förändring: En jämförande studie om könsskillnader i viljemässig kontroll bland barn i Sverige},
 year     = {2013},
}