Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Indikationer på maktförskjutning från stater till företag : en studie om Global Compact princip 1 och princip 2

Johansson Tziampazis, Elisavet LU (2013) MRSG20 20122
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syfte med min uppsats är att undersöka huruvida det finns några indikationer på en möjlig maktförskjutning av staters ansvar för de mänskliga rättigheterna till att handla om företagen ansvar för dem, i Global Combact princip 1 och 2. För detta syfte har jag formulerat frågeställningen: Finns det i princip 1 och 2 i Global Compact indikatorer på att en maktförskjutning kan ske från stater till företag i relation till mänskliga rättighete., och hur kommer dessa i så fall till uttryck? Den teoretiska referensramen i uppsatsen utgörs av Franzéns relationella maktbegrepp och det verktyg, makttriangeln, han skapat för att kunna studera hur makt opererar. Makttriangeln kombinerar tre verktyg och begrepp för att undersöka och förstå makt:... (More)
Syfte med min uppsats är att undersöka huruvida det finns några indikationer på en möjlig maktförskjutning av staters ansvar för de mänskliga rättigheterna till att handla om företagen ansvar för dem, i Global Combact princip 1 och 2. För detta syfte har jag formulerat frågeställningen: Finns det i princip 1 och 2 i Global Compact indikatorer på att en maktförskjutning kan ske från stater till företag i relation till mänskliga rättighete., och hur kommer dessa i så fall till uttryck? Den teoretiska referensramen i uppsatsen utgörs av Franzéns relationella maktbegrepp och det verktyg, makttriangeln, han skapat för att kunna studera hur makt opererar. Makttriangeln kombinerar tre verktyg och begrepp för att undersöka och förstå makt: diskurser, resurser och kontexter. Till detta har jag sedan fogat begreppen tolkningsföreträde och ansvar. Metoden jag använt mig av för att undersöka princip 1 och 2 är innehållsanalys där jag konstruerat en analysram i vilken jag tagit fasta på den teoretiska referensramen och de centrala begrepp den innehåller. Genom min analys finner jag att det i princip 1 och 2 finns flera indikationer på en maktförskjutning vilken tar sig i uttryck exempelvis genom att FN, i de båda principerna, ger företagen tolkningsföreträde. Detta genom att det ges utrymme för företagen att tolka vilka rättigheter de anser vara de mest relevanta för företagets kärnverksamhet för att sedan agera i relation till dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson Tziampazis, Elisavet LU
supervisor
organization
course
MRSG20 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Ansvar, Makt, Global Compact, Mänskliga rättigheter, CSR, Tolkningsföreträde, Relationella maktbegrepp, Human rights
language
Swedish
id
3358942
date added to LUP
2013-02-26 11:49:31
date last changed
2014-09-04 08:27:36
@misc{3358942,
 abstract   = {Syfte med min uppsats är att undersöka huruvida det finns några indikationer på en möjlig maktförskjutning av staters ansvar för de mänskliga rättigheterna till att handla om företagen ansvar för dem, i Global Combact princip 1 och 2. För detta syfte har jag formulerat frågeställningen: Finns det i princip 1 och 2 i Global Compact indikatorer på att en maktförskjutning kan ske från stater till företag i relation till mänskliga rättighete., och hur kommer dessa i så fall till uttryck? Den teoretiska referensramen i uppsatsen utgörs av Franzéns relationella maktbegrepp och det verktyg, makttriangeln, han skapat för att kunna studera hur makt opererar. Makttriangeln kombinerar tre verktyg och begrepp för att undersöka och förstå makt: diskurser, resurser och kontexter. Till detta har jag sedan fogat begreppen tolkningsföreträde och ansvar. Metoden jag använt mig av för att undersöka princip 1 och 2 är innehållsanalys där jag konstruerat en analysram i vilken jag tagit fasta på den teoretiska referensramen och de centrala begrepp den innehåller. Genom min analys finner jag att det i princip 1 och 2 finns flera indikationer på en maktförskjutning vilken tar sig i uttryck exempelvis genom att FN, i de båda principerna, ger företagen tolkningsföreträde. Detta genom att det ges utrymme för företagen att tolka vilka rättigheter de anser vara de mest relevanta för företagets kärnverksamhet för att sedan agera i relation till dem.},
 author    = {Johansson Tziampazis, Elisavet},
 keyword   = {Ansvar,Makt,Global Compact,Mänskliga rättigheter,CSR,Tolkningsföreträde,Relationella maktbegrepp,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Indikationer på maktförskjutning från stater till företag : en studie om Global Compact princip 1 och princip 2},
 year     = {2013},
}