Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att granska granskarna- Kvalitet i revisionsrapporter sett ur ett medborgarperspektiv

Karlsson, Björn LU and Holm Strandqvist, Amanda LU (2013) STVA22 20122
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I samband med förändrad samhällsstyrning, bland annat i form av flernivåstyre och företagsinspirerade verksamheter, så anser vissa forskare att det demokratiska ansvarsutkrävandet behöver stärkas. Anders Hanberger ger ett förslag som går ut på att de lokala revisionsrapporterna borde utgöra ett informationsunderlag som ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av politikerna.
I uppsatsen analyseras tre revisionsrapporter framtagna på uppdrag av Region Skånes revisorer för att se om dessa håller hög kvalitet sett ur ett medborgarperspektiv, och för att se om rapporterna är lämpliga att använda som informationsunderlag för medborgarna för att dessa ska kunna utkräva ansvar av politikerna. Analysen genomförs med hjälp av ett analysschema... (More)
I samband med förändrad samhällsstyrning, bland annat i form av flernivåstyre och företagsinspirerade verksamheter, så anser vissa forskare att det demokratiska ansvarsutkrävandet behöver stärkas. Anders Hanberger ger ett förslag som går ut på att de lokala revisionsrapporterna borde utgöra ett informationsunderlag som ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av politikerna.
I uppsatsen analyseras tre revisionsrapporter framtagna på uppdrag av Region Skånes revisorer för att se om dessa håller hög kvalitet sett ur ett medborgarperspektiv, och för att se om rapporterna är lämpliga att använda som informationsunderlag för medborgarna för att dessa ska kunna utkräva ansvar av politikerna. Analysen genomförs med hjälp av ett analysschema som är framtaget av Hanberger med syftet att bedöma kvalitet i utvärderingar ur ett medborgarperspektiv.
Slutsatsen är att två av tre rapporter är godkända kvalitetsmässigt utifrån ett medborgarperspektiv medan den tredje inte lever upp till de uppsatta kriterierna. De två rapporterna skulle kunna användas av medborgare för att få informationsunderlag till att utkräva ansvar från politikern. I uppsatsen dras också slutsatsen att bristen med revisionsrapporterna snarare ligger i okunskapen om rapporternas existens och innehåll snarare än deras faktiska innehåll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Björn LU and Holm Strandqvist, Amanda LU
supervisor
organization
course
STVA22 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Ansvarsutkrävande, medborgarperspektiv, revisionsrapporter, Region Skåne
language
Swedish
id
3350822
date added to LUP
2013-02-05 12:50:33
date last changed
2013-02-05 12:50:33
@misc{3350822,
 abstract   = {I samband med förändrad samhällsstyrning, bland annat i form av flernivåstyre och företagsinspirerade verksamheter, så anser vissa forskare att det demokratiska ansvarsutkrävandet behöver stärkas. Anders Hanberger ger ett förslag som går ut på att de lokala revisionsrapporterna borde utgöra ett informationsunderlag som ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av politikerna.
I uppsatsen analyseras tre revisionsrapporter framtagna på uppdrag av Region Skånes revisorer för att se om dessa håller hög kvalitet sett ur ett medborgarperspektiv, och för att se om rapporterna är lämpliga att använda som informationsunderlag för medborgarna för att dessa ska kunna utkräva ansvar av politikerna. Analysen genomförs med hjälp av ett analysschema som är framtaget av Hanberger med syftet att bedöma kvalitet i utvärderingar ur ett medborgarperspektiv.
Slutsatsen är att två av tre rapporter är godkända kvalitetsmässigt utifrån ett medborgarperspektiv medan den tredje inte lever upp till de uppsatta kriterierna. De två rapporterna skulle kunna användas av medborgare för att få informationsunderlag till att utkräva ansvar från politikern. I uppsatsen dras också slutsatsen att bristen med revisionsrapporterna snarare ligger i okunskapen om rapporternas existens och innehåll snarare än deras faktiska innehåll.},
 author    = {Karlsson, Björn and Holm Strandqvist, Amanda},
 keyword   = {Ansvarsutkrävande,medborgarperspektiv,revisionsrapporter,Region Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att granska granskarna- Kvalitet i revisionsrapporter sett ur ett medborgarperspektiv},
 year     = {2013},
}