Advanced

Sekretess för affärsrelaterad information i myndigheters affärsverksamhet - särskilt med fokus på kommunala bolag

Ericsson, Johan LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract
It is not uncommon for Swedish public authorities to run their own business enterprises. Some of the most frequent examples are companies owned by local municipalities, which for example provide apartments with right of tenancy. However, these enterprises are somewhat different from privately owned businesses. This is because of the Principle of Public Access, which guarantees a certain amount of transparency in the activities run by public authorities. On the other hand, there is a need for beeing able to classify certain information, if publicity could cause economic damage to the business. One can for instance imagine situations, where a competitor would use the Principle of Public Access to gain personal advantage. Certain price lists,... (More)
It is not uncommon for Swedish public authorities to run their own business enterprises. Some of the most frequent examples are companies owned by local municipalities, which for example provide apartments with right of tenancy. However, these enterprises are somewhat different from privately owned businesses. This is because of the Principle of Public Access, which guarantees a certain amount of transparency in the activities run by public authorities. On the other hand, there is a need for beeing able to classify certain information, if publicity could cause economic damage to the business. One can for instance imagine situations, where a competitor would use the Principle of Public Access to gain personal advantage. Certain price lists, or budget documents could be valuable resources for a company that competes with a publically owned business enterprise. The balance between these two interests is a question that needs careful consideration by the legislator.
In the Swedish law of publicity and secrecy (OSL), companies run by a local municipality, and where the authorities have the majority vote, on a shareholders meeting, are equal to a public authority, in the matter of Public Access. The government has stated that there should not be any difference between an authority and such a company run by a local municipality, when it comes to publicity and transparency.
This essay is, therefore, based on two questions. The first question is on what grounds business-related information could be classified by a public authority. The other question is whether it makes any difference to the possibilities of classifying information, if the enterprise is such a company run by a local municipality. A closer analysis will be made of some central rules of importance, about secrecy in the Swedish public management, and the application of those rules. Furthermore, the essay will show that a few differences regarding publicity exist, if the enterprise is run as a company, and not in a common public-authority-form. (Less)
Abstract (Swedish)
Myndigheter kan, precis som privata rättssubjekt, bedriva verksamhet av affärsinriktad karaktär. Ett vanligt exempel på detta är det kommunala bolaget. En myndighets affärsverksamhet har dock vissa särskilda krav på sig, inte minst ifråga om offentlighet, och insyn i verksamheten. Samtidigt finns ett behov av att kunna hemlighålla en viss typ av information, vars röjande kan tänkas skada verksamheten ur ett affärsmässigt perspektiv. Avvägningen mellan dessa intressen är en problematik i sig, och utgör det yttre ramverket för detta arbete.
Avsikten med denna uppsats är att utreda på vilka grunder det är möjligt att sekretessbelägga affärsrelaterad information i en affärsverksamhet som drivs av en myndighet. Med myndighet jämställs även det... (More)
Myndigheter kan, precis som privata rättssubjekt, bedriva verksamhet av affärsinriktad karaktär. Ett vanligt exempel på detta är det kommunala bolaget. En myndighets affärsverksamhet har dock vissa särskilda krav på sig, inte minst ifråga om offentlighet, och insyn i verksamheten. Samtidigt finns ett behov av att kunna hemlighålla en viss typ av information, vars röjande kan tänkas skada verksamheten ur ett affärsmässigt perspektiv. Avvägningen mellan dessa intressen är en problematik i sig, och utgör det yttre ramverket för detta arbete.
Avsikten med denna uppsats är att utreda på vilka grunder det är möjligt att sekretessbelägga affärsrelaterad information i en affärsverksamhet som drivs av en myndighet. Med myndighet jämställs även det kommunala bolaget, i fråga om handlingsoffentlighet och insyn. Enligt förarbetena till OSL skall det inte innebära någon skillnad avseende offentlighet och insyn om en verksamhet drivs i myndighetsform eller i bolagsform. Därför analyseras också i detta arbete huruvida det uppstår några materiella skillnader om verksamheten drivs i form av ett kommunalt bolag.
En närmare analys görs av de centrala rättsregler som finns på området, deras närmare innebörd och hur de normalt tillämpas. Arbetet visar på vilka faktorer som beaktas vid sekretessprövningen, och hur exempelvis en uppgifts typiska karaktär får betydelse för kravet på utredningen i det enskilda fallet. Uppsatsen visar också att det faktiskt finns vissa materiella skillnader i sekretesshänseende, beroende på om en verksamhet drivs i myndighetsform eller som ett kommunalt bolag. Detta gäller inte minst ifråga om tystnadsplikt för de personer som intar en ledande ställning i bolaget, eller de materiella möjligheterna till att sekretessbelägga uppgifter om individuella löner eller anställningsförhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Business Confidentiality in Business Enterprises run by Swedish Public Authorities - with special focus on companies owned by municipalities
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Offentlig rätt, statsrätt, förvaltningsrätt, processrätt, administrative law, administrative procedure, sekretess, affärsverksamhet, offentlighetsprincipen, kommunala bolag, allmän handling
language
Swedish
id
3359419
date added to LUP
2013-01-28 13:12:02
date last changed
2013-02-19 06:53:03
@misc{3359419,
 abstract   = {It is not uncommon for Swedish public authorities to run their own business enterprises. Some of the most frequent examples are companies owned by local municipalities, which for example provide apartments with right of tenancy. However, these enterprises are somewhat different from privately owned businesses. This is because of the Principle of Public Access, which guarantees a certain amount of transparency in the activities run by public authorities. On the other hand, there is a need for beeing able to classify certain information, if publicity could cause economic damage to the business. One can for instance imagine situations, where a competitor would use the Principle of Public Access to gain personal advantage. Certain price lists, or budget documents could be valuable resources for a company that competes with a publically owned business enterprise. The balance between these two interests is a question that needs careful consideration by the legislator.
In the Swedish law of publicity and secrecy (OSL), companies run by a local municipality, and where the authorities have the majority vote, on a shareholders meeting, are equal to a public authority, in the matter of Public Access. The government has stated that there should not be any difference between an authority and such a company run by a local municipality, when it comes to publicity and transparency.
This essay is, therefore, based on two questions. The first question is on what grounds business-related information could be classified by a public authority. The other question is whether it makes any difference to the possibilities of classifying information, if the enterprise is such a company run by a local municipality. A closer analysis will be made of some central rules of importance, about secrecy in the Swedish public management, and the application of those rules. Furthermore, the essay will show that a few differences regarding publicity exist, if the enterprise is run as a company, and not in a common public-authority-form.},
 author    = {Ericsson, Johan},
 keyword   = {Offentlig rätt,statsrätt,förvaltningsrätt,processrätt,administrative law,administrative procedure,sekretess,affärsverksamhet,offentlighetsprincipen,kommunala bolag,allmän handling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sekretess för affärsrelaterad information i myndigheters affärsverksamhet - särskilt med fokus på kommunala bolag},
 year     = {2012},
}