Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När är en IVA-patient avdelningsklar? Intensiv- och avdelningssjuksköterskans uppfattning om avdelningsklar patient

Andersson, Linda LU and Hellmer, Lizbeth LU (2013) SINM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vid överflyttning av en patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, kan skillnaden mellan avdelningarna utgöra ett problem, både för personal, patient och anhöriga. Med en ökad kunskap kan förståelsen mellan avdelningarna förbättras och leda till ett bättre samarbete, det i sin tur blir gynnsamt för patienten som upplever en smidigare överflyttning. Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra IVA-sjuksköterskans och avdelningssjuksköterskans uppfattning om när en IVA-patient är klar att överflyttas till en vårdavdelning. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter delades ut till två allmänna intensivvårdsavdelningar och nio vårdavdelningar på två universitetssjukhus, Malmö-Lund. 286 enkäter delades ut och 152... (More)
Bakgrund: Vid överflyttning av en patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, kan skillnaden mellan avdelningarna utgöra ett problem, både för personal, patient och anhöriga. Med en ökad kunskap kan förståelsen mellan avdelningarna förbättras och leda till ett bättre samarbete, det i sin tur blir gynnsamt för patienten som upplever en smidigare överflyttning. Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra IVA-sjuksköterskans och avdelningssjuksköterskans uppfattning om när en IVA-patient är klar att överflyttas till en vårdavdelning. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter delades ut till två allmänna intensivvårdsavdelningar och nio vårdavdelningar på två universitetssjukhus, Malmö-Lund. 286 enkäter delades ut och 152 sjuksköterskor besvarade enkäten, vilket blev en svarsfrekvens på 53 %. Resultat: En statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan IVA-ssk och avd-ssk uppfattningen vad gäller synen på en avdelningsklar IVA-patient (p-värde 0,049). Framför allt kunde det ses en skillnad inom omvårdnad kategorierna (p-värde <0,001). Slutsats: Ett bra samarbete mellan vårdavdelning och IVA kan medföra att patient och anhöriga upplever en större trygghet vid överflyttningen till vårdavdelning. För att bättre kunna uppfatta sjuksköterskors syn på hur en avdelningsklar IVA-patient ser ut, finns det ett behov av ytterligare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linda LU and Hellmer, Lizbeth LU
supervisor
organization
course
SINM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
överflyttning, sjuksköterska, Intensivvård, avdelningsklar patient
language
Swedish
id
3364352
date added to LUP
2013-01-22 14:46:35
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3364352,
 abstract   = {Bakgrund: Vid överflyttning av en patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, kan skillnaden mellan avdelningarna utgöra ett problem, både för personal, patient och anhöriga. Med en ökad kunskap kan förståelsen mellan avdelningarna förbättras och leda till ett bättre samarbete, det i sin tur blir gynnsamt för patienten som upplever en smidigare överflyttning. Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra IVA-sjuksköterskans och avdelningssjuksköterskans uppfattning om när en IVA-patient är klar att överflyttas till en vårdavdelning. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter delades ut till två allmänna intensivvårdsavdelningar och nio vårdavdelningar på två universitetssjukhus, Malmö-Lund. 286 enkäter delades ut och 152 sjuksköterskor besvarade enkäten, vilket blev en svarsfrekvens på 53 %. Resultat: En statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan IVA-ssk och avd-ssk uppfattningen vad gäller synen på en avdelningsklar IVA-patient (p-värde 0,049). Framför allt kunde det ses en skillnad inom omvårdnad kategorierna (p-värde <0,001). Slutsats: Ett bra samarbete mellan vårdavdelning och IVA kan medföra att patient och anhöriga upplever en större trygghet vid överflyttningen till vårdavdelning. För att bättre kunna uppfatta sjuksköterskors syn på hur en avdelningsklar IVA-patient ser ut, finns det ett behov av ytterligare studier.},
 author    = {Andersson, Linda and Hellmer, Lizbeth},
 keyword   = {överflyttning,sjuksköterska,Intensivvård,avdelningsklar patient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När är en IVA-patient avdelningsklar? Intensiv- och avdelningssjuksköterskans uppfattning om avdelningsklar patient},
 year     = {2013},
}