Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnsjuksköterskors upplevelser och reflektioner i kritiska vårdsituationer på barnonkologisk avdelning - En critical incident studie

Trelde, Camilla LU and Ydholm, Caroline LU (2013) SBUM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Sjuksköterskor yrkesverksamma inom barnonkologi löper stor risk att utsättas för arbetsrelaterad stress. Syftet med studien var att i kritiska vårdsituationer identifiera upplevelser och reflektioner hos barnsjuksköterskor som vårdar cancersjuka barn.
Datainsamlingen var critical incident inkluderande tio deltagare. Analysbearbetningen har gjorts genom innehållsanalys. De kategorier som framkom var Upprätthållande av professionell hållning och medmänsklighet; Känslomässigt stöd till patienter trots hopplösa situationer; Ensam kamp och frustration utan samarbetsvilliga medarbetare; och Professionellt samarbete och debriefing/uppföljning. Många sjuksköterskor upplevde stress på arbetet när de utsattes för faktorer som påverkade deras... (More)
Sjuksköterskor yrkesverksamma inom barnonkologi löper stor risk att utsättas för arbetsrelaterad stress. Syftet med studien var att i kritiska vårdsituationer identifiera upplevelser och reflektioner hos barnsjuksköterskor som vårdar cancersjuka barn.
Datainsamlingen var critical incident inkluderande tio deltagare. Analysbearbetningen har gjorts genom innehållsanalys. De kategorier som framkom var Upprätthållande av professionell hållning och medmänsklighet; Känslomässigt stöd till patienter trots hopplösa situationer; Ensam kamp och frustration utan samarbetsvilliga medarbetare; och Professionellt samarbete och debriefing/uppföljning. Många sjuksköterskor upplevde stress på arbetet när de utsattes för faktorer som påverkade deras möjligheter att finnas till för barnen. Stressen orsakades av känslor som maktlöshet, frustration, oro och hjälplöshet. Låg bemanning ökade sjuksköterskornas stress. Likaså att sakna stöd från kollegor. Bristande kommunikation är också en faktor som påverkade sjuksköterskorna negativt. Slutsatsen är att sjuksköterskor inom barnonkologisk vård behöver uppmärksammas mer avseende stöd och bearbetning av svåra upplevelser i vården av dessa svårt sjuka barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trelde, Camilla LU and Ydholm, Caroline LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnsjuksköterskor, barnonkologi, critical incidens, reflektioner, arbetssituation
language
Swedish
id
3364753
date added to LUP
2013-01-22 14:44:28
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3364753,
 abstract   = {Sjuksköterskor yrkesverksamma inom barnonkologi löper stor risk att utsättas för arbetsrelaterad stress. Syftet med studien var att i kritiska vårdsituationer identifiera upplevelser och reflektioner hos barnsjuksköterskor som vårdar cancersjuka barn. 
Datainsamlingen var critical incident inkluderande tio deltagare. Analysbearbetningen har gjorts genom innehållsanalys. De kategorier som framkom var Upprätthållande av professionell hållning och medmänsklighet; Känslomässigt stöd till patienter trots hopplösa situationer; Ensam kamp och frustration utan samarbetsvilliga medarbetare; och Professionellt samarbete och debriefing/uppföljning. Många sjuksköterskor upplevde stress på arbetet när de utsattes för faktorer som påverkade deras möjligheter att finnas till för barnen. Stressen orsakades av känslor som maktlöshet, frustration, oro och hjälplöshet. Låg bemanning ökade sjuksköterskornas stress. Likaså att sakna stöd från kollegor. Bristande kommunikation är också en faktor som påverkade sjuksköterskorna negativt. Slutsatsen är att sjuksköterskor inom barnonkologisk vård behöver uppmärksammas mer avseende stöd och bearbetning av svåra upplevelser i vården av dessa svårt sjuka barn.},
 author    = {Trelde, Camilla and Ydholm, Caroline},
 keyword   = {Barnsjuksköterskor,barnonkologi,critical incidens,reflektioner,arbetssituation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnsjuksköterskors upplevelser och reflektioner i kritiska vårdsituationer på barnonkologisk avdelning - En critical incident studie},
 year     = {2013},
}