Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelser av överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning - en kvalitativ intervjustudie

Ekermalm, Lisa LU and Riessen, Fred LU (2013) SINM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Att överflyttas från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning innebär en stor förändring i vårdnivå med bland annat lägre personaltäthet och minskad teknisk övervakning som följd. Syftet med den här studien var att belysa hur patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning upplevde överflyttning till vårdavdelning. Metoden har varit kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, så som den beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Elva intervjuer har genomförts med före detta patienter som har varit utskrivna från sjukhuset i mellan tre och tolv månader. Resultatet visade att flertalet deltagare har haft en positiv upplevelse av överflyttningen eftersom den inneburit ett tecken på tillfriskande och större självständighet. Även... (More)
Att överflyttas från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning innebär en stor förändring i vårdnivå med bland annat lägre personaltäthet och minskad teknisk övervakning som följd. Syftet med den här studien var att belysa hur patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning upplevde överflyttning till vårdavdelning. Metoden har varit kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, så som den beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Elva intervjuer har genomförts med före detta patienter som har varit utskrivna från sjukhuset i mellan tre och tolv månader. Resultatet visade att flertalet deltagare har haft en positiv upplevelse av överflyttningen eftersom den inneburit ett tecken på tillfriskande och större självständighet. Även ambivalenta och negativa upplevelser framkom då flera deltagare upplevde att mottagandet på vårdavdelningen var problematiskt. För att undvika ”relocation stress” i samband med överflyttning bör vårdpersonalen på IVA optimalt förbereda patienten utifrån individuella behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekermalm, Lisa LU and Riessen, Fred LU
supervisor
organization
course
SINM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
överflyttning, relocation stress, intensivvård, innehållsanalys, intervjuer
language
Swedish
id
3403331
date added to LUP
2013-01-23 09:43:11
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3403331,
 abstract   = {Att överflyttas från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning innebär en stor förändring i vårdnivå med bland annat lägre personaltäthet och minskad teknisk övervakning som följd. Syftet med den här studien var att belysa hur patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning upplevde överflyttning till vårdavdelning. Metoden har varit kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, så som den beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Elva intervjuer har genomförts med före detta patienter som har varit utskrivna från sjukhuset i mellan tre och tolv månader. Resultatet visade att flertalet deltagare har haft en positiv upplevelse av överflyttningen eftersom den inneburit ett tecken på tillfriskande och större självständighet. Även ambivalenta och negativa upplevelser framkom då flera deltagare upplevde att mottagandet på vårdavdelningen var problematiskt. För att undvika ”relocation stress” i samband med överflyttning bör vårdpersonalen på IVA optimalt förbereda patienten utifrån individuella behov.},
 author    = {Ekermalm, Lisa and Riessen, Fred},
 keyword   = {överflyttning,relocation stress,intensivvård,innehållsanalys,intervjuer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelser av överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning - en kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2013},
}