Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För hela människan - En intervjustudie om kunskapsutveckling i arbete med försörjningsstöd.

Widéhn, Nadja LU (2013) SOCM13 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie betraktar upplevelser utifrån ett chefsperspektiv inom arbete med försörjningsstöd kring förutsättningar för kunskapsutveckling. En intervjustudie genomfördes med sex chefer i Kalmar län för att samla deras tankar kring kunskapsutveckling i arbetet, samt vilka behov de uttrycker i samband med detta. För att kunna analysera olika diskurser har resultatet tematiserats och jämförts med tidigare forskning inom området.

Studien visar att informanterna beskriver samma diskurs som skildras i vetenskapliga publikationer.

Det beskrivs en betydande ojämlikhet i kunskapsutveckling mellan försörjningsstöd respektive övriga socialtjänsten. Detta bottnar i en samhällspolitisk förenkling av den enskilde människan som klient, såväl som... (More)
Denna studie betraktar upplevelser utifrån ett chefsperspektiv inom arbete med försörjningsstöd kring förutsättningar för kunskapsutveckling. En intervjustudie genomfördes med sex chefer i Kalmar län för att samla deras tankar kring kunskapsutveckling i arbetet, samt vilka behov de uttrycker i samband med detta. För att kunna analysera olika diskurser har resultatet tematiserats och jämförts med tidigare forskning inom området.

Studien visar att informanterna beskriver samma diskurs som skildras i vetenskapliga publikationer.

Det beskrivs en betydande ojämlikhet i kunskapsutveckling mellan försörjningsstöd respektive övriga socialtjänsten. Detta bottnar i en samhällspolitisk förenkling av den enskilde människan som klient, såväl som förenkling av arbetet med försörjningsstöd. Genom undersökningen sker emellertid en nyansering av denna diskurs, utifrån informanternas lokala verksamhetsperspektiv. Detta genom att de på ett annat sätt än tidigare forskning skildrar hur diskursen ger sig till känna och påverkar arbetet med försörjningsstöd. Framförallt beskrivs en obalans med en evidensbaserad kunskapsförsörjning som inte håller takt med lokal kunskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widéhn, Nadja LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
klientperspektiv, kunskapsutveckling, försörjningsstöd, evidensbaserad praktik
language
Swedish
id
3409645
date added to LUP
2016-08-17 12:45:43
date last changed
2016-08-17 12:45:43
@misc{3409645,
 abstract   = {Denna studie betraktar upplevelser utifrån ett chefsperspektiv inom arbete med försörjningsstöd kring förutsättningar för kunskapsutveckling. En intervjustudie genomfördes med sex chefer i Kalmar län för att samla deras tankar kring kunskapsutveckling i arbetet, samt vilka behov de uttrycker i samband med detta. För att kunna analysera olika diskurser har resultatet tematiserats och jämförts med tidigare forskning inom området.

Studien visar att informanterna beskriver samma diskurs som skildras i vetenskapliga publikationer. 

Det beskrivs en betydande ojämlikhet i kunskapsutveckling mellan försörjningsstöd respektive övriga socialtjänsten. Detta bottnar i en samhällspolitisk förenkling av den enskilde människan som klient, såväl som förenkling av arbetet med försörjningsstöd. Genom undersökningen sker emellertid en nyansering av denna diskurs, utifrån informanternas lokala verksamhetsperspektiv. Detta genom att de på ett annat sätt än tidigare forskning skildrar hur diskursen ger sig till känna och påverkar arbetet med försörjningsstöd. Framförallt beskrivs en obalans med en evidensbaserad kunskapsförsörjning som inte håller takt med lokal kunskap.},
 author    = {Widéhn, Nadja},
 keyword   = {klientperspektiv,kunskapsutveckling,försörjningsstöd,evidensbaserad praktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För hela människan - En intervjustudie om kunskapsutveckling i arbete med försörjningsstöd.},
 year     = {2013},
}