Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överföring av immateriella tillgångar, internprisrättsliga aspekter

Larsson, Sofia LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Prissättningen av transaktioner mellan företag i intressegemenskap är ett av de internationellt mest betydelsefulla skatteområdena idag eftersom internprissättningen påverkar hur skattebasen fördelas mellan olika länder. Enligt armlängdsprincipen, vilken kommer till uttryck genom korrigeringsregeln, ska prissättningen på transaktioner mellan företag i intressegemenskap ske som om transaktionerna skett mellan oberoende parter, det vill säga till marknadspris. Immateriella tillgångar är särskilt svåra satt prissätta, eftersom de till sin natur är unika vilket medför att det ofta inte finns jämförbara transaktioner på marknaden. Det finns dock vägledning, främst i praxis och OECD:s riktlinjer, för hur armlängdsprincipen ska tillämpas vid... (More)
Prissättningen av transaktioner mellan företag i intressegemenskap är ett av de internationellt mest betydelsefulla skatteområdena idag eftersom internprissättningen påverkar hur skattebasen fördelas mellan olika länder. Enligt armlängdsprincipen, vilken kommer till uttryck genom korrigeringsregeln, ska prissättningen på transaktioner mellan företag i intressegemenskap ske som om transaktionerna skett mellan oberoende parter, det vill säga till marknadspris. Immateriella tillgångar är särskilt svåra satt prissätta, eftersom de till sin natur är unika vilket medför att det ofta inte finns jämförbara transaktioner på marknaden. Det finns dock vägledning, främst i praxis och OECD:s riktlinjer, för hur armlängdsprincipen ska tillämpas vid värdering av immateriella tillgångar i internprissättningssammanhang.
Jämförelseanalyser bör göras som bland annat tar hänsyn till den framtida förväntade avkastningen och de risker som är hänförliga till tillgången, då det ska utredas om det finns marknadspriser till vägledning för prissättningen. I praxis har framkommit att det är de fakta som finns tillgängliga vid överlåtelsetillfället som ska ligga till grund för prissättningen, även om tillgången senare visar sig få väsentligt högre värde. I prejudicerande mål har även fastslagits att underprissättningar ett år kan kvittas mot överprissättningar ett annat år. OECD uttalar att en tillgång ska kunna ägas eller kontrolleras av ett företag, för att den ska vara relevant i internprissättningssammanhang. Ett företags personal har enligt svensk praxis inte ansetts kunna vara ett företags tillgång, eftersom äganderätt inte föreligger; däremot exemplifieras i OECD:s riktlinjer att högkvalificerad personal utgör en tillgång i form av know-how. Det förefaller som om innebörden av internprissättsliga transaktioner blir viktigare än formen; om vinstpotential överförs mellan företag i intressegemenskap, ska ersättning erläggas och prissättning ske enligt armlängdsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Sofia LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, internprissättning
language
Swedish
id
3404972
date added to LUP
2013-01-24 08:14:04
date last changed
2013-01-24 08:14:04
@misc{3404972,
 abstract   = {Prissättningen av transaktioner mellan företag i intressegemenskap är ett av de internationellt mest betydelsefulla skatteområdena idag eftersom internprissättningen påverkar hur skattebasen fördelas mellan olika länder. Enligt armlängdsprincipen, vilken kommer till uttryck genom korrigeringsregeln, ska prissättningen på transaktioner mellan företag i intressegemenskap ske som om transaktionerna skett mellan oberoende parter, det vill säga till marknadspris. Immateriella tillgångar är särskilt svåra satt prissätta, eftersom de till sin natur är unika vilket medför att det ofta inte finns jämförbara transaktioner på marknaden. Det finns dock vägledning, främst i praxis och OECD:s riktlinjer, för hur armlängdsprincipen ska tillämpas vid värdering av immateriella tillgångar i internprissättningssammanhang. 
Jämförelseanalyser bör göras som bland annat tar hänsyn till den framtida förväntade avkastningen och de risker som är hänförliga till tillgången, då det ska utredas om det finns marknadspriser till vägledning för prissättningen. I praxis har framkommit att det är de fakta som finns tillgängliga vid överlåtelsetillfället som ska ligga till grund för prissättningen, även om tillgången senare visar sig få väsentligt högre värde. I prejudicerande mål har även fastslagits att underprissättningar ett år kan kvittas mot överprissättningar ett annat år. OECD uttalar att en tillgång ska kunna ägas eller kontrolleras av ett företag, för att den ska vara relevant i internprissättningssammanhang. Ett företags personal har enligt svensk praxis inte ansetts kunna vara ett företags tillgång, eftersom äganderätt inte föreligger; däremot exemplifieras i OECD:s riktlinjer att högkvalificerad personal utgör en tillgång i form av know-how. Det förefaller som om innebörden av internprissättsliga transaktioner blir viktigare än formen; om vinstpotential överförs mellan företag i intressegemenskap, ska ersättning erläggas och prissättning ske enligt armlängdsprincipen.},
 author    = {Larsson, Sofia},
 keyword   = {Skatterätt,internprissättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överföring av immateriella tillgångar, internprisrättsliga aspekter},
 year     = {2013},
}