Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rättsligt skydd för sms-låntagare

Sandvall, John LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sverige behöver ett förbättrat konsumentkreditskydd. Fler sms-lån än någonsin har hittills i år hamnat i Kronofogdemyndighetens register som obetalda. Konsumenternas skydd är i stort sett verkningslöst, många sms-långivare missköter kreditupplysningarna och ger ut lån till människor som redan är skuldsatta. Förslag till förbättringar för konsumenternas skydd på sms-lånemarknaden finns. Nu återstår det bara att se ifall något förslag börjar tillämpas snart. Den viktigaste åtgärden för en förbättring av konsumenternas skydd, anser jag är att ge Finansinspektionen tillsammans med KoV, tillstånd att övervaka sms-långivarna. Idag är sms-långivarna enbart registrerade hos Finansinspektionen, vilket gör att ingripandemöjligheterna gentemot... (More)
Sverige behöver ett förbättrat konsumentkreditskydd. Fler sms-lån än någonsin har hittills i år hamnat i Kronofogdemyndighetens register som obetalda. Konsumenternas skydd är i stort sett verkningslöst, många sms-långivare missköter kreditupplysningarna och ger ut lån till människor som redan är skuldsatta. Förslag till förbättringar för konsumenternas skydd på sms-lånemarknaden finns. Nu återstår det bara att se ifall något förslag börjar tillämpas snart. Den viktigaste åtgärden för en förbättring av konsumenternas skydd, anser jag är att ge Finansinspektionen tillsammans med KoV, tillstånd att övervaka sms-långivarna. Idag är sms-långivarna enbart registrerade hos Finansinspektionen, vilket gör att ingripandemöjligheterna gentemot företagen är begränsande, och ingen kontinuerlig eller förebyggande övervakning av verksamheten kan ske. Förhoppningsvis skulle Finansinspektionens övervakning av sms-långivarna bidra till att kreditupplysningarna sköts ordentligt, och misskötsel av dem leda till böter eller kreditförbud.


Sms-långivarna har ofta effektiva räntor upp till flera tusen procent. Rekvisitet för ocker i BrB 9:5§ andra stycket är att räntan eller annan ekonomisk förmån ska stå i uppenbart missförhållande till motprestationen. Det rekvisitet är enligt min mening ofta uppfyllt för sms-lånen, trots det har ingen sms-långivare åtalats för ocker någonsin. När företeelse blivit så etablerad såsom sms-lån krävs det mod och integritet för att våga vara den som säger att kejsaren är naken. Ju längre tiden går desto mindre blir möjligheterna att åtala sms-långivarna för ocker, såtillvida det inte dyker upp en ny omständighet som rubbar balansen och därmed riktningen. (Less)
Abstract
Sweden needs an improved consumer credit protection. More SMS-loans than ever, so far this year has ended up in Kronofogdemyndighetens records for unpaid SMS-loans. Consumer protection is very ineffective; many SMS-lenders mismanage credit checks and give out loans to people who are already in debt. Proposed improvements to consumer protection on the SMS-loan market exist. Now it only remains to see whether any proposal get´s applied soon. The most important action to improve the protection I think is to give Finansinspektionen authorization to monitor the SMS-lenders. Today is SMS-lenders only registered at Finansinspektionen. The intervention possibilities against the companies are therefore limited, and no continuous or preventive... (More)
Sweden needs an improved consumer credit protection. More SMS-loans than ever, so far this year has ended up in Kronofogdemyndighetens records for unpaid SMS-loans. Consumer protection is very ineffective; many SMS-lenders mismanage credit checks and give out loans to people who are already in debt. Proposed improvements to consumer protection on the SMS-loan market exist. Now it only remains to see whether any proposal get´s applied soon. The most important action to improve the protection I think is to give Finansinspektionen authorization to monitor the SMS-lenders. Today is SMS-lenders only registered at Finansinspektionen. The intervention possibilities against the companies are therefore limited, and no continuous or preventive monitoring of their activities take place. Hopefully, Finansinspektionen authorization to monitor the SMS-lenders would help make the credit checks handled properly, and mismanagement of them lead to fines or credit ban.

SMS-lenders also often has effective interest rates up to several thousand percent. The defining element of usury in BrB 9:5§ second paragraph is that the rent or other compensation should be obviously disproportionate to the consideration. It is in my opinion often met for SMS-loans, although it has no income-lenders charged sugar ever. Once a phenomenon has become so established as SMS-loans it requires courage and integrity to dare to be the one who says the emperor is naked. The more the time passes the less the possibility of prosecuting SMS-lenders for usury is, unless it pops up a new factor which disturbs the balance and thus direction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandvall, John LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sms-lån, avtalslagen, ocker, jämkning, brottsbalken, konsumentkreditlagen, effektiva räntor, god kreditgivningssed, otillräckliga kreditprövningar, Finansinspektion, Konsumentverket.
language
Swedish
id
3409024
date added to LUP
2013-01-24 13:24:49
date last changed
2013-01-24 13:24:49
@misc{3409024,
 abstract   = {Sweden needs an improved consumer credit protection. More SMS-loans than ever, so far this year has ended up in Kronofogdemyndighetens records for unpaid SMS-loans. Consumer protection is very ineffective; many SMS-lenders mismanage credit checks and give out loans to people who are already in debt. Proposed improvements to consumer protection on the SMS-loan market exist. Now it only remains to see whether any proposal get´s applied soon. The most important action to improve the protection I think is to give Finansinspektionen authorization to monitor the SMS-lenders. Today is SMS-lenders only registered at Finansinspektionen. The intervention possibilities against the companies are therefore limited, and no continuous or preventive monitoring of their activities take place. Hopefully, Finansinspektionen authorization to monitor the SMS-lenders would help make the credit checks handled properly, and mismanagement of them lead to fines or credit ban. 

SMS-lenders also often has effective interest rates up to several thousand percent. The defining element of usury in BrB 9:5§ second paragraph is that the rent or other compensation should be obviously disproportionate to the consideration. It is in my opinion often met for SMS-loans, although it has no income-lenders charged sugar ever. Once a phenomenon has become so established as SMS-loans it requires courage and integrity to dare to be the one who says the emperor is naked. The more the time passes the less the possibility of prosecuting SMS-lenders for usury is, unless it pops up a new factor which disturbs the balance and thus direction.},
 author    = {Sandvall, John},
 keyword   = {Sms-lån,avtalslagen,ocker,jämkning,brottsbalken,konsumentkreditlagen,effektiva räntor,god kreditgivningssed,otillräckliga kreditprövningar,Finansinspektion,Konsumentverket.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättsligt skydd för sms-låntagare},
 year     = {2013},
}