Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Implementering av nya PVK-rutiner på en intensivvårdsavdelning - En retrospektiv journalgranskning

Björkman, Fredrik LU and Hjortmar, Ale LU (2013) SINM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Perifera venkatetrar (PVK) tillhör de mest använda medicinska produkterna i världen. De innebär dock en infart direkt till blodbanan, med ökad infektionsrisk. I Sverige har det fram till 2005 varit rutin att PVK’er ska bytas var 12-24 timme. Därefter har studier publicerats som visat att en PVK som sitter i upp till 72 timmar inte är förenat med mer komplikationer. Detta under förutsättning att den inspekteras var åttonde timme, eller en gång per pass. På en intensivvårdsavdelning (IVA) i Skåne infördes dessa nya rutiner 2011, under en implementeringsperiod på en månad. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida implementationen av nya rutiner hade effekt på personalens förmåga att dokumentera. Implementeringen genomfördes under... (More)
Perifera venkatetrar (PVK) tillhör de mest använda medicinska produkterna i världen. De innebär dock en infart direkt till blodbanan, med ökad infektionsrisk. I Sverige har det fram till 2005 varit rutin att PVK’er ska bytas var 12-24 timme. Därefter har studier publicerats som visat att en PVK som sitter i upp till 72 timmar inte är förenat med mer komplikationer. Detta under förutsättning att den inspekteras var åttonde timme, eller en gång per pass. På en intensivvårdsavdelning (IVA) i Skåne infördes dessa nya rutiner 2011, under en implementeringsperiod på en månad. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida implementationen av nya rutiner hade effekt på personalens förmåga att dokumentera. Implementeringen genomfördes under september 2011. Journaldata rörande totalt 437 PVK’er hos totalt 141 patienter, vårdade i augusti samt oktober 2011 och april 2012, samlades in under sommaren 2012. I jämförelse med augusti 2011 var personalen signifikant bättre i oktober 2011 (50 % vs. 67 %, p = 0,014) på att journalföra dokumentation av PVK’er. Även i jämförelse mellan augusti 2011 och april 2012 kunde signifikant förbättring i detta avseende ses (50 % vs. 69 %, p = 0,002). Genom korrekt hantering och dokumentation av PVK’er kan patientsäkerheten ökas, infektionsrisken minskas och kostnad i form av material reduceras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Fredrik LU and Hjortmar, Ale LU
supervisor
organization
course
SINM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
rutiner, patientsäkerhet, dokumentation, PVK, Implementering
language
Swedish
id
3400519
date added to LUP
2013-01-23 09:45:12
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3400519,
 abstract   = {Perifera venkatetrar (PVK) tillhör de mest använda medicinska produkterna i världen. De innebär dock en infart direkt till blodbanan, med ökad infektionsrisk. I Sverige har det fram till 2005 varit rutin att PVK’er ska bytas var 12-24 timme. Därefter har studier publicerats som visat att en PVK som sitter i upp till 72 timmar inte är förenat med mer komplikationer. Detta under förutsättning att den inspekteras var åttonde timme, eller en gång per pass. På en intensivvårdsavdelning (IVA) i Skåne infördes dessa nya rutiner 2011, under en implementeringsperiod på en månad. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida implementationen av nya rutiner hade effekt på personalens förmåga att dokumentera. Implementeringen genomfördes under september 2011. Journaldata rörande totalt 437 PVK’er hos totalt 141 patienter, vårdade i augusti samt oktober 2011 och april 2012, samlades in under sommaren 2012. I jämförelse med augusti 2011 var personalen signifikant bättre i oktober 2011 (50 % vs. 67 %, p = 0,014) på att journalföra dokumentation av PVK’er. Även i jämförelse mellan augusti 2011 och april 2012 kunde signifikant förbättring i detta avseende ses (50 % vs. 69 %, p = 0,002). Genom korrekt hantering och dokumentation av PVK’er kan patientsäkerheten ökas, infektionsrisken minskas och kostnad i form av material reduceras.},
 author    = {Björkman, Fredrik and Hjortmar, Ale},
 keyword   = {rutiner,patientsäkerhet,dokumentation,PVK,Implementering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av nya PVK-rutiner på en intensivvårdsavdelning - En retrospektiv journalgranskning},
 year     = {2013},
}