Advanced

Företags samhällsansvar och barns rättigheter : en textanalys av The Children's Rights and Business Principles

Kjellsson, Rebecka LU (2013) MRSM01 20122
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
The Children's Rights and Business Principles lanserades den 12 mars 2012 och är först i sitt slag med att etablera en global norm för barns rättigheter i relation till företags samhällsansvar. Uppsatsen analyserar huruvida privata aktörer såsom företag kan vara skyldighetsbärare och därmed ha ett strikt ansvar för rättighetsuppfyllelse. Analysen fokuserar på vilka skäl som kan ges till att utvidga ansvar och typ av skyldighetsbärare på detta sätt; fyra kriterier har identifierats. Utifrån de fyra kriterierna har en textanalys gjort av The Children's Rights and Business Principles för att undersöka vad principerna förmedlar om företags ansvar för barns rättigheter samt för att se om principerna kan bidra till att stärka argumentationen om... (More)
The Children's Rights and Business Principles lanserades den 12 mars 2012 och är först i sitt slag med att etablera en global norm för barns rättigheter i relation till företags samhällsansvar. Uppsatsen analyserar huruvida privata aktörer såsom företag kan vara skyldighetsbärare och därmed ha ett strikt ansvar för rättighetsuppfyllelse. Analysen fokuserar på vilka skäl som kan ges till att utvidga ansvar och typ av skyldighetsbärare på detta sätt; fyra kriterier har identifierats. Utifrån de fyra kriterierna har en textanalys gjort av The Children's Rights and Business Principles för att undersöka vad principerna förmedlar om företags ansvar för barns rättigheter samt för att se om principerna kan bidra till att stärka argumentationen om en utökning av skyldighetsbärare. En fråga är om The Children’s rights and Business Principles försvagas av avsaknaden av en tillräckligt stark och etablerad global institutionell ordning som kan förverkliga anspråken. Barnrättsprinciperna kan dock användas för moraliska påtryckningar givet att, vilket analysen i uppsatsen visar, företag precis som stater har en moralisk skyldighet att inte orsaka skada. (Less)
Abstract
The Children's Rights and Business Principles were launched on 12th March 2012 and is the first of its kind to establish a global standard for children's rights in relation to corporate social responsibility. The thesis analyzes whether private actors such as companies may be duty bearers and thus have a strict responsibility to respect and promote rights. The analysis focuses on reasons which can be given to extend duty bearers and their responsibility to include private companies. Based on that, four criteria have been identified. They are used to analyze the text of The Children's Rights and Business Principles to investigate what those principles convey regarding the company's responsibility for children's rights and to assess if the... (More)
The Children's Rights and Business Principles were launched on 12th March 2012 and is the first of its kind to establish a global standard for children's rights in relation to corporate social responsibility. The thesis analyzes whether private actors such as companies may be duty bearers and thus have a strict responsibility to respect and promote rights. The analysis focuses on reasons which can be given to extend duty bearers and their responsibility to include private companies. Based on that, four criteria have been identified. They are used to analyze the text of The Children's Rights and Business Principles to investigate what those principles convey regarding the company's responsibility for children's rights and to assess if the principles can contribute to strengthening the argument for an extension of duty bearers. One question is whether The Children's Rights and Business Principles are weakened by the lack of a sufficiently strong and established global institutional order capable of realizing the claims. In any case, The Children's Rights and Business Principles can be used as moral pressure, given that, as the analysis in the thesis suggests, companies, like states, have a moral obligation not to cause harm. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellsson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
MRSM01 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
children's rights, human rights, CSR, The Children's Rights and Business Principles, corporate social responsibility, duty bearers, public and private, responsibility, soft law, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
3359631
date added to LUP
2013-02-26 11:13:16
date last changed
2014-09-04 08:27:39
@misc{3359631,
 abstract   = {The Children's Rights and Business Principles were launched on 12th March 2012 and is the first of its kind to establish a global standard for children's rights in relation to corporate social responsibility. The thesis analyzes whether private actors such as companies may be duty bearers and thus have a strict responsibility to respect and promote rights. The analysis focuses on reasons which can be given to extend duty bearers and their responsibility to include private companies. Based on that, four criteria have been identified. They are used to analyze the text of The Children's Rights and Business Principles to investigate what those principles convey regarding the company's responsibility for children's rights and to assess if the principles can contribute to strengthening the argument for an extension of duty bearers. One question is whether The Children's Rights and Business Principles are weakened by the lack of a sufficiently strong and established global institutional order capable of realizing the claims. In any case, The Children's Rights and Business Principles can be used as moral pressure, given that, as the analysis in the thesis suggests, companies, like states, have a moral obligation not to cause harm.},
 author    = {Kjellsson, Rebecka},
 keyword   = {children's rights,human rights,CSR,The Children's Rights and Business Principles,corporate social responsibility,duty bearers,public and private,responsibility,soft law,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företags samhällsansvar och barns rättigheter : en textanalys av The Children's Rights and Business Principles},
 year     = {2013},
}