Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spädbarnskolik - Föräldrars upplevelser av kolikperioden samt BVC-sjuksköterskans och andra personers råd och stöd

Bytyqi, Mimoza LU and Ilic, Jelena LU (2013) SBUM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Av alla nyfödda barn är det cirka 10 % som drabbas av spädbarnskolik, vilket är ett tillstånd som förutom barnet även påverkar hela familjen. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha levt med ett spädbarn som haft kolik samt av BVC-sjuksköterskans och övriga personers råd och stöd under kolikperioden. Metod: åtta föräldrar till barn som haft kolik intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visade att föräldrar upplevde starka känslor som besvikelse, frustration och isolering under kolikperioden. Även besvikelse och minskad tilltro till BVC-sjuksköterskan beskrevs då ingen diagnos ställdes på barnets tillstånd samt att BVC-sjuksköterskan gav otillräckligt med stöd och råd för att underlätta... (More)
Av alla nyfödda barn är det cirka 10 % som drabbas av spädbarnskolik, vilket är ett tillstånd som förutom barnet även påverkar hela familjen. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha levt med ett spädbarn som haft kolik samt av BVC-sjuksköterskans och övriga personers råd och stöd under kolikperioden. Metod: åtta föräldrar till barn som haft kolik intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visade att föräldrar upplevde starka känslor som besvikelse, frustration och isolering under kolikperioden. Även besvikelse och minskad tilltro till BVC-sjuksköterskan beskrevs då ingen diagnos ställdes på barnets tillstånd samt att BVC-sjuksköterskan gav otillräckligt med stöd och råd för att underlätta kolikperioden. Som kompensation fick föräldrarna stöd och råd från släkt, vänner och internet. Studien kan bidra till att BVC-sjuksköterskor får ökad kunskap och förståelse om föräldrars upplevelser av kolikperioden för att kunna stödja och ge råd som främjar både barnets och familjens välmående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bytyqi, Mimoza LU and Ilic, Jelena LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
BVC, upplevelser, föräldrar, Spädbarnskolik, stöd, råd
language
Swedish
id
3405427
date added to LUP
2013-01-22 14:42:58
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3405427,
 abstract   = {Av alla nyfödda barn är det cirka 10 % som drabbas av spädbarnskolik, vilket är ett tillstånd som förutom barnet även påverkar hela familjen. Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha levt med ett spädbarn som haft kolik samt av BVC-sjuksköterskans och övriga personers råd och stöd under kolikperioden. Metod: åtta föräldrar till barn som haft kolik intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultatet visade att föräldrar upplevde starka känslor som besvikelse, frustration och isolering under kolikperioden. Även besvikelse och minskad tilltro till BVC-sjuksköterskan beskrevs då ingen diagnos ställdes på barnets tillstånd samt att BVC-sjuksköterskan gav otillräckligt med stöd och råd för att underlätta kolikperioden. Som kompensation fick föräldrarna stöd och råd från släkt, vänner och internet. Studien kan bidra till att BVC-sjuksköterskor får ökad kunskap och förståelse om föräldrars upplevelser av kolikperioden för att kunna stödja och ge råd som främjar både barnets och familjens välmående.},
 author    = {Bytyqi, Mimoza and Ilic, Jelena},
 keyword   = {BVC,upplevelser,föräldrar,Spädbarnskolik,stöd,råd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spädbarnskolik - Föräldrars upplevelser av kolikperioden samt BVC-sjuksköterskans och andra personers råd och stöd},
 year     = {2013},
}