Advanced

Demokrati och globalisering

Lundin, Josefine LU (2013) NEKH01 20122
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Kopplingen mellan demokrati och globalisering är ett nutida omdebatterat ämne. Mycket forskning har berört ämnet med skilda resultat. Åtskillnaden är någonting denna uppsats tar avstamp i. Uppsatsen kartlägger kopplingen mellan demokrati och globalisering med hjälp av paneldata som sträcker sig mellan åren 1980 till 2010. En kvantitativ, deduktiv ansats används för att bidra med ytterligare bevis till forskning huruvida globalisering påverkar demokrati. Globaliseringsmåttet är indelat i tre komponenter som skiljer på ekonomisk, politisk och social globalisering. Den ekonometriska studien analyserar empiriskt om det sammanslagna globaliseringsmåttet samt de uppdelade komponenterna påverkar länders demokratinivå. Uppsatsen presenterar ett... (More)
Kopplingen mellan demokrati och globalisering är ett nutida omdebatterat ämne. Mycket forskning har berört ämnet med skilda resultat. Åtskillnaden är någonting denna uppsats tar avstamp i. Uppsatsen kartlägger kopplingen mellan demokrati och globalisering med hjälp av paneldata som sträcker sig mellan åren 1980 till 2010. En kvantitativ, deduktiv ansats används för att bidra med ytterligare bevis till forskning huruvida globalisering påverkar demokrati. Globaliseringsmåttet är indelat i tre komponenter som skiljer på ekonomisk, politisk och social globalisering. Den ekonometriska studien analyserar empiriskt om det sammanslagna globaliseringsmåttet samt de uppdelade komponenterna påverkar länders demokratinivå. Uppsatsen presenterar ett resultat som indikerar att globalisering påverkar länders demokratinivå positivt. Mer precist ökar politisk globalisering graden av demokrati positivt. För att kontrollera för resultatens robusthet inkluderar uppsatsen en känslighetsanalys. Analysen kontrollerar för ytterligare oberoende variabler och extremvärden. Resultatet visar dessutom att länder med religionen islam har en lägre demokratinivå samt att etnisk fraktionalisering hämmar demokrati. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Josefine LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Demokrati, Globalisering, Ekonomisk tillväxt, Paneldata, Regressionsanalys
language
Swedish
id
3405455
date added to LUP
2013-02-13 12:08:13
date last changed
2013-02-13 12:08:13
@misc{3405455,
 abstract   = {Kopplingen mellan demokrati och globalisering är ett nutida omdebatterat ämne. Mycket forskning har berört ämnet med skilda resultat. Åtskillnaden är någonting denna uppsats tar avstamp i. Uppsatsen kartlägger kopplingen mellan demokrati och globalisering med hjälp av paneldata som sträcker sig mellan åren 1980 till 2010. En kvantitativ, deduktiv ansats används för att bidra med ytterligare bevis till forskning huruvida globalisering påverkar demokrati. Globaliseringsmåttet är indelat i tre komponenter som skiljer på ekonomisk, politisk och social globalisering. Den ekonometriska studien analyserar empiriskt om det sammanslagna globaliseringsmåttet samt de uppdelade komponenterna påverkar länders demokratinivå. Uppsatsen presenterar ett resultat som indikerar att globalisering påverkar länders demokratinivå positivt. Mer precist ökar politisk globalisering graden av demokrati positivt. För att kontrollera för resultatens robusthet inkluderar uppsatsen en känslighetsanalys. Analysen kontrollerar för ytterligare oberoende variabler och extremvärden. Resultatet visar dessutom att länder med religionen islam har en lägre demokratinivå samt att etnisk fraktionalisering hämmar demokrati.},
 author    = {Lundin, Josefine},
 keyword   = {Demokrati,Globalisering,Ekonomisk tillväxt,Paneldata,Regressionsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demokrati och globalisering},
 year     = {2013},
}