Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarskapet i fokus: En studie om skillnader i små och medelstora organisationer

Claesson, Johan LU and Holmkvist, Karl LU (2013) PSYK01 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet på ett antal butiker inom samma koncern med olika storlek för att se om det förelåg skillnader beroende på organisationernas storlek. Vidare undersöktes också om det förelåg någon skillnad mellan organisationerna i det upplevda medarbetarskapet beroende av arbetsledning med personalansvar, arbetsledning utan personalansvar eller ingen arbetsledning. Med detta ville vi tillföra ny kunskap på medarbetarskapets förhållande till organisationsstorlek då det tidigare finns begränsad forskning inom detta. Studien genomfördes på åtta små och tre medelstora butiker i Malmö stad och Lunds kommun. Materialet om medarbetarskapet samlades in genom frågeformuläret Work-Oriented Relationships and... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet på ett antal butiker inom samma koncern med olika storlek för att se om det förelåg skillnader beroende på organisationernas storlek. Vidare undersöktes också om det förelåg någon skillnad mellan organisationerna i det upplevda medarbetarskapet beroende av arbetsledning med personalansvar, arbetsledning utan personalansvar eller ingen arbetsledning. Med detta ville vi tillföra ny kunskap på medarbetarskapets förhållande till organisationsstorlek då det tidigare finns begränsad forskning inom detta. Studien genomfördes på åtta små och tre medelstora butiker i Malmö stad och Lunds kommun. Materialet om medarbetarskapet samlades in genom frågeformuläret Work-Oriented Relationships and Knowledge-based Investigation Questionnarie (WORK-IQ) (Bertlett & Arvidsson, 2009), vilket innehåller följande åtta dimensioner: Kunskap och färdighet, psykologisk mognad, lärande, inomgruppskommunikation, mellangruppskommunikation, sociala relationer, demokratiska processer och slutligen tillit- lojalitet och respekt. Totalt samlades 115 komplett ifyllda formulär in. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan små och medelstora organisationer i dimensionerna lärande och demokratiska processer men i övrigt verkar inte organisationsstorlek ha någon större inverkan på medarbetarskapet. Enligt resultatet verkar inte organisationens storlek heller påverka det upplevda medarbetarskapet beroende på om man har arbetsledning eller inte. Däremot verkar arbetsledning påverka medarbetarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Claesson, Johan LU and Holmkvist, Karl LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medarbetarskap, organisationsstorlek, arbetsledning, personalansvar
language
Swedish
id
3404770
date added to LUP
2013-01-29 10:30:53
date last changed
2013-01-29 10:30:53
@misc{3404770,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet på ett antal butiker inom samma koncern med olika storlek för att se om det förelåg skillnader beroende på organisationernas storlek. Vidare undersöktes också om det förelåg någon skillnad mellan organisationerna i det upplevda medarbetarskapet beroende av arbetsledning med personalansvar, arbetsledning utan personalansvar eller ingen arbetsledning. Med detta ville vi tillföra ny kunskap på medarbetarskapets förhållande till organisationsstorlek då det tidigare finns begränsad forskning inom detta. Studien genomfördes på åtta små och tre medelstora butiker i Malmö stad och Lunds kommun. Materialet om medarbetarskapet samlades in genom frågeformuläret Work-Oriented Relationships and Knowledge-based Investigation Questionnarie (WORK-IQ) (Bertlett & Arvidsson, 2009), vilket innehåller följande åtta dimensioner: Kunskap och färdighet, psykologisk mognad, lärande, inomgruppskommunikation, mellangruppskommunikation, sociala relationer, demokratiska processer och slutligen tillit- lojalitet och respekt. Totalt samlades 115 komplett ifyllda formulär in. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan små och medelstora organisationer i dimensionerna lärande och demokratiska processer men i övrigt verkar inte organisationsstorlek ha någon större inverkan på medarbetarskapet. Enligt resultatet verkar inte organisationens storlek heller påverka det upplevda medarbetarskapet beroende på om man har arbetsledning eller inte. Däremot verkar arbetsledning påverka medarbetarskap.},
 author    = {Claesson, Johan and Holmkvist, Karl},
 keyword   = {Medarbetarskap,organisationsstorlek,arbetsledning,personalansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetarskapet i fokus: En studie om skillnader i små och medelstora organisationer},
 year     = {2013},
}