Advanced

Dokumentation Revisorns A och O, men när är den tillräcklig?

Lundell, Tobias LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet. Deras främsta uppgift är att övervaka revisorer i Sverige för att på så vis upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen. Förtroendet är viktigt eftersom att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig information om företags redovisning och förvaltning. För att kontrollera revisionsbranschen utför RN tillsyn. Tillsyn är ett kontrollmoment där RN kontrollerar revisorns dokumentation för en bedömning av dennes arbete. Genom detta förfarande utformar RN en normering genom praxis.

Den 1 januari 2002 trädde 24 § Revisorslag (2001:883) (RL) i kraft. Enligt bestämmelsen ålades revisorn en skyldighet att dokumentera sitt arbete. Syftet var att förbättra möjligheterna för RN att utöva... (More)
Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet. Deras främsta uppgift är att övervaka revisorer i Sverige för att på så vis upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen. Förtroendet är viktigt eftersom att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig information om företags redovisning och förvaltning. För att kontrollera revisionsbranschen utför RN tillsyn. Tillsyn är ett kontrollmoment där RN kontrollerar revisorns dokumentation för en bedömning av dennes arbete. Genom detta förfarande utformar RN en normering genom praxis.

Den 1 januari 2002 trädde 24 § Revisorslag (2001:883) (RL) i kraft. Enligt bestämmelsen ålades revisorn en skyldighet att dokumentera sitt arbete. Syftet var att förbättra möjligheterna för RN att utöva tillsyn. Av dokumentationen ska det framgå hur revisorn genomfört sitt arbete samt prövat hans eller hennes opartiskhet och självständighet. Allt under revisionen behöver däremot inte dokumenteras. Enligt 24 § RL är det väsentlig information för en bedömning i efterhand som ska finnas med i dokumentationen.

Bestämmelsen ger således inget klart direktiv om vilken information som ska finnas i dokumentationen utan har lämnat det öppet med att den ska innehålla sådan väsentlig information för bedömning i efterhand. Detta har varit uppsatsens utgångspunkt. I uppsatsen redogör jag först hur dokumentationskravet är utformat genom relevanta lagar, föreskrifter etc. Därefter har jag granskat Revisorsnämndens praxis för att se hur de förhåller sig till dokumentationskravet i sina bedömningar. Genom detta har jag ämnat förklara vad väsentlig information i 24 § RL innebär.

En sammanfattande slutsats är att väsentlig information i 24 § RL innebär sådan information som gör det möjligt att i efterhand bedöma en revisors utförda arbete. Detta var utgångspunkten för uppsatsen och efter studiens utförande får det också vara svaret på uppsatsens syfte och de frågeställningar som återfinns i första kapitlet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundell, Tobias LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revision, Dokumentation, Revisorslag
language
Swedish
id
3403382
date added to LUP
2013-01-24 07:59:41
date last changed
2013-01-24 07:59:41
@misc{3403382,
 abstract   = {Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet. Deras främsta uppgift är att övervaka revisorer i Sverige för att på så vis upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen. Förtroendet är viktigt eftersom att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig information om företags redovisning och förvaltning. För att kontrollera revisionsbranschen utför RN tillsyn. Tillsyn är ett kontrollmoment där RN kontrollerar revisorns dokumentation för en bedömning av dennes arbete. Genom detta förfarande utformar RN en normering genom praxis.

Den 1 januari 2002 trädde 24 § Revisorslag (2001:883) (RL) i kraft. Enligt bestämmelsen ålades revisorn en skyldighet att dokumentera sitt arbete. Syftet var att förbättra möjligheterna för RN att utöva tillsyn. Av dokumentationen ska det framgå hur revisorn genomfört sitt arbete samt prövat hans eller hennes opartiskhet och självständighet. Allt under revisionen behöver däremot inte dokumenteras. Enligt 24 § RL är det väsentlig information för en bedömning i efterhand som ska finnas med i dokumentationen.

Bestämmelsen ger således inget klart direktiv om vilken information som ska finnas i dokumentationen utan har lämnat det öppet med att den ska innehålla sådan väsentlig information för bedömning i efterhand. Detta har varit uppsatsens utgångspunkt. I uppsatsen redogör jag först hur dokumentationskravet är utformat genom relevanta lagar, föreskrifter etc. Därefter har jag granskat Revisorsnämndens praxis för att se hur de förhåller sig till dokumentationskravet i sina bedömningar. Genom detta har jag ämnat förklara vad väsentlig information i 24 § RL innebär.

En sammanfattande slutsats är att väsentlig information i 24 § RL innebär sådan information som gör det möjligt att i efterhand bedöma en revisors utförda arbete. Detta var utgångspunkten för uppsatsen och efter studiens utförande får det också vara svaret på uppsatsens syfte och de frågeställningar som återfinns i första kapitlet.},
 author    = {Lundell, Tobias},
 keyword   = {Revision,Dokumentation,Revisorslag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dokumentation Revisorns A och O, men när är den tillräcklig?},
 year     = {2013},
}