Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självkänsla i förändring: En jämförande studie om 7-9-åriga barns självkänsla år 1981-83 och 2012

Folger, Sabina LU and Jarbo, Emma LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte hur självkänslan har förändrats hos 7-9-åriga barn i Sverige idag jämfört med 1981-83. Sammanlagt deltog 268 flickor och pojkar i studien genom att fylla i självskattningsformuläret ”Jag tycker jag är”. Resultaten visade att både pojkarna och flickorna i samtliga åldrar år 2012 uppvisade ett signifikant högre medelvärde jämfört med barnen på 80-talet. Flickorna uppvisade därtill en signifikant högre självkänsla än pojkarna år 2012. De aspekter av självkänsla som ökat signifikant sedan 1981-83 var ”Fysiska egenskaper”, ”Färdigheter, talanger, begåvning” och ”Psykiskt välmående”. Den enda aspekt som uppvisade en liten signifikant minskning var aspekten ”Relationer till familj”. Slutsatsen är att självkänslan hos 7-9-åriga... (More)
Studien undersökte hur självkänslan har förändrats hos 7-9-åriga barn i Sverige idag jämfört med 1981-83. Sammanlagt deltog 268 flickor och pojkar i studien genom att fylla i självskattningsformuläret ”Jag tycker jag är”. Resultaten visade att både pojkarna och flickorna i samtliga åldrar år 2012 uppvisade ett signifikant högre medelvärde jämfört med barnen på 80-talet. Flickorna uppvisade därtill en signifikant högre självkänsla än pojkarna år 2012. De aspekter av självkänsla som ökat signifikant sedan 1981-83 var ”Fysiska egenskaper”, ”Färdigheter, talanger, begåvning” och ”Psykiskt välmående”. Den enda aspekt som uppvisade en liten signifikant minskning var aspekten ”Relationer till familj”. Slutsatsen är att självkänslan hos 7-9-åriga barn i Sverige har ökat sedan 80-talet. En ytterligare slutsats är att det råder en kunskapslucka om förändring i den psykiska hälsan hos yngre barn, och mer forskning på området efterfrågas. Vidare behöver debatten om den negativa bilden av barns psykiska hälsa från media och forskning bli mer nyanserad och åldersspecifik. (Less)
Abstract
The study examined how self-esteem has changed in Swedish 7-9 year old children today compared to 1981-83. A total of 268 boys and girls participated by filling out the self-assessment form "I think I am". The results showed that both boys and girls of all ages in 2012 demonstrated a significantly higher mean compared to children in the 80´s. It also demonstrated that in 2012 the girls had a significantly higher self-esteem than the boys. The aspects of self-esteem that had increased significant were "Physical characteristics", "Skills, talents and abilities" and “Mental health”. The only aspect that demonstrated a small significant decrease was “Relationships to family". The conclusion is that the self-esteem of 7-9 year old children in... (More)
The study examined how self-esteem has changed in Swedish 7-9 year old children today compared to 1981-83. A total of 268 boys and girls participated by filling out the self-assessment form "I think I am". The results showed that both boys and girls of all ages in 2012 demonstrated a significantly higher mean compared to children in the 80´s. It also demonstrated that in 2012 the girls had a significantly higher self-esteem than the boys. The aspects of self-esteem that had increased significant were "Physical characteristics", "Skills, talents and abilities" and “Mental health”. The only aspect that demonstrated a small significant decrease was “Relationships to family". The conclusion is that the self-esteem of 7-9 year old children in Sweden has increased since the 80's. Another conclusion is that there is a knowledge gap on changes in mental health for the younger children and more research in this area is required. Further the debate on the negative picture of children's mental health from media and research needs to become more nuanced and age specific. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Folger, Sabina LU and Jarbo, Emma LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Barns självkänsla, barns självvärdering, ”Jag tycker jag är”, psykisk hälsa, jämförande studie.
language
Swedish
id
3405634
date added to LUP
2013-01-23 13:28:53
date last changed
2013-01-23 13:28:53
@misc{3405634,
 abstract   = {The study examined how self-esteem has changed in Swedish 7-9 year old children today compared to 1981-83. A total of 268 boys and girls participated by filling out the self-assessment form "I think I am". The results showed that both boys and girls of all ages in 2012 demonstrated a significantly higher mean compared to children in the 80´s. It also demonstrated that in 2012 the girls had a significantly higher self-esteem than the boys. The aspects of self-esteem that had increased significant were "Physical characteristics", "Skills, talents and abilities" and “Mental health”. The only aspect that demonstrated a small significant decrease was “Relationships to family". The conclusion is that the self-esteem of 7-9 year old children in Sweden has increased since the 80's. Another conclusion is that there is a knowledge gap on changes in mental health for the younger children and more research in this area is required. Further the debate on the negative picture of children's mental health from media and research needs to become more nuanced and age specific.},
 author    = {Folger, Sabina and Jarbo, Emma},
 keyword   = {Barns självkänsla,barns självvärdering,”Jag tycker jag är”,psykisk hälsa,jämförande studie.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självkänsla i förändring: En jämförande studie om 7-9-åriga barns självkänsla år 1981-83 och 2012},
 year     = {2013},
}