Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klass och ekologisk konsumtion

Dalman Rydén, Filip LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Ekologisk mat har under de senaste två årtiondena, och i synnerhet det senaste årtiondet, utgjort en ökande andel av matkonsumtionen. Till en början var det framför allt frukt, kaffe och grönsaker som stod för denna ökning, men de senaste åren har det spritt sig till alla de kategorier av mat som SCB använder i sina mätningar. Samtidigt har ökningen inom frukt och grönsaker stannat av helt. Uppsatsens syfte är att undersöka vem det är som köper ekologisk mat, för att undersöka om den senare tidens ökning berör på att fler handlar ekologiskt eller om det beror på att de som handlar ekologiskt handlar mer. Uppsatsen utgår från Bourdieu samt en närliggande konsumtionsteori av Berger och Heath. En enkätundersökning genomfördes även, vilken... (More)
Ekologisk mat har under de senaste två årtiondena, och i synnerhet det senaste årtiondet, utgjort en ökande andel av matkonsumtionen. Till en början var det framför allt frukt, kaffe och grönsaker som stod för denna ökning, men de senaste åren har det spritt sig till alla de kategorier av mat som SCB använder i sina mätningar. Samtidigt har ökningen inom frukt och grönsaker stannat av helt. Uppsatsens syfte är att undersöka vem det är som köper ekologisk mat, för att undersöka om den senare tidens ökning berör på att fler handlar ekologiskt eller om det beror på att de som handlar ekologiskt handlar mer. Uppsatsen utgår från Bourdieu samt en närliggande konsumtionsteori av Berger och Heath. En enkätundersökning genomfördes även, vilken utgjorde empirin. Resultatet var att såväl en positiv attityd till ekologisk mat, som konsumtion av den samma, är jämnt spridd över alla samhällsklasser och att inga stöd kunde hittas för att det är en specifik samhällsklass som är mer drivande i den ekologiska konsumtionen. Däremot kunde en viss negativ inställning hittas bland de med chefspositioner inom privat sektor. Slutsatsen var dock att det inte gick att förklara stagnationen i ekologisk frukt och grönsaker med hjälp av klassbegreppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalman Rydén, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ undersökning
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekologisk mat, Heath, Bourdieu, Berger
language
Swedish
id
3405933
date added to LUP
2013-02-05 14:49:23
date last changed
2013-02-05 14:49:23
@misc{3405933,
 abstract   = {Ekologisk mat har under de senaste två årtiondena, och i synnerhet det senaste årtiondet, utgjort en ökande andel av matkonsumtionen. Till en början var det framför allt frukt, kaffe och grönsaker som stod för denna ökning, men de senaste åren har det spritt sig till alla de kategorier av mat som SCB använder i sina mätningar. Samtidigt har ökningen inom frukt och grönsaker stannat av helt. Uppsatsens syfte är att undersöka vem det är som köper ekologisk mat, för att undersöka om den senare tidens ökning berör på att fler handlar ekologiskt eller om det beror på att de som handlar ekologiskt handlar mer. Uppsatsen utgår från Bourdieu samt en närliggande konsumtionsteori av Berger och Heath. En enkätundersökning genomfördes även, vilken utgjorde empirin. Resultatet var att såväl en positiv attityd till ekologisk mat, som konsumtion av den samma, är jämnt spridd över alla samhällsklasser och att inga stöd kunde hittas för att det är en specifik samhällsklass som är mer drivande i den ekologiska konsumtionen. Däremot kunde en viss negativ inställning hittas bland de med chefspositioner inom privat sektor. Slutsatsen var dock att det inte gick att förklara stagnationen i ekologisk frukt och grönsaker med hjälp av klassbegreppet.},
 author    = {Dalman Rydén, Filip},
 keyword   = {ekologisk mat,Heath,Bourdieu,Berger},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klass och ekologisk konsumtion},
 year     = {2013},
}