Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidsbegränsade anställningar i bemanningsföretag – En otrygghet?

Dafnäs, Fanny LU (2013) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsmarknadens strukturomvandling har under 1900-talet påverkat lagstiftningen på olika plan. Omvandlingen tog sin början under andra halvan av 1900-talet och markerar en övergång från traditionella långvariga anställningsformer till en ökning av icke traditionella anställningsformer i form av tidsbegränsade anställningar. De icke traditionella anställningarna utgör enligt en del fackförbund ett reellt hot mot anställningstryggheten.

Bemanningsbranschens legalisering år 1993 markerar slutet på en restriktiv lagstiftning i Sverige och utveckling har allt sedan dess ökat. Bemanningsanställda tillgodoser ur ett arbetsgivarperspektiv organisationers behov av flexibilitet på arbetsmarknaden där andelen visstidsanställda i branschen idag... (More)
Arbetsmarknadens strukturomvandling har under 1900-talet påverkat lagstiftningen på olika plan. Omvandlingen tog sin början under andra halvan av 1900-talet och markerar en övergång från traditionella långvariga anställningsformer till en ökning av icke traditionella anställningsformer i form av tidsbegränsade anställningar. De icke traditionella anställningarna utgör enligt en del fackförbund ett reellt hot mot anställningstryggheten.

Bemanningsbranschens legalisering år 1993 markerar slutet på en restriktiv lagstiftning i Sverige och utveckling har allt sedan dess ökat. Bemanningsanställda tillgodoser ur ett arbetsgivarperspektiv organisationers behov av flexibilitet på arbetsmarknaden där andelen visstidsanställda i branschen idag är större än andelen tillsvidareanställda medan den omvända relationen för arbetsmarknaden i övrigt gäller. Både visstidsanställda och inhyrda arbetstagare innefattas i kategorin atypiska anställningar och ses idag som ett komplement till varandra för att tillgodose flexibilitet. Svensk lagstiftning har emellertid varit noga med att inte skapa någon särreglering för de bemanningsanställda för att undvika en uppdelning mellan arbetstagare vilket innebär att båda arbetstagarkategorier faller under LAS tillämpningsområde i fråga om anställningsskydd och anställningsvillkor.

Då andelen visstidsanställda är fler i bemanningsbranschen än för den reguljära arbetsmarknaden i övrigt väcks frågan om de bemanningsanställda innehar en otryggare anställning än de direkt anställda. I den här uppsatsen undersöks därför regleringen av visstidsanställningar i kollektivavtal på LO-området för att ta reda på om det föreligger någon skillnad ur trygghetssynpunkt mellan dessa kategorier. Genom en jämförelse av bestämmelserna i kollektivavtalen har slutsatsen dragits att den visstidsanställde arbetstagaren i ett bemanningsföretag inte har en otryggare anställning än den direkt anställde. Anledningen beror till stor del på de flertal spärrar som infogats i bemanningsavtalet avseende rätten att ingå avtal om visstidsanställningar. Spärrarna innebär i praktiken att arbetsgivarens ensidiga handlingsutrymme att träffa avtal om visstidsanställningar minskar.

Nyckelord: Bemanningsanställda, direkt anställda, tidsbegränsade anställningar, flexibilitet, anställningstrygghet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dafnäs, Fanny LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsanställda, direkt anställda, tidsbegränsade anställningar, flexibilitet, anställningstrygghet
language
Swedish
id
3365072
date added to LUP
2013-01-17 11:15:39
date last changed
2013-01-17 11:15:39
@misc{3365072,
 abstract   = {Arbetsmarknadens strukturomvandling har under 1900-talet påverkat lagstiftningen på olika plan. Omvandlingen tog sin början under andra halvan av 1900-talet och markerar en övergång från traditionella långvariga anställningsformer till en ökning av icke traditionella anställningsformer i form av tidsbegränsade anställningar. De icke traditionella anställningarna utgör enligt en del fackförbund ett reellt hot mot anställningstryggheten. 

Bemanningsbranschens legalisering år 1993 markerar slutet på en restriktiv lagstiftning i Sverige och utveckling har allt sedan dess ökat. Bemanningsanställda tillgodoser ur ett arbetsgivarperspektiv organisationers behov av flexibilitet på arbetsmarknaden där andelen visstidsanställda i branschen idag är större än andelen tillsvidareanställda medan den omvända relationen för arbetsmarknaden i övrigt gäller. Både visstidsanställda och inhyrda arbetstagare innefattas i kategorin atypiska anställningar och ses idag som ett komplement till varandra för att tillgodose flexibilitet. Svensk lagstiftning har emellertid varit noga med att inte skapa någon särreglering för de bemanningsanställda för att undvika en uppdelning mellan arbetstagare vilket innebär att båda arbetstagarkategorier faller under LAS tillämpningsområde i fråga om anställningsskydd och anställningsvillkor. 

Då andelen visstidsanställda är fler i bemanningsbranschen än för den reguljära arbetsmarknaden i övrigt väcks frågan om de bemanningsanställda innehar en otryggare anställning än de direkt anställda. I den här uppsatsen undersöks därför regleringen av visstidsanställningar i kollektivavtal på LO-området för att ta reda på om det föreligger någon skillnad ur trygghetssynpunkt mellan dessa kategorier. Genom en jämförelse av bestämmelserna i kollektivavtalen har slutsatsen dragits att den visstidsanställde arbetstagaren i ett bemanningsföretag inte har en otryggare anställning än den direkt anställde. Anledningen beror till stor del på de flertal spärrar som infogats i bemanningsavtalet avseende rätten att ingå avtal om visstidsanställningar. Spärrarna innebär i praktiken att arbetsgivarens ensidiga handlingsutrymme att träffa avtal om visstidsanställningar minskar. 

Nyckelord: Bemanningsanställda, direkt anställda, tidsbegränsade anställningar, flexibilitet, anställningstrygghet.},
 author    = {Dafnäs, Fanny},
 keyword   = {Bemanningsanställda,direkt anställda,tidsbegränsade anställningar,flexibilitet,anställningstrygghet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidsbegränsade anställningar i bemanningsföretag – En otrygghet?},
 year     = {2013},
}