Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valutariskhantering - En studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag

Lidén, Adam LU and Asphage, Hampus LU (2013) NEKH01 20122
Department of Economics
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Titel: Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag
Seminariedatum: 2013 – 01 – 15
Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp
Författare: Adam Lidén, Hampus Asphage
Handledare: Erik Norrman
Nyckelord: Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedging
Syfte: Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk.
Metod: Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in... (More)
SAMMANFATTNING
Titel: Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag
Seminariedatum: 2013 – 01 – 15
Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp
Författare: Adam Lidén, Hampus Asphage
Handledare: Erik Norrman
Nyckelord: Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedging
Syfte: Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk.
Metod: Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in relevant data från svenska företag och sedan utföra statistiska beräkningar för att se huruvida volatiliteten i nyckeltal skiljer sig åt mellan de företag som hanterar sin valutarisk kontra de som inte gör det.
Teori: Stora delar av uppsatsen grundas i tidigare undersökningar då det finns relativt lite teori kring detta specifika problem. Dock tas teorier om bland annat valutariskhantering, CAPM, Modigliani & Miller’s teorem samt den internationella valutamarknaden upp.
Resultat: Våra statistiska test kunde inte bevisa en skillnad i volatilitet mellan de två företagsgrupperna, vilket gör att vi inte kan statistiskt säkerställa att en strategi för hantering av valutarisk ger en lägre volatilitet i resultaträkningen. Dock uppvisade den grupp företag som hanterade sin risk en lägre medelvolatilitet i tre av fyra nyckeltal. Resultaten visar också att många företag anser tid/personal och kunskap vara två faktorer som begränsar dem i sin valutariskhantering. Företags storlek verkar också vara en påverkande faktor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidén, Adam LU and Asphage, Hampus LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Valutarisk, Små och medelstora företag, Valutariskhantering, Valutasäkring
language
Swedish
id
3403746
date added to LUP
2013-02-13 16:21:58
date last changed
2013-02-13 16:21:58
@misc{3403746,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Titel:	Valutariskhantering – en studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag
Seminariedatum: 	2013 – 01 – 15
Kurs:	NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp
Författare: 	Adam Lidén, Hampus Asphage
Handledare:	Erik Norrman
Nyckelord:	Valutarisk, riskhantering, små- och medelstora företag, valutasäkring, valutahedging
Syfte:	Att undersöka om företag som hanterar sin exponering mot utländsk valuta har en lägre volatilitet i resultaträkningens nyckeltal jämfört med företag som inte hanterar sin valutarisk samt varför svenska små- och medelstora företag sällan hanterar sin valutarisk.
Metod:	Att genom en kvantitativ enkätundersökning samla in relevant data från svenska företag och sedan utföra statistiska beräkningar för att se huruvida volatiliteten i nyckeltal skiljer sig åt mellan de företag som hanterar sin valutarisk kontra de som inte gör det.
Teori:	Stora delar av uppsatsen grundas i tidigare undersökningar då det finns relativt lite teori kring detta specifika problem. Dock tas teorier om bland annat valutariskhantering, CAPM, Modigliani & Miller’s teorem samt den internationella valutamarknaden upp.
Resultat:	Våra statistiska test kunde inte bevisa en skillnad i volatilitet mellan de två företagsgrupperna, vilket gör att vi inte kan statistiskt säkerställa att en strategi för hantering av valutarisk ger en lägre volatilitet i resultaträkningen. Dock uppvisade den grupp företag som hanterade sin risk en lägre medelvolatilitet i tre av fyra nyckeltal. Resultaten visar också att många företag anser tid/personal och kunskap vara två faktorer som begränsar dem i sin valutariskhantering. Företags storlek verkar också vara en påverkande faktor.},
 author    = {Lidén, Adam and Asphage, Hampus},
 keyword   = {Valutarisk,Små och medelstora företag,Valutariskhantering,Valutasäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valutariskhantering - En studie över huruvida volatilitet i nyckeltal påverkas av valutariskhantering i små och medelstora företag},
 year     = {2013},
}