Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot aktieägare

Lindström, Johan LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion och bidra med nya infallsvinklar kring varför antalet skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter i svenska aktiebolag har varit så historiskt få till antalet.
Jag har valt att använda en traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget.
I uppsatsen har de klassiska rättskällorna lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin utgjort basen för min kartläggning av rättsområdet. Då praxis inom området har visat sig begränsad, har jag valt att fördjupa mig i fallet NJA 2000 s.404 som jag funnit mest relevant för uppsatsens syfte. En kortare analys av rättsfallet har även genomförts med ambitionen att belysa dess prejudikatvärde. Avsaknaden av... (More)
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion och bidra med nya infallsvinklar kring varför antalet skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter i svenska aktiebolag har varit så historiskt få till antalet.
Jag har valt att använda en traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget.
I uppsatsen har de klassiska rättskällorna lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin utgjort basen för min kartläggning av rättsområdet. Då praxis inom området har visat sig begränsad, har jag valt att fördjupa mig i fallet NJA 2000 s.404 som jag funnit mest relevant för uppsatsens syfte. En kortare analys av rättsfallet har även genomförts med ambitionen att belysa dess prejudikatvärde. Avsaknaden av svensk praxis har inneburit att mer fokus har riktats mot övriga rättskällor i uppsatsen. I synnerhet har lagförarbeten utgjort underlag för min redogörelse och diskussion.
Doktrinen som behandlar uppsatsämnet präglas av ett fåtal auktoriteter vars uppfattningar och tankar har nyttjats för att problematisera och belysa lag, lagförarbeten och praxis. Det är framförallt författarna Rolf Dotevall, Svante Johansson, Torsten Sandström och Carl Svernlövs litteratur som har använts som underlag.
Slutsatsen är att det låga antalet skadeståndsprocesser framförallt beror på svårigheten att bevisa ansvar, culpa, ett adekvat orsakssamband samt uppmätning av skada utifrån den speciella och i många fall unika situation som styrelseledamöter i olika aktiebolag befinner sig i samt uttalande i förarbeten till ABL som jag menar försvårar för aktieägare att driva processer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Johan LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skadeståndsansvar, "externt skadestånd", "direkt skada", aktiebolagsrätt, ABL, "enskilda aktieägare", "NJA 2000 s.404"
language
Swedish
id
3409122
date added to LUP
2013-01-28 09:05:14
date last changed
2013-01-28 09:05:14
@misc{3409122,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion och bidra med nya infallsvinklar kring varför antalet skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter i svenska aktiebolag har varit så historiskt få till antalet. 
Jag har valt att använda en traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget. 
I uppsatsen har de klassiska rättskällorna lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin utgjort basen för min kartläggning av rättsområdet. Då praxis inom området har visat sig begränsad, har jag valt att fördjupa mig i fallet NJA 2000 s.404 som jag funnit mest relevant för uppsatsens syfte. En kortare analys av rättsfallet har även genomförts med ambitionen att belysa dess prejudikatvärde. Avsaknaden av svensk praxis har inneburit att mer fokus har riktats mot övriga rättskällor i uppsatsen. I synnerhet har lagförarbeten utgjort underlag för min redogörelse och diskussion. 
Doktrinen som behandlar uppsatsämnet präglas av ett fåtal auktoriteter vars uppfattningar och tankar har nyttjats för att problematisera och belysa lag, lagförarbeten och praxis. Det är framförallt författarna Rolf Dotevall, Svante Johansson, Torsten Sandström och Carl Svernlövs litteratur som har använts som underlag. 
Slutsatsen är att det låga antalet skadeståndsprocesser framförallt beror på svårigheten att bevisa ansvar, culpa, ett adekvat orsakssamband samt uppmätning av skada utifrån den speciella och i många fall unika situation som styrelseledamöter i olika aktiebolag befinner sig i samt uttalande i förarbeten till ABL som jag menar försvårar för aktieägare att driva processer.},
 author    = {Lindström, Johan},
 keyword   = {skadeståndsansvar,"externt skadestånd","direkt skada",aktiebolagsrätt,ABL,"enskilda aktieägare","NJA 2000 s.404"},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot aktieägare},
 year     = {2013},
}