Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdpersonalens kompetens inom familjecentrerad vård på NeoIVA - ett föräldraperspektiv. En kvalitativ intervjustudie

Ek, Kristina LU (2013) SINM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Föräldrarna till barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning är en nödvändig del av teamet kring sitt barn. För att kunna utveckla en lyhördhet för familjernas behov och bli goda stödjare sågs behovet av studier som belyste föräldrars upplevelser. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av kompetens hos vårdpersonalen på en NeoIVA avseende familjecentrerad vård, och hur den upplevda kompetensen påverkade föräldrarnas välbefinnande under barnets vårdtid. Öppna intervjuer med intervjuområden som stöd genomfördes med 7 föräldrapar. Hermeneutisk-fenomenologisk tolkning gav 5 teman: Bekräftande bemötande genom vägledning och finkänslighet; Delaktighet genom känslighet eller okänslighet; Information och kommunikation vid rätt... (More)
Föräldrarna till barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning är en nödvändig del av teamet kring sitt barn. För att kunna utveckla en lyhördhet för familjernas behov och bli goda stödjare sågs behovet av studier som belyste föräldrars upplevelser. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av kompetens hos vårdpersonalen på en NeoIVA avseende familjecentrerad vård, och hur den upplevda kompetensen påverkade föräldrarnas välbefinnande under barnets vårdtid. Öppna intervjuer med intervjuområden som stöd genomfördes med 7 föräldrapar. Hermeneutisk-fenomenologisk tolkning gav 5 teman: Bekräftande bemötande genom vägledning och finkänslighet; Delaktighet genom känslighet eller okänslighet; Information och kommunikation vid rätt tidpunkt och med ömsesidig förståelse; Professionellt individualiserat engagemang specifikt för varje föräldrapar och lika för alla samt; Ansvar ges villkorligt eller ovillkorligt. Utöver tryggheten i vården handlade den viktigaste kompetensen om ett bekräftande bemötande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Kristina LU
supervisor
organization
course
SINM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hermeneutisk-fenemenologi, neonatal, intensivvård, föräldrar, upplevelser, kompetens, vårdpersonal
language
Swedish
id
3403400
date added to LUP
2013-01-22 20:25:46
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3403400,
 abstract   = {Föräldrarna till barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning är en nödvändig del av teamet kring sitt barn. För att kunna utveckla en lyhördhet för familjernas behov och bli goda stödjare sågs behovet av studier som belyste föräldrars upplevelser. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av kompetens hos vårdpersonalen på en NeoIVA avseende familjecentrerad vård, och hur den upplevda kompetensen påverkade föräldrarnas välbefinnande under barnets vårdtid. Öppna intervjuer med intervjuområden som stöd genomfördes med 7 föräldrapar. Hermeneutisk-fenomenologisk tolkning gav 5 teman: Bekräftande bemötande genom vägledning och finkänslighet; Delaktighet genom känslighet eller okänslighet; Information och kommunikation vid rätt tidpunkt och med ömsesidig förståelse; Professionellt individualiserat engagemang specifikt för varje föräldrapar och lika för alla samt; Ansvar ges villkorligt eller ovillkorligt. Utöver tryggheten i vården handlade den viktigaste kompetensen om ett bekräftande bemötande.},
 author    = {Ek, Kristina},
 keyword   = {Hermeneutisk-fenemenologi,neonatal,intensivvård,föräldrar,upplevelser,kompetens,vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdpersonalens kompetens inom familjecentrerad vård på NeoIVA - ett föräldraperspektiv. En kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2013},
}