Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Detta är vad skolan står för. Möjligheter och begränsningar för grundskolans värdegrundsarbete.

Apelmo, Ida LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten för denna uppsats är de problem med grundskolans värdegrundsarbete som Skolverket och Skolinspektionen lyft fram i tidigare rapporter (Skolverket 2009:419, Skolinspektionen 2012:9). De menar att värdegrunden tolkas på olika sätt och att skolor sällan har en plan för hur arbetet ska genomföras.
Med syftet att bidra till en större förståelse för detta problem belyser uppsatsen lärarnas roll för värdegrundsarbetet, med fokus på den del som handlar om mänskliga rättigheter, utifrån semistrukturerade intervjuer med fem lärare i Malmö med omnejd. Frågorna som står i fokus är hur lärarna formulerar sina möjligheter och anledningar till att arbeta med värdegrund och mänskliga rättigheter samt hur de ser på sin roll inom... (More)
Utgångspunkten för denna uppsats är de problem med grundskolans värdegrundsarbete som Skolverket och Skolinspektionen lyft fram i tidigare rapporter (Skolverket 2009:419, Skolinspektionen 2012:9). De menar att värdegrunden tolkas på olika sätt och att skolor sällan har en plan för hur arbetet ska genomföras.
Med syftet att bidra till en större förståelse för detta problem belyser uppsatsen lärarnas roll för värdegrundsarbetet, med fokus på den del som handlar om mänskliga rättigheter, utifrån semistrukturerade intervjuer med fem lärare i Malmö med omnejd. Frågorna som står i fokus är hur lärarna formulerar sina möjligheter och anledningar till att arbeta med värdegrund och mänskliga rättigheter samt hur de ser på sin roll inom värdegrundsarbetet.
Genom analysmetoden ”open coding” har jag belyst lärarnas roll för uppdraget utifrån tre centrala teman – subjektivitet, nödvändighet och samhällsansvar, vilka ligger till grund för analysen. Vidare analyseras intervjuerna med lärarna utifrån några utvalda begrepp från Giddens struktureringsteori. Värdegrundsarbetet kan därigenom förstås som en del av ett rutinmässigt arbete, baserat på lärarnas praktiska medvetande, som länge präglat skolan som socialt system. Lärarnas möjligheter att nå förändring genom värdegrundsarbetet kan även förklaras som handlingar genom det diskursiva medvetandet samt resurser som möjliggör för lärarna att skapa nya rutiner för arbetet.
I en avslutande diskussion och slutsats presenteras tre förhållningssätt som synliggjorts hos lärarna vilka kan ge en förklaring till varför värdegrundsarbetet varierar samt belyser betydelsen av lärarnas roll för arbetet. Dessa benämns som det främjande, förebyggande och åtgärdande förhållningssättet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Apelmo, Ida LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Giddens struktureringsteori, läroplan, värdegrund, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
3408645
date added to LUP
2013-02-25 15:23:29
date last changed
2013-02-25 15:23:29
@misc{3408645,
 abstract   = {Utgångspunkten för denna uppsats är de problem med grundskolans värdegrundsarbete som Skolverket och Skolinspektionen lyft fram i tidigare rapporter (Skolverket 2009:419, Skolinspektionen 2012:9). De menar att värdegrunden tolkas på olika sätt och att skolor sällan har en plan för hur arbetet ska genomföras.
Med syftet att bidra till en större förståelse för detta problem belyser uppsatsen lärarnas roll för värdegrundsarbetet, med fokus på den del som handlar om mänskliga rättigheter, utifrån semistrukturerade intervjuer med fem lärare i Malmö med omnejd. Frågorna som står i fokus är hur lärarna formulerar sina möjligheter och anledningar till att arbeta med värdegrund och mänskliga rättigheter samt hur de ser på sin roll inom värdegrundsarbetet.
Genom analysmetoden ”open coding” har jag belyst lärarnas roll för uppdraget utifrån tre centrala teman – subjektivitet, nödvändighet och samhällsansvar, vilka ligger till grund för analysen. Vidare analyseras intervjuerna med lärarna utifrån några utvalda begrepp från Giddens struktureringsteori. Värdegrundsarbetet kan därigenom förstås som en del av ett rutinmässigt arbete, baserat på lärarnas praktiska medvetande, som länge präglat skolan som socialt system. Lärarnas möjligheter att nå förändring genom värdegrundsarbetet kan även förklaras som handlingar genom det diskursiva medvetandet samt resurser som möjliggör för lärarna att skapa nya rutiner för arbetet.
I en avslutande diskussion och slutsats presenteras tre förhållningssätt som synliggjorts hos lärarna vilka kan ge en förklaring till varför värdegrundsarbetet varierar samt belyser betydelsen av lärarnas roll för arbetet. Dessa benämns som det främjande, förebyggande och åtgärdande förhållningssättet.},
 author    = {Apelmo, Ida},
 keyword   = {Giddens struktureringsteori,läroplan,värdegrund,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Detta är vad skolan står för. Möjligheter och begränsningar för grundskolans värdegrundsarbete.},
 year     = {2013},
}