Advanced

Robusthetsanalys av byggnader med lång spännvidd

Nyström, Mikael and Rönnebjerg, Daniel (2009) In TVBK VBK920 20092
Division of Structural Engingeering
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Rapporten inleds med en litteraturstudie i vilken kunskap och fakta om ämnena robusthet och
progressiv kollaps inhämtas och redovisas. Med utgångspunkt från denna studie används sedan en
matematisk metod, baserad på brottsannolikhetsberäkningar, föreslagen av P.H. Kirkegaard och J.D
Sørensen [19] för att utvärdera robustheten hos två byggnaders takkonstruktion. De två
byggnaderna som utvärderas är en bandyarena i Rättvik utförd i limträ med en spännvidd på 75m
samt en fotbollshall i Vara utförd med stålfackverksbalkar med spännvidden på 48,7m.
Metoden som används baseras på användandet av två datorprogram, Ramanalys [A] samt COMREL
[B]. Genom att modellera respektive takstol i Ramanalys [A] kan data erhållas för att göra
... (More)
Rapporten inleds med en litteraturstudie i vilken kunskap och fakta om ämnena robusthet och
progressiv kollaps inhämtas och redovisas. Med utgångspunkt från denna studie används sedan en
matematisk metod, baserad på brottsannolikhetsberäkningar, föreslagen av P.H. Kirkegaard och J.D
Sørensen [19] för att utvärdera robustheten hos två byggnaders takkonstruktion. De två
byggnaderna som utvärderas är en bandyarena i Rättvik utförd i limträ med en spännvidd på 75m
samt en fotbollshall i Vara utförd med stålfackverksbalkar med spännvidden på 48,7m.
Metoden som används baseras på användandet av två datorprogram, Ramanalys [A] samt COMREL
[B]. Genom att modellera respektive takstol i Ramanalys [A] kan data erhållas för att göra
brottsannolikhetsberäkningar i COMREL [B]. De erhållna sannolikheterna ligger sedan till grund för
utvärderandet av respektive taktstols robusthet.
Utvärderingen av byggnadernas robusthet visar att sannolikheten för kollaps är betydande för båda
takstolskonstruktionerna då vissa kritiska delkomponenter i taktstolarna tas bort. Det är svårt att
göra takstolarna robustare i sig varvid två förslag ges på hur robustheten hos hela takkonstruktionen
kan ökas genom kompletterande konstruktioner. De föreslagna lösningarna är ett vajersystem och
ett system bestående av VKR-profiler. Dessa system har till uppgift att hindra en kollapsande takstol
från att falla ner och skada människor och underliggande konstruktioner. Vajersystemet byggs endast
med avsikten att minska konsekvenserna av en kollaps och har ingen ytterligare funktion i byggnaden,
VKR-profilssystemet kan däremot även fungera som takåsar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Mikael and Rönnebjerg, Daniel
supervisor
organization
course
VBK920 20092
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBK
report number
TVBK-5175
ISSN
0349-4969
language
Swedish
id
3358949
date added to LUP
2013-01-10 14:38:11
date last changed
2013-01-10 14:38:11
@misc{3358949,
 abstract   = {Rapporten inleds med en litteraturstudie i vilken kunskap och fakta om ämnena robusthet och
progressiv kollaps inhämtas och redovisas. Med utgångspunkt från denna studie används sedan en
matematisk metod, baserad på brottsannolikhetsberäkningar, föreslagen av P.H. Kirkegaard och J.D
Sørensen [19] för att utvärdera robustheten hos två byggnaders takkonstruktion. De två
byggnaderna som utvärderas är en bandyarena i Rättvik utförd i limträ med en spännvidd på 75m
samt en fotbollshall i Vara utförd med stålfackverksbalkar med spännvidden på 48,7m.
Metoden som används baseras på användandet av två datorprogram, Ramanalys [A] samt COMREL
[B]. Genom att modellera respektive takstol i Ramanalys [A] kan data erhållas för att göra
brottsannolikhetsberäkningar i COMREL [B]. De erhållna sannolikheterna ligger sedan till grund för
utvärderandet av respektive taktstols robusthet.
Utvärderingen av byggnadernas robusthet visar att sannolikheten för kollaps är betydande för båda
takstolskonstruktionerna då vissa kritiska delkomponenter i taktstolarna tas bort. Det är svårt att
göra takstolarna robustare i sig varvid två förslag ges på hur robustheten hos hela takkonstruktionen
kan ökas genom kompletterande konstruktioner. De föreslagna lösningarna är ett vajersystem och
ett system bestående av VKR-profiler. Dessa system har till uppgift att hindra en kollapsande takstol
från att falla ner och skada människor och underliggande konstruktioner. Vajersystemet byggs endast
med avsikten att minska konsekvenserna av en kollaps och har ingen ytterligare funktion i byggnaden,
VKR-profilssystemet kan däremot även fungera som takåsar.},
 author    = {Nyström, Mikael and Rönnebjerg, Daniel},
 issn     = {0349-4969},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBK},
 title    = {Robusthetsanalys av byggnader med lång spännvidd},
 year     = {2009},
}