Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att känna sig själv och andra: Om sambandet mellan mentalisering och självkänsla hos barn i årskurs fem

Stenholm, Nils LU and Wass, Catharina LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between mentalization and self-esteem in children in fifth grade. Even though these phenomena have common denominators and seem to be part of a mutual relationship there are few empirical studies who have investigated this relationship. A secondary purpose was to investigate if certain subscales of self-esteem, such as Mental health, Relations to family and Relations to others in I think I am have a stronger relationship to mentalization than others. The subscale Mentalization of NEPSY-II was administered to 38 children between the ages 10 and 11, who also filled out the self-report measure I think I am concerning self-esteem. The results showed a significant (p < .05) positive... (More)
The purpose of this study was to investigate the relationship between mentalization and self-esteem in children in fifth grade. Even though these phenomena have common denominators and seem to be part of a mutual relationship there are few empirical studies who have investigated this relationship. A secondary purpose was to investigate if certain subscales of self-esteem, such as Mental health, Relations to family and Relations to others in I think I am have a stronger relationship to mentalization than others. The subscale Mentalization of NEPSY-II was administered to 38 children between the ages 10 and 11, who also filled out the self-report measure I think I am concerning self-esteem. The results showed a significant (p < .05) positive correlation between mentalization and self-esteem. Regarding the secondary purpose the results showed a significant (p < .05) positive correlation between Mentalization and the subscale Mental health. The relationship between Mentalization and the subscales Relations to family and Relations to others proved non-significant. The positive correlation between Mentalization and the subscale Relations to others was however close to being significant (p = .07). Beyond these results the study also found a significant (p < .05) positive correlation between Mentalization and the subscale Abilities. The conclusion of the present study was that there is a positive relationship between mentalization and self-esteem. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan mentalisering och självkänsla hos skolbarn i årskurs fem. Även då dessa fenomen har gemensamma nämnare och verkar ingå i en ömsesidig relation finns det få empiriska studier som undersökt detta samband. Studiens sekundära syfte var att undersöka om delskalorna Psykiskt välmående, Relationer till familj samt Relationer till andra i Jag tycker jag är hade ett starkare samband med mentaliseringsförmåga än de övriga delskalorna. Deltestet Mentalisering i NEPSY-II administrerades till 38 skolbarn i åldrarna 10-11 som därefter fick fylla i självskattningsformuläret Jag tycker jag är om självkänslan. Resultatet visade på ett signifikant (p < 0,05) positivt samband mellan mentaliseringsförmåga och... (More)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan mentalisering och självkänsla hos skolbarn i årskurs fem. Även då dessa fenomen har gemensamma nämnare och verkar ingå i en ömsesidig relation finns det få empiriska studier som undersökt detta samband. Studiens sekundära syfte var att undersöka om delskalorna Psykiskt välmående, Relationer till familj samt Relationer till andra i Jag tycker jag är hade ett starkare samband med mentaliseringsförmåga än de övriga delskalorna. Deltestet Mentalisering i NEPSY-II administrerades till 38 skolbarn i åldrarna 10-11 som därefter fick fylla i självskattningsformuläret Jag tycker jag är om självkänslan. Resultatet visade på ett signifikant (p < 0,05) positivt samband mellan mentaliseringsförmåga och självkänsla. Gällande studiens sekundära syfte visade resultatet på ett signifikant (p < 0,05) positivt samband mellan Mentalisering och delskalan Psykiskt välmående medan sambanden mellan Mentalisering och delskalorna Relation till familj och Relation till andra inte kunde fastställas statistiskt. Dock var sambandet mellan Mentalisering och delskalan Relation till andra nära signifikant (p = 0,07). Utövar detta visade slutligen resultatet på ett signifikant (p < 0,05) positivt samband mellan Mentalisering och delskalan Färdigheter. Studiens slutsats var att det finns ett positivt samband mellan mentaliseringsförmåga och självkänsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenholm, Nils LU and Wass, Catharina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mentalisering, Självkänsla, NEPSY-II, Jag tycker jag är, Barn, Självskattning, Psykiskt välmående, Relationer
language
Swedish
id
3405644
date added to LUP
2013-01-23 13:11:42
date last changed
2013-01-23 13:11:42
@misc{3405644,
 abstract   = {The purpose of this study was to investigate the relationship between mentalization and self-esteem in children in fifth grade. Even though these phenomena have common denominators and seem to be part of a mutual relationship there are few empirical studies who have investigated this relationship. A secondary purpose was to investigate if certain subscales of self-esteem, such as Mental health, Relations to family and Relations to others in I think I am have a stronger relationship to mentalization than others. The subscale Mentalization of NEPSY-II was administered to 38 children between the ages 10 and 11, who also filled out the self-report measure I think I am concerning self-esteem. The results showed a significant (p < .05) positive correlation between mentalization and self-esteem. Regarding the secondary purpose the results showed a significant (p < .05) positive correlation between Mentalization and the subscale Mental health. The relationship between Mentalization and the subscales Relations to family and Relations to others proved non-significant. The positive correlation between Mentalization and the subscale Relations to others was however close to being significant (p = .07). Beyond these results the study also found a significant (p < .05) positive correlation between Mentalization and the subscale Abilities. The conclusion of the present study was that there is a positive relationship between mentalization and self-esteem.},
 author    = {Stenholm, Nils and Wass, Catharina},
 keyword   = {Mentalisering,Självkänsla,NEPSY-II,Jag tycker jag är,Barn,Självskattning,Psykiskt välmående,Relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att känna sig själv och andra: Om sambandet mellan mentalisering och självkänsla hos barn i årskurs fem},
 year     = {2013},
}