Advanced

Vilka möjligheter ger den svenska aktiebolagsrätten ett aktiebolag att ta socialt ansvar?

Lindberg, Erik LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar att redogöra för gällande rätt för vilken möjlighet den svenska aktiebolagsrätten ger ett svenskt aktiebolag att ta socialt ansvar. Läsaren får en inblick i den omliggande begreppsapparaten kring socialt ansvar. Däribland Hållbar utveckling och Corporate Socialt Responsibilities (CSR). Uppsatsen definierar inom ramen för uppsatsen att socialt ansvar är en del jämte miljömässigt och ekonomiskt ansvar vilket ett aktiebolag har inför samhället.
Uppsatsen visar sedan på tre exempel hur socialt ansvar tages av ett aktiebolag ur ett perspektiv på transaktioner. Uppsatsen redogör för de aktiebolagsrättsliga reglerna om vinstsyftet, värdeöverföringar och verksamhetsföremålet. Sedermera görs en analys av de tre exemplens... (More)
Uppsatsen syftar att redogöra för gällande rätt för vilken möjlighet den svenska aktiebolagsrätten ger ett svenskt aktiebolag att ta socialt ansvar. Läsaren får en inblick i den omliggande begreppsapparaten kring socialt ansvar. Däribland Hållbar utveckling och Corporate Socialt Responsibilities (CSR). Uppsatsen definierar inom ramen för uppsatsen att socialt ansvar är en del jämte miljömässigt och ekonomiskt ansvar vilket ett aktiebolag har inför samhället.
Uppsatsen visar sedan på tre exempel hur socialt ansvar tages av ett aktiebolag ur ett perspektiv på transaktioner. Uppsatsen redogör för de aktiebolagsrättsliga reglerna om vinstsyftet, värdeöverföringar och verksamhetsföremålet. Sedermera görs en analys av de tre exemplens överensstämmande med gällande aktiebolagsrätt. Rättskällor föremål för den här uppsatsen är framförallt, lagtext, doktrin och förarbeten.
Uppsatsen finner att så länge det sociala ansvaret genomföres baserat på en idé om affärsmässighet så är möjligheterna till socialt ansvar stort i ett vinstdrivande aktiebolag. Ska det sociala ansvaret gå ut över vad som är lönsamt för aktiebolaget måste det speglas i bolagsordningen i mån av syftesbestämmelsen och angivandet av verksamhetsföremå (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Erik LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, CSR and Law, Socialt Ansvar, aktiebolagsrätt, värdeöverföringar, vinstsyfte, verksamhetsföremål.
language
Swedish
additional info
Redigerat stavfel, samt meningsuppbyggnad, notapparaten + några källor. På det ställen där meningarna kvar klippta var det figurerna som hade "puttat" undan halva meningen. Det är också åtgärdat.

Tack för trevlig termin.
id
3409165
date added to LUP
2013-01-24 13:26:50
date last changed
2013-01-24 13:26:50
@misc{3409165,
 abstract   = {Uppsatsen syftar att redogöra för gällande rätt för vilken möjlighet den svenska aktiebolagsrätten ger ett svenskt aktiebolag att ta socialt ansvar. Läsaren får en inblick i den omliggande begreppsapparaten kring socialt ansvar. Däribland Hållbar utveckling och Corporate Socialt Responsibilities (CSR). Uppsatsen definierar inom ramen för uppsatsen att socialt ansvar är en del jämte miljömässigt och ekonomiskt ansvar vilket ett aktiebolag har inför samhället.
Uppsatsen visar sedan på tre exempel hur socialt ansvar tages av ett aktiebolag ur ett perspektiv på transaktioner. Uppsatsen redogör för de aktiebolagsrättsliga reglerna om vinstsyftet, värdeöverföringar och verksamhetsföremålet. Sedermera görs en analys av de tre exemplens överensstämmande med gällande aktiebolagsrätt. Rättskällor föremål för den här uppsatsen är framförallt, lagtext, doktrin och förarbeten.
Uppsatsen finner att så länge det sociala ansvaret genomföres baserat på en idé om affärsmässighet så är möjligheterna till socialt ansvar stort i ett vinstdrivande aktiebolag. Ska det sociala ansvaret gå ut över vad som är lönsamt för aktiebolaget måste det speglas i bolagsordningen i mån av syftesbestämmelsen och angivandet av verksamhetsföremå},
 author    = {Lindberg, Erik},
 keyword   = {CSR,CSR and Law,Socialt Ansvar,aktiebolagsrätt,värdeöverföringar,vinstsyfte,verksamhetsföremål.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka möjligheter ger den svenska aktiebolagsrätten ett aktiebolag att ta socialt ansvar?},
 year     = {2013},
}