Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan en våldskriminell bana uppstå?- -En studie om före detta kriminellas förklaringar till våld.

Staerk, Malin LU and Björn, Jessica LU (2013) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker hur tidigare kriminella förklarar sina våldshandlingar samt vilka förklaringar de ger till sitt utvecklande av normbrytande beteende. Studien bygger på samtalsintervjuer med före detta kriminella män som är verksamma inom kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället. Analysen utgår från Sykes och Matzas teori om neutraliseringstekniker, stämplingsteorin av Howard Becker, teorin om sociala band av Travis Hirshi samt James W. Messerschmidt diskussion om maskulinitet. I männens förklaringar till sitt normbrytande beteende ingår aspekter som rör problematik med familj, skola, missbruk, våld och stämplande under uppväxten. I analysen av männens förklaringar uppmärksammas hur brist på sociala band och normativa... (More)
Denna studie undersöker hur tidigare kriminella förklarar sina våldshandlingar samt vilka förklaringar de ger till sitt utvecklande av normbrytande beteende. Studien bygger på samtalsintervjuer med före detta kriminella män som är verksamma inom kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället. Analysen utgår från Sykes och Matzas teori om neutraliseringstekniker, stämplingsteorin av Howard Becker, teorin om sociala band av Travis Hirshi samt James W. Messerschmidt diskussion om maskulinitet. I männens förklaringar till sitt normbrytande beteende ingår aspekter som rör problematik med familj, skola, missbruk, våld och stämplande under uppväxten. I analysen av männens förklaringar uppmärksammas hur brist på sociala band och normativa maskulina förebilder kan påverka utvecklandet av ett våldsamt beteende och inträde i kriminalitet. Studien visar också hur neutraliseringstekniker används i berättelser om våldshandlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Staerk, Malin LU and Björn, Jessica LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
neutraliseringstekniker, stämpling, Kriminellas revansch i samhället, våldshandling, våldsbrott, sociala band, maskulinitet.
language
Swedish
id
3365002
date added to LUP
2013-01-21 09:31:20
date last changed
2013-01-21 09:31:20
@misc{3365002,
 abstract   = {Denna studie undersöker hur tidigare kriminella förklarar sina våldshandlingar samt vilka förklaringar de ger till sitt utvecklande av normbrytande beteende. Studien bygger på samtalsintervjuer med före detta kriminella män som är verksamma inom kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället. Analysen utgår från Sykes och Matzas teori om neutraliseringstekniker, stämplingsteorin av Howard Becker, teorin om sociala band av Travis Hirshi samt James W. Messerschmidt diskussion om maskulinitet. I männens förklaringar till sitt normbrytande beteende ingår aspekter som rör problematik med familj, skola, missbruk, våld och stämplande under uppväxten. I analysen av männens förklaringar uppmärksammas hur brist på sociala band och normativa maskulina förebilder kan påverka utvecklandet av ett våldsamt beteende och inträde i kriminalitet. Studien visar också hur neutraliseringstekniker används i berättelser om våldshandlingar.},
 author    = {Staerk, Malin and Björn, Jessica},
 keyword   = {neutraliseringstekniker,stämpling,Kriminellas revansch i samhället,våldshandling,våldsbrott,sociala band,maskulinitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan en våldskriminell bana uppstå?- -En studie om före detta kriminellas förklaringar till våld.},
 year     = {2013},
}