Advanced

Royalties mellan närstående företag- internprissättning

Trang, Nathalie LU (2012) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är att belysa den gällande rätten för beskattning av royalties enligt svensk intern rätt, men även hur området förhåller sig till internationella regler. Royalty är en betalningsform som är aktuell i internprissättningsområdet för internationellt verksamma företag vid överföring och nyttjande av immateriella tillgångar. Syftet är därmed att ta reda på när korrigeringsregel kan tillämpas på en oriktigt prissatt royalty vid gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag.
Arbetet belyser den gällande rätten för royalties, en specialreglering som enligt intern rätt ska beskattas i Sverige oavsett om den mottagande parten är utländsk. Undantag till den interna beskattningsrätten finns via skatteavtal och... (More)
Syftet med arbetet är att belysa den gällande rätten för beskattning av royalties enligt svensk intern rätt, men även hur området förhåller sig till internationella regler. Royalty är en betalningsform som är aktuell i internprissättningsområdet för internationellt verksamma företag vid överföring och nyttjande av immateriella tillgångar. Syftet är därmed att ta reda på när korrigeringsregel kan tillämpas på en oriktigt prissatt royalty vid gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag.
Arbetet belyser den gällande rätten för royalties, en specialreglering som enligt intern rätt ska beskattas i Sverige oavsett om den mottagande parten är utländsk. Undantag till den interna beskattningsrätten finns via skatteavtal och direktiv. Dessa bidrar till att den uppkomna royaltyn istället ska beskattas till förmån hos mottagarlandet i syfte att undvika dubbelbeskattning av en och samma inkomst. Om royalty överförs till ett land som Sverige saknar skatteavtal med eller har en lägre skattesats, finns det en risk att den skattskyldige kommer undan beskattning i Sverige.
Ett av de grundläggande kriterierna för royalties är att betalningen ska utgå med ett varierande belopp som påverkas av relationen till omsättning eller vinst. Eftersom vinsten är svår att fastställa vid överlåtelsetiden, uppstår det oftast svårigheter med prissättningen. Inte minst skapar det svårigheter vid prissättningen mellan företag i ett intressegemenskap. Immateriella tillgångar är inte definierad i svensk lagstiftning och inte heller i OECDs riktlinjer, där länder blickar mot för vägledning vid svårlösta internprissättningsproblem. Värderingsfrågan är svårlöst, men frågan kan bli något klarare när OECDs riktlinjer är reviderade och publicerade i slutet av 2013. I riktlinjerna kommer bl.a. frågor som identifiering, transaktioner rörande överföring och bestämmande av armlängdsmässiga villkor att behandlas.
Den internationella vedertagna principen vid internprissättning är OECDs armlängdsprincip, som även kommer att behandlas genomgående under arbetet. Principen går ut på att koncerninterna transaktioner ska prissättas och avtalas enligt marknadsvärdet, som om de vore mellan skilda enheter eller oberoende bolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trang, Nathalie LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Korrigeringsregeln, Immateriella tillgångar, Royalties, OECDs modellavtal och riktlinjer
language
Swedish
id
3409105
date added to LUP
2013-01-30 14:48:57
date last changed
2013-01-30 14:48:57
@misc{3409105,
 abstract   = {Syftet med arbetet är att belysa den gällande rätten för beskattning av royalties enligt svensk intern rätt, men även hur området förhåller sig till internationella regler. Royalty är en betalningsform som är aktuell i internprissättningsområdet för internationellt verksamma företag vid överföring och nyttjande av immateriella tillgångar. Syftet är därmed att ta reda på när korrigeringsregel kan tillämpas på en oriktigt prissatt royalty vid gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag.
Arbetet belyser den gällande rätten för royalties, en specialreglering som enligt intern rätt ska beskattas i Sverige oavsett om den mottagande parten är utländsk. Undantag till den interna beskattningsrätten finns via skatteavtal och direktiv. Dessa bidrar till att den uppkomna royaltyn istället ska beskattas till förmån hos mottagarlandet i syfte att undvika dubbelbeskattning av en och samma inkomst. Om royalty överförs till ett land som Sverige saknar skatteavtal med eller har en lägre skattesats, finns det en risk att den skattskyldige kommer undan beskattning i Sverige.
Ett av de grundläggande kriterierna för royalties är att betalningen ska utgå med ett varierande belopp som påverkas av relationen till omsättning eller vinst. Eftersom vinsten är svår att fastställa vid överlåtelsetiden, uppstår det oftast svårigheter med prissättningen. Inte minst skapar det svårigheter vid prissättningen mellan företag i ett intressegemenskap. Immateriella tillgångar är inte definierad i svensk lagstiftning och inte heller i OECDs riktlinjer, där länder blickar mot för vägledning vid svårlösta internprissättningsproblem. Värderingsfrågan är svårlöst, men frågan kan bli något klarare när OECDs riktlinjer är reviderade och publicerade i slutet av 2013. I riktlinjerna kommer bl.a. frågor som identifiering, transaktioner rörande överföring och bestämmande av armlängdsmässiga villkor att behandlas.
Den internationella vedertagna principen vid internprissättning är OECDs armlängdsprincip, som även kommer att behandlas genomgående under arbetet. Principen går ut på att koncerninterna transaktioner ska prissättas och avtalas enligt marknadsvärdet, som om de vore mellan skilda enheter eller oberoende bolag.},
 author    = {Trang, Nathalie},
 keyword   = {Korrigeringsregeln,Immateriella tillgångar,Royalties,OECDs modellavtal och riktlinjer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Royalties mellan närstående företag- internprissättning},
 year     = {2012},
}